Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации деятельности Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2015 № 2354а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади" (далі - проект Закону) спрямовано на реформування системи організації діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Законопроект покликаний забезпечити колегіальність, злагодженість, прозорість та прогнозованість роботи Кабінету Міністрів України і міністерств, а також більшу ефективність роботи інших центральних органів виконавчої влади.

Потреба у прийнятті цього проекту Закону зумовлена такими проблемами:

- у своїй роботі Уряд не дотримується сталого та прогнозованого аналізу політики;

- недостатність прозорості та колегіальності у процесі прийняття рішень Кабінетом Міністрів, у тому числі через відсутність офіційно закріпленої обов'язковості інституту урядових комітетів та обов'язку завчасного оприлюднення проектів урядових рішень;

- брак належної інституційної пам'яті та наступництва у роботі Уряду та міністерств через відсутність посад вищих державних службовців - керівників апаратів Уряду та міністерств;

- недостатність повноважень міністрів і керівників інших центральних органів виконавчої влади щодо призначення та звільнення власних заступників, що нерідко призводить до конфліктів між керівниками та заступниками;

- брак горизонтальної координації в діяльності міністерств при виробленні державної політики;

- незавершеність інституційної розмежованості політичних та адміністративних функцій, посад та компетенції органів виконавчої влади, що призводить як до неефективного процесу вироблення державної політики, так і проблем у її реалізації.

Законопроект спрямовано на виконання пункту 2.2 "Реформа Кабінету Міністрів, системи інших державних органів" Коаліційної угоди, що є невід'ємною частиною Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України N 26-VIII від 11.12.2014.

2. Мета та завдання законопроекту

Проект Закону має на меті суттєво вдосконалити організацію діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, зміни передбачають:

1) стимулювання до нового формату роботи Уряду - орієнтація на стратегічну діяльність, засновану на аналізі політики. Такий аналіз повинен будуватися на моніторингу ситуації, ідентифікації та пріоритезації проблем, пошуку різних варіантів вирішення цих проблем і т. д. При цьому провідну роль у формуванні пропозицій щодо державної політики повинні здійснювати міністерства;

2) підвищення колегіальності та прозорості в роботі Кабінету Міністрів України - законодавче закріплення "урядових комітетів" як обов'язкових робочих органів Кабінету Міністрів і запровадження правила про обов'язкове завчасне оприлюднення та в разі необхідності винесення на обговорення проектів урядових рішень;

3) реорганізацію міністерств задля налагодження ефективної роботи - розмежування політичних функцій міністерств та адміністративних функцій інших центральних органів виконавчої влади (далі - інших ЦОВВ); призначення заступників міністрів за поданням відповідних міністрів; запровадження посад державних секретарів міністерств; визначення завдань міністерств на основі функції аналізу політики; реорганізацію департаментів міністерств як основних структурних підрозділів апарату, орієнтованих на цілісний напрям політики; утворення типових секретаріатів міністерств як підрозділів наскрізного забезпечення (питання персоналу, бухгалтерії тощо); ліквідацію територіальних органів міністерств;

4) вузькоспеціалізованість агентств, інспекцій та служб, сформованих виключно на професійній основі відповідно до законодавства про державну службу - пропонується вивести з політичного процесу (із розробки законопроектів, участі в урядових і парламентських комітетах тощо) і зосередити їх виключно на адміністративних функціях. Також важливими є спрямування та координація інших ЦОВВ виключно через міністрів;

5) розбудову професійного державного апарату - запровадження посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних секретарів міністерств як вищих, постійних, професійних і політично нейтральних фахівців; призначення всіх державних службовців виключно на основі конкурсних процедур відповідно до законодавства про державну службу.

Крім того, законопроект передбачає розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів Верховною Радою України разом з поданням щодо посадового та персонального складу Кабінету Міністрів України; можливість передачі Кабінетом Міністрів окремих повноважень центральним і місцевим органам виконавчої влади; детальне регулювання порядку скріплення підписами актів Президента України та інші новації, спрямовані на ефективне та узгоджене формування державної політики.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

На сьогодні організація діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади визначається Законом України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.2014 N 794-VII, Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 N 3166-VI.

Проект Закону відповідає Конституції України та чинним актам законодавства.

Проект Закону також відповідає вимогам нормопроектувальної техніки.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету на утримання нових посад і структур, оскільки всі новації повинні впроваджуватися за рахунок ліквідації інших посад або реорганізації структурних підрозділів.

5. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Навпаки, проект Закону сприяє максимальному зниженню таких ризиків, запроваджуючи більш прозорі правила розробки та прийняття урядових рішень, інституційне розмежування політичних та адміністративних функцій і посад тощо.

6. Прогноз результатів

Реалізація запропонованого проекту Закону дозволить максимально досягти реалізації таких принципів роботи Уряду, як колегіальність і прозорість. Оновлені механізми функціонування Кабінету Міністрів України та його взаємодії з центральними органами виконавчої влади сприятимуть виконавчій гілці влади більш ефективно формувати та впроваджувати державну політику.

 

Народні депутати України:

О. Сироїд

А. Шкрум

С. Заліщук

І. Климпуш-Цинцадзе

В. Голуб

Д. Добродомов

О. Рябчин

І. Луценко

Б. Береза

А. Романова

Я. Маркевич

В. Івченко

С. Євтушок

І. Крулько

В. Войціцька

Опрос