Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2015 № 2353а
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

В ринковій економіці трапляються ситуації, коли особа опиняється у скрутному становищі не за її вини. Тимчасові фінансові труднощі у кожного громадянина можуть статись за втрати роботи, розлучення і необхідності забезпечення матеріальної допомоги дітям, втрати родичів чи годувальників і, нарешті, свого здоров'я. Як наслідок людина втрачає можливість продовжувати займатись своєю звичайною професійною діяльністю. Крім того, циклічний розвиток ринкової економіки передбачає як підйом виробництва, так і падіння, що іноді прямо впливає на особистий і сімейний бюджети.

В розвинутих країнах на такі випадки існує спеціальне законодавство, спрямоване на розв'язання тимчасових проблем громадян за допомогою юридичних механізмів. Система врегулювання проблем заборгованості громадян - фізичних осіб, не зайнятих у підприємництві, в усьому світі спрямована на забезпечення надання допомоги чесним, але невдалим боржникам шляхом передусім реструктуризації їх боргів, а в разі неможливості у майбутньому погасити борги, заслужити їх списання. Саме не автоматичне списання пропонується у різних країнах світу, а таке звільнення від боргів треба заробити.

Тест на добросовісність присутній практично в усіх країнах світу, де існує система банкрутства фізичних осіб - особа повинна зробити усе можливе для того, щоб віддати свої борги. В такому разі, виконується ще і основний закон цивільного обороту - усі зобов'язання повинні виконуватись.

Разом з тим, від звільнення (списання) від боргів, що надається особі після проходження процедури банкрутства, виграє не тільки ця особа, а й держава. Звичайно, фізична особа, звільняючись від боргів, які за інших умов можуть тягнутись довго, а іноді й усе життя, повертається у трудовий колектив, сім'ю, зберігає здоров'я, а значить й повертається до активної діяльності. Держава таким чином повертає ще одну економічну одиницю до активного способу життя і, нарешті, платника податків.

Незважаючи на те, що за загальним уявленням від розв'язання проблем фізичних осіб - позичальників шляхом поступок можуть постраждати кредитні установи, насправді, як свідчить практика застосування таких юридичних процедур у розвинутих країнах, банки хоча і можуть щось втрачати у разі їх погодження на списання частини боргу, однак, в цілому вони виграють за рахунок очищення їх балансів від "мертвих" боргів та збереження їх клієнтів серед активних учасників споживчого кредитування. Крім того, банки перестануть втрачати іноді досить великі кошти на утримання юридичних служб для безкінечного, там само як і безрезультативного переслідування своїх боржників. Зрозуміло, краще такі ресурси спрямувати на ринок з метою отримання доходу від їх використання.

Сьогодні тільки кілька країн на європейському континенті не мають у своєму законодавстві правових механізмів розв'язання проблем заборгованості фізичних осіб - непідприємців.

Точка зору щодо того, що банкрутство фізичної особи - підприємця сьогодні є недосконалим, може бути змінена, оскільки запропонований проект Закону буде краще регулювати правові відносити заборгованості фізичних осіб, що у повній мірі не дозволяє законодавство про банкрутство юридичних осіб, згідно з яким сьогодні відбувається розгляд справ про банкрутство підприємців.

За даними, наданими Національним банком України на запит народного депутата (лист від 14.04.2015 р. N 47-408/25446), кількість споживчих кредитів, виданих домашнім господарствам і найманим працівникам, так само як й фізичним особам - підприємцям, постійно зростає. Це є аргументом на користь необхідності і своєчасності розробки законопроекту, спрямованого на розв'язання проблем з поверненням боргів за кредитами, особливо у разі суттєвої зміни ситуації на ринку споживчого кредитування.

В Україні проблеми заборгованості певною мірою становлять загрозу нормальному розвитку економіки. Так, згідно з відповіддю на запит народного депутата (лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.04.2015 р. N 7/10-3851) заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в 2015 році зросла практично в усіх регіонах країни.

У процесі декриміналізації окремих правопорушень, зокрема пов'язаних з банкрутством, стались певні позитивні зміни (конкретних даних у листі Генеральної прокуратури України від 15.04.2015 р. N 27/4-63, отриманого на запит народного депутата, не наведено у зв'язку зі зміною формування звітності). Разом з тим, розробники законопроекту врахували особливість використання системи банкрутства у інших країнах і у проекті передбачені способи реагування на можливі випадки шахрайства.

У листі на запит народного депутата Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів висловлюється стурбованість погіршенням ситуації на споживчому ринку, зокрема у частині придбання продукції у кредит (лист від 14.04.2015 р. N 952-9-9/7). Знаковим є аналіз, наданий цією державною установою щодо кількості звернень до центрального апарату Держспоживінспекції за останні кілька років. Згідно з наведеними даними кількість звернень зменшилась, що може свідчити про недостатню ефективність існуючої системи розв'язання суперечок з кредитних договорів. Наведене, дає усі підстави говорити про нагальну необхідність в прийнятті закону, що розв'язуватиме соціально значущі проблеми - проблеми надзаборгованості на споживчому ринку.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою законопроекту є запровадження добре виписаної процедури врегулювання заборгованості фізичних осіб за договорами з різними категоріями кредиторів - банківськими і кредитними установами, житлово-комунальними підприємствами тощо. Головним завданням є забезпечення адекватного розгляду такої категорії справ найбільш підготовленими суддями, де соціально-економічна складова є значною.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Автори законопроекту пропонують створити окрему систему регулювання специфічних правовідносин, пов'язаних з заборгованістю, яка діятиме поруч із системою банкрутства юридичних осіб і підприємців. Пропонується усі відносини із заборгованості боржників - фізичних осіб регулювати запропонованим законом, а специфіка щодо банкрутства підприємств залишиться у Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Таким чином, уся система регулювання правовідносин, пов'язаних з неможливість розрахуватись за своїми боргами, буде представлена у двох законах, що в цілому сприятиме більше ефективному застосуванню правових норм для двох різних учасників схожих правовідносин.

Справи про банкрутство фізичної особи відповідно до запропонованого проекту Закону мають розглядатися господарським судом за місцем проживання фізичної особи, що дасть можливість забезпечити професійний розгляд такої специфічної категорії справ, про що свідчить існуючий вітчизняний досвід.

Авторами законопроекту пропонуються впровадження двох типів процедур - судових та досудових, що дасть більше можливостей для учасників таких правовідносин обрати найкращу форму врегулювання заборгованості фізичної особи. Передбачено дві судові процедури: реструктуризація боргів боржника і задоволення вимог кредиторів. Впевнені, це відповідатиме найкращій світовій практиці регулювання зазначених правовідносин. Мирова угода, представлена у законопроекті як інститут процесуального права, метою якої є припинення судового розгляду справи шляхом досягнення домовленості сторонами справи.

Щодо критеріїв ініціювання судових та досудових процедур автори проекту Закону намагались зменшити будь-які бар'єри на шляху до звернення громадян до юридичних механізмів.

Законопроект містить положення про центральну концепцію у цій сфері законодавства - звільнення від боргів. Як вже зазначалось, автори не пропонують надавати списання боргів усім автоматично, це право має бути зароблене. Це відповідає найкращій світовій практиці. Відповідно, у разі невиконання передбачених у проекті Закону вимог, пов'язаних з добросовісністю, суд має право винести вмотивоване рішення про відмову у звільненні від боргів. Формальні підстави передбачені у законопроекті.

З іншого боку, важливу увагу у законопроекті приділено можливим випадкам шахрайства, недобросовісного використання системи. Для цього у документі передбачено кілька тестів на добросовісність: на вході в систему, у самому процесі розгляду справи та щодо наслідків визнання особи банкрутом.

Участь арбітражного керуючого у справі про банкрутство є обов'язковою, оскільки допомога незалежної професійної особи у такій категорії справ є надзвичайно важливою. Усі питання регулювання діяльності представників такої професії регулюватиметься Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що усуне будь-які конфлікти між двома законодавчими актами та забезпечить єдність правового регулювання специфічних правових відносин. Відповідні зміни передбачені у Прикінцевих положеннях законопроекту.

Насамкінець зазначимо, що цей законопроект розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку, викладених у його Звіті про існуючі системи банкрутства фізичних осіб у світі, схваленого у 2013 році.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Запропонований законопроект органічно вводить нову систему правового регулювання у існуючі законодавчі акти з мінімальним втручанням у специфічні закони: Цивільний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та деякі інші закони.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових видатків коштів з Державного бюджету України. При розгляді такої категорії справ використовуватиметься існуюча система державних органів та саморегулювання представників незалежної професійної діяльності - арбітражних керуючих.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього Закону дасть змогу запровадити нову систему регулювання правових відносин, які сьогодні не врегулюванні, шляхом впровадження її у існуючу систему банкрутства приватних осіб. Очікуються тільки позивні наслідки від зняття напруги у суспільстві за рахунок запровадження зрозумілих, юридично обґрунтованих і ефективних механізмів розв'язання проблем заборгованості практично кожної особи під наглядом суду з додержанням прав і свобод людини у відкритому судовому процесі. Зокрема, це може стати поштовхом до нового розвитку споживчого кредитування у фінансовому секторі економіки, коли учасники кредитних і боргових відносин будуть знати, що не буває не вирішуваних ситуацій, якими б вони складними не були.

 

Народний депутат України

С. О. Алєксєєв

Народний депутат України

В. П. Яніцький

Народний депутат України

С. П. Каплін

Народний депутат України

О. Л. Сугоняко

Народний депутат України

Р. М. Сидорович

Народний депутат України

І. С. Алєксєєв

Опрос