Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу природного газа

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2015 № 2352а
Дата рассмотрения: 09.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Удосконалення оподаткування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з видобутку газу для комерційних потреб, надасть можливість залучення нових інвестицій, що сприятиме нарощуванню обсягів для забезпечення населення газом власного видобутку.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою вирішення нагального питання нарощування обсягів видобування газу та визначення оптимального розміру ставки рентної плати за його видобування законопроектом пропонується вдосконалити у короткостроковій та довгостроковій перспективі оподаткування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з видобутку газу для комерційних цілей.

Для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з видобутку газу для комерційних цілей з 1 жовтня 2015 року передбачається знизити ставки рентної плати за користування надрами з 55 % (з покладів до 5000 м) та 28 % (з покладів понад 5000 м) до 29 % та 14 % відповідно.

Починаючи з 1 січня 2018 року, для платників, які здійснюють видобуток комерційного газу, буде запроваджено нові умови оподаткування. Зокрема, пропонується, залишивши незмінною загальну ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 10 %, запровадити надбавку до податку на прибуток - 15 % із розширенням бази оподаткування та встановити ставки рентної плати за користування надрами у розмірі 20 % та 10 % в залежності від глибини видобутку.

Крім того, для прозорості визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток пропонується запровадити податкове огороджування діяльності підприємств з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр газу природного.

Об'єкт оподаткування для надбавки до податку на прибуток розраховується шляхом коригування об'єкта оподаткування з податку на прибуток, визначеного відповідно до положень підпункту 134.1.1 цього пункту по окремому пріоритетному звітному господарському сегменту в межах кожної ділянки надр, зазначеної в спеціальному дозволі, шляхом:

збільшення на: суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларовану за результатами податкового (звітного) року, що передує року, в якому особа стала платником надбавки з податку на прибуток, на яку було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідного податкового (звітного) року, починаючи з року, в якому особа стала платником надбавки з податку на прибуток; суму амортизації необоротних активів, розрахованої відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу; фінансові витрати; витрати від перерахунку курсових різниць за запозиченнями, що враховані у складі витрат при обчисленні об'єкта оподаткування з податку на прибуток; суму витрат з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за конденсат та нафту; суму виробничої собівартості видобутку конденсату та нафти;

зменшення на: суму капітальних інвестицій в необоротні активи, пов'язаних з діяльністю з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр газу природного окремого пріоритетного звітного господарського сегменту в межах кожної ділянки надр, зазначеної в спеціальному дозволі; суму доходу від реалізації конденсату та нафти.

Сума таких капітальних інвестицій в необоротні активи, пов'язаних з діяльністю з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр газу природного, окремого пріоритетного звітного господарського сегменту, складається з суми фактично понесених капітальних інвестицій протягом звітного (податкового) року та капітальних інвестицій попередніх звітних (податкових) років, які не були враховані у зменшення об'єкта оподаткування звітного господарського сегменту для цілей надбавки з податку на прибуток підприємств у попередніх звітних (податкових) роках, починаючи з року, в якому суб'єкт господарювання став платником надбавки з податку на прибуток підприємств.

З метою можливості отримання відповідних бюджетних надходжень в перший рік запровадження надбавки до податку на прибуток для підприємств, що здійснюють видобуток природного газу, передбачена система авансової сплати з суми надбавки до податку на прибуток. Сума щомісячних авансових внесків з надбавки до податку на прибуток обчислюється у розмірі не менше 1/3 суми надбавки до податку на прибуток розрахованої за ставкою 15 відсотків від суми об'єкта оподаткування для обчислення надбавки до податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку окремого пріоритетного звітного господарського сегменту попереднього звітного (податкового) кварталу без подання податкової звітності.

3. Правові аспекти

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Недонадходження до бюджету, які мають місце бути у зв'язку із зниженням ставок ренти, можуть бути компенсовані за рахунок таких факторів:

бюджетні надходження від додаткового оподаткування прибутку підприємств, які сплачуватимуться діючими прибутковими проектами;

база оподаткування рентною платою залежить від ціни такого газу, отже, у разі зростання ціни зросте сума бюджетних надходжень;

зниження ставок рентної плати сприятиме інвестиційній привабливості країни, впливатиме на зростання обсягів видобутку газу, отже збільшенню сплачених податків.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не потребує отримання позиції соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Законопроект не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Нарощування обсягів природного газу власного видобутку, що сприятиме наповненню державного бюджету.

 

Міністр фінансів України 

Н. Яресько

Опрос