Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу газа природного)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2015 № 2352а
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування газу природного)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Удосконалення оподаткування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з видобутку газу для комерційних потреб, надасть можливість залучення нових інвестицій, що сприятиме нарощуванню обсягів для забезпечення населення газом власного видобутку.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою вирішення нагального питання нарощування обсягів видобування газу та визначення оптимального розміру ставки рентної плати за його видобування законопроектом пропонується вдосконалити у короткостроковій та довгостроковій перспективі оподаткування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з видобутку газу для комерційних цілей.

Для діючих інвестиційних проектів з 1 жовтня 2015 року передбачається залишити незмінною загальну ставку податку на прибуток підприємств - 18 % та знизити ставки рентної плати за користування надрами з 55 % (з покладів до 5000 м) та 28 % (з покладів понад 5000 м) до 29 % та 14 % відповідно.

За новими інвестиційними проектами, починаючи з 1 січня 2016 року, для платників, які здійснюють видобуток комерційного газу, буде запроваджено нові умови оподаткування. Зокрема, пропонується, залишивши незмінною загальну ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 18 %, запровадити надбавку до податку на прибуток - 30 % із розширенням бази оподаткування та встановити ставки рентної плати за користування надрами у розмірі 20 % та 10 % в залежності від глибини видобутку.

Крім того, для прозорості визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток пропонується запровадити податкове огороджування діяльності підприємств з розвідки та видобутку газу природного.

Базою для обрахунку надбавки до податку на прибуток визначено об'єкт оподаткування для податку на прибуток, збільшений на суму амортизації необоротних активів, процентних витрат та витрат від перерахунку курсових різниць за запозиченнями, безпосередньо пов'язаними з інвестиційними проектами, які після 1 січня 2016 року складені та схвалені у порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", що враховані у складі витрат при обчисленні фінансового результату до оподаткування окремого пріоритетного звітного господарського сегменту звітного (податкового) року, та зменшується на суму капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, пов'язаних з розвідкою та облаштуванням газових родовищ окремого пріоритетного звітного господарського сегменту, але не більше 70 відсотків різниці між доходами та витратами звітного (податкового) року такого сегменту.

Сума капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, пов'язаних з розвідкою та облаштуванням газових родовищ окремого пріоритетного звітного господарського сегменту, на яку зменшується сума фінансового результатами до оподаткування такого сегменту складається з суми фактично понесених капітальних інвестицій протягом звітного (податкового) року та капітальних інвестицій попередніх звітних (податкових) років, яка не була включена при розрахунку фінансового результату до оподаткування окремого пріоритетного звітного господарського сегменту у попередніх звітних (податкових) років.

З метою можливості отримання відповідних бюджетних надходжень в перший рік запровадження надбавки до податку на прибуток для підприємств, що здійснюють видобуток природного газу, передбачена система авансової сплати з суми надбавки до податку на прибуток. Сума щомісячних авансових внесків з надбавки до податку на прибуток обчислюється у розмірі не менше 1/3 суми надбавки до податку на прибуток розрахованої за ставкою 30 відсотків від суми об'єкта оподаткування для обчислення надбавки до податку на пибуток за даними бухгалтерського обліку окремого пріоритетного звітного господарського сегменту попереднього звітного (податкового) кварталу без подання податкової декларації.

3. Правові аспекти

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Недонадходження до бюджету, які мають місце бути у зв'язку із зниженням ставок ренти, можуть бути компенсовані за рахунок таких факторів:

бюджетні надходження від додаткового оподаткування прибутку підприємств, які сплачуватимуться діючими прибутковими проектами;

база оподаткування рентною платою залежить від ціни такого газу, отже, у разі зростання ціни зросте сума бюджетних надходжень;

зниження ставок рентної плати сприятиме інвестиційній привабливості країни, впливатиме на зростання обсягів видобутку газу, отже збільшенню сплачених податків.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує отримання позиції соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Законопроект не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Нарощування обсягів природного газу власного видобутку, що сприятиме наповненню державного бюджету.

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

І. Уманський

Опрос