Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране прав на промышленные образцы" (относительно изменения процедуры получения патентов на промышленные образцы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.03.2015 № 2352
Дата рассмотрения: 10.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Потреба зміни процедури отримання патентів на промислові зразки викликана недобросовісною практикою, що склалася останнім часом, та випадками зловживання існуючою в Україні системою видачі патентів на промислові зразки. Як відомо, умови та порядок отримання патентів регулюються Законом "Про охорону прав на промислові зразки", яким встановлена процедура видачі патентів без проведення кваліфікаційної експертизи, тобто перевірку заявленого промислового зразка на відповідність умові патентоспроможності "новизна". Патент видається під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка цій умові, без гарантії чинності і може бути визнаний недійсним в судовому порядку, якщо зацікавленою особою буде доведено, що запатентований промисловий зразок не є новим. Така система видачі патентів існує в переважній більшості розвинених країн світу, зокрема тих, що є учасниками Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, учасницею якої є також і Україна.

Така система видачі патентів на промислові зразки, що вже існує в Україні протягом багатьох років, останнім часом стала предметом недобросовісного використання з боку несумлінних заявників, які, не будучи авторами промислових зразків чи дійсними виробниками певної продукції, подають заявки на реєстрацію із недобросовісними намірами та в подальшому зловживають наданими правами. Після отримання патентів на промислові зразки, суттєві ознаки яких давно відомі у світі, ці особи створюють перешкоди для доступу на ринок України відповідної продукції, блокуючи її на митному кордоні (вносять їх до Митного реєстру) або з метою шантажу подають судові позови про припинення порушення їх прав. Наразі це явище умовно називають "патентним тролінгом". Описана ситуація негативно впливає на міжнародну торгівлю та погіршує інвестиційний клімат в Україні, що відповідно викликало занепокоєння в суспільстві.

Беручи до уваги той факт, що зловживання існуючою системою реєстрації промислових зразків стають дедалі частішими, для того, щоб максимально зменшити кількість випадків реєстрації прав на промислові зразки, що не відповідають умовам патентоспроможності слід внести зміни до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

2. Цілі і завдання законопроекту

Ціллю проекту Закону є створення ефективного механізму попередження надання виключних прав на промислові зразки, які не відповідають умовам надання правової охорони, або попередження надання зазначених прав недобросовісним заявникам шляхом запровадження в Україні процедури подання заперечень проти видачі патенту на промисловий зразок та проти дії міжнародної реєстрації на промисловий зразок в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

На сьогодні норми Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачають проведення експертизи промислових зразків лише за формальними ознаками, у той час як умови надання правової охорони промисловому зразку включають його відповідність умовам патентоспроможності, а саме умові новизни.

Експертиза заявок на промислові зразки лише за формальними ознаками відповідає світовій практиці та дозволяє заявникам максимально швидко набути права на промислові зразки.

У той же час такий порядок набуття прав на промислові зразки не перешкоджає недобросовісним заявникам, що подають заявки на промислові зразки, які не є новими та вже використовуються іншими особами, одержувати патенти та заважати господарському обігу таких об'єктів добросовісним користувачам.

Судовий захист прав в Україні є досить тривалою процедурою, що дає можливість особам зловживати своїми правами та призводить до тривалого недобросовісного блокування ринку для інших виробників.

Для вирішення проблемних питань в сфері охорони прав на промислові зразки у проекті Закону передбачено положення щодо:

електронної публікації відомостей щодо заявки на промисловий зразок; можливості подання будь-якою особою мотивованого заперечення проти видачі патенту протягом 2 місяців від дати публікації відомостей про заявку на підставі невідповідності заявленого промислового зразка умовам надання правової охорони, а також на підставі використання у заявленому промисловому зразку торговельної марки, право на яку належить іншій особі, або торговельної марки, визнаної добре відомою в Україні;

розгляду заперечення закладом експертизи та відображення результатів розгляду у висновку експертизи за заявкою;

права осіб подавати позови про відшкодування власником патенту на промисловий зразок збитків або стягнення з нього доходу, отриманого внаслідок недобросовісних дій такого власника, чи виплату компенсації, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Слід зазначити, що процедура подання заперечень проти реєстрації промислових зразків або проти видачі охоронних документів на промислові зразки є поширеною зарубіжною практикою та впроваджена, зокрема, у Фінляндській республіці, Грузії, Угорщині, Республіці Молдова, Португальській республіці, Румунії, Австралії, Федеративній Республіці Бразилія, Китайській народній Республіці, Латвійській Республіці, Новій Зеландії, Республіці Польща, Республіці Корея, Російській Федерації, Республіці Сінгапур, Королівстві Іспанія, Королівстві Швеція, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Республіці Білорусь та Азербайджанській республіці.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

У відповідній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 "Про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Реалізація проекту Закону не передбачає визнання актів такими, що втратили чинність.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону сприятиме вдосконаленню відносин, пов'язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на промислові зразки.

 

Народний депутат України

С. В. Рибалка (N 206)

Опрос