Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно администрирования налога на добавленную стоимость)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.03.2015 № 2349
Дата рассмотрения: 10.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо адміністрування податку на додану вартість)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Необхідність прийняття даного законопроекту полягає у наступному:

- Зниження адміністративного навантаження на добросовісних платників податків. Суттєве скорочення кількості документів, необхідних для ведення податкового обліку.

- Наближення податкового обліку, бухгалтерського обліку та фінансової звітності для українського бізнесу.

- Удосконалення контролю руху товарів у рамках "ланцюгу ПДВ" - наявність податкових накладних на передоплату, виписаних за "правилом першої події", наразі значно ускладнює такий контроль.

- Збільшення надходжень до бюджету і запобігання ухиленню від сплати податку на додану вартість.

- Виконання зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС в частині гармонізації вітчизняного законодавства з acquis communitaire Євросоюзу.

2. Цілі та завдання прийняття Закону

Прийняття такого Закону значно спростить принцип адміністрування ПДВ під час постачання товарів/послуг між платниками ПДВ, шляхом скасування "правила першої події".

Сутність запропонованих змін полягає у тому, що передбачається синхронізувати дати:

- Визнання доходів/витрат для цілей обчислення податку на прибуток та у фінансовій звітності;

- Визнання податкових зобов'язань / податкового кредиту для цілей адміністрування податку на додану вартість.

Зокрема, наприклад, при постачанні товарів податкові зобов'язання постачальника будуть виникати при фактичному відвантаженні товару. На день відвантаження товарів постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну та надати її покупцю. При цьому, така податкова накладна може одночасно використовуватися як комерційний (розрахунковий) документ, та документ, що підтверджує факт здійснення господарської операції для податкових цілей (див п. 2 нижче).

Разом з цим, отримання передоплати за поставлений товар не змінює податкових зобов'язань постачальника, та відповідно, не надаватиме покупцю права на податковий кредит, оскільки податкова накладна має складатися саме у день фактичного постачання товарів.

Як вказувалося вище, на даний момент управлінський, бухгалтерський та податковий облік в Україні не узгоджені. Наслідком цього є ситуація, коли платники податків мають забезпечувати наявність великої кількості документів, які підтверджують факт здійснення господарської операції (для цілей адміністрування податку на прибуток), та факт сплати податку (для підтвердження права на податковий кредит з податку на додану вартість).

На даний час до таких документів зокрема належать видаткова/прибуткова накладна, товарна накладна, акт виконаних робіт (наданих послуг) тощо. При цьому, податкова накладна ПДВ є виключно документом податкового обліку.

Виконання зазначених вище вимог покладає надмірний адміністративний тягар на платників податків. При цьому, будь-які формальні недоліки у таких документах під час податкової перевірки спричиняють виникнення численних адміністративних та судових спорів з органами державної влади. До того ж такі випадки можуть містити значні корупційні чинники.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає внесення зміни статті 187.1 та статті 201 Податкового кодексу України та імплементацію положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та гармонізацію українського законодавства з європейським.

4. Стан нормативної бази в даній сфері державного регулювання

Законом України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" до розділу III Податкового кодексу "Податок на прибуток підприємств" були внесені суттєві зміни, які дозволили наблизити податковий облік з податку на прибуток до фінансової звітності та бухгалтерського обліку підприємств.

Однак, дані прогресивні нововведення не узгоджуються з існуючим у Податкового кодексу правилом "першої події" (дата відвантаження або дата зарахування коштів від покупця) для цілей визначення моменту виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Таким чином, у бухгалтерському та податковому обліку для цілей адміністрування різних видів податків мають одночасно відстежуватися три окремі події:

- Дата визнання доходів/витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

- Дата зарахування коштів за товар/послуги від покупця (у разі передоплати);

- Дата відвантаження товару або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Такі правила ведення податкового обліку ускладнюють умови ведення господарської діяльності для бізнесу.

При цьому, існування "правила першої події" для цілей адміністрування ПДВ також покладає на платника податків додатковий адміністративний тягар (наприклад, необхідність складання декількох податкових накладних у разі отримання часткової передоплати, або ж коригування раніше виданої податкової накладної у разі зміни коду товару за УКТЗЕД під час митного оформлення).

Запропонований підхід в цілому узгоджується з нормами законодавства Євросоюзу, зокрема Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість від 28.11.2006 зі змінами та доповненнями (далі - VAT Директива). Україна зобов'язана імплементувати VAT Директиву в рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Зокрема, стаття 63 VAT Директиви передбачає, що факт виникнення податкового зобов'язання має місце, а податкове зобов'язання з ПДВ виникає тоді, коли відбувається поставка товарів або послуг. У той же час, стаття 66 Директиви дозволяє країнам - членам ЄС установлювати у національному законодавстві, що податкове зобов'язання з ПДВ виникає не пізніше моменту виставлення рахунку (рахунки у ЄС виконують функції податкової накладної за умови наявності певних реквізитів).

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованих змін сприятиме розвитку бізнесу в України, підвищить позиції України у світових рейтингах легкості ведення торгівлі, наблизить законодавство України до європейських норм, вдосконалить контроль за сплатою податку на додану вартість.

Також за умови внесення змін до існуючого програмного забезпечення значну кількість документів платники податку будуть готувати в електронному вигляді, що відповідає передовому європейському досвіду.

 

Народний депутат України

М. В. Гаврилюк (N 299)

Опрос