Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно финансовой поддержки родителей, дети которых учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2015 № 2347а
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо фінансової підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено загрозою припинення навчання дітей у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах за денною формою навчання через неплатоспроможність їх батьків.

Беручи до уваги надмірну девальвацію гривні, а також той факт, що Урядом не переглянуто розмір мінімальної заробітної плати відповідно до фактичного розміру прожиткового мінімуму, як це визначено Конституцією та Законом України "Про прожитковий мінімум" в Україні склалась ситуація суттєвого скорочення доходів населення, і, як наслідок стан неплатоспроможність родин.

Слід зауважити, що Світовий банк прогнозує подальше, в 2015 році скорочення ВВП України в розмірі що не є меншим за попередній 2014 рік. Така негативна динаміка в економіці суттєво вплине на реальне зменшення фактичних доходів населення, і в першу чергу на доходи родин, що мають дітей та їх навчають.

Очевидним є те, що втрата можливості батьків забезпечити харчами, одягом та проїздом до місця навчання дітей, ставить під загрозу: подальше навчання та отримання професії студентами; втрату молодих кваліфікованих кадрів Державою.

Водночас доцільно вказати, що навіть розвинуті країни Європейського Союзу, зокрема це Австрія та Германія, надають фінансову підтримку батькам, діти яких навчаються, не лише до 23 років, а навіть до 27 років. Деякі держави Світу забезпечують батьків соціальною допомогою до повного завершення навчання та здобуття професійних навичок.

2. Мета і шляхи її досягнення

Вдосконалення норм Податкового кодексу України, запропоноване законопроектом, спрямоване на: фінансову підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; збереження студентського потенціалу України, що продовжує професійне навчання з метою безперервного забезпечення України кваліфікованими кадрами, молодими спеціалістами.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується визначити, що платник податку, який утримує двох чи більше дітей або є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником чи утримує дитину-інваліда віком до 18 років, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у випадку навчання дитини за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах до 23 років, - у розрахунку на кожну таку дитину.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Податковий кодекс України.

Реалізація проекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта не потребує додаткових витрат за рахунок коштів Державного бюджету України. Разом з тим, його реалізація не матиме "негативного" вплив на доходну частину бюджету, оскільки надходження податку на доходи фізичних осіб буде заміщено надходженнями інших податків та зборів при придбанні харчів, одягу, предметів для навчання, проїзних квитків та інших товарів та послуг, необхідних для студента та забезпечення навчального процесу.

Водночас, такі зміни спонукають легалізації "зарплат в конвертах", що в свою чергу є позитивним фактором детінізації в Україні, адже соціальна податкова пільга суттєво зменшує податкове навантаження на заробітну платню, і мотивує обидві сторони (роботодавця та робітника) до "вибілювання" доходів.

Слід зауважити, що збільшення фактичного розміру отриманої заробітної плати батьками (та осіб прирівняних до них) прямо пропорційно зменшить державну підтримку малозабезпеченим, оскільки кожному громадянину України конституційно гарантовано прожитковий мінімум (достатній рівень) життя.

Набрання чинності законом з 1 січня наступного року відповідає статті 27 Бюджетного кодексу України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту акта дозволить надати фінансову підтримку батькам, діти яких навчаються за денною формою навчання та збереження студентського потенціалу України, що продовжує професійне навчання, з метою безперервного забезпечення України кваліфікованими молодими спеціалістами.

 

Народний депутат України

А. Ф. Шипко

Опрос