Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно доли рекламы, распространяемой на телевидении и радио)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.03.2015 № 2343
Дата рассмотрения: 06.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена потребою у подальшому наближенні українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Так, 5 червня 2014 року парламентом було схвалено Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу", яким було суттєво лібералізовано чинні законодавчі правила щодо телереклами.

Однак, необхідність подальшої модернізації правил телереклами, зокрема, і шляхом впровадження в національне законодавство положень Директиви N 2007/65/ЄС від 11.12.2007 про аудіовізуальні медіа-послуги, а також, "пошук розумного балансу між фінансовими інтересами мовника і рекламодавця, з однієї сторони, та інтересами глядачів - з другої" (саме про подібний баланс суспільних інтересів з інтересами мас-медіа йдеться у актах, прийнятих на основі та у розвиток положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення) обумовили розробку даної законодавчої ініціативи.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо)" має сприяти встановленню балансу між фінансовими інтересами телерадіоорганізацій і рекламодавців, з однієї сторони, та інтересами глядачів - з іншої, а також наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про рекламу".

Зважаючи на неефективність діючих обмежень на рекламу в добовому обсязі мовлення, враховуючи те, що в Директиві про аудіовізуальні медіа-послуги також відмовились від визначення вищезгаданої квоти на рекламу, законопроектом пропонується вилучити з чинного законодавства відповідні положення щодо квоти на рекламу в добовому обсязі мовлення телерадіоорганізації.

Оскільки 5 червня 2014 року Верховною Радою України було схвалено Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу", яким, у відповідності до сучасної практики країн Європейського Союзу, було суттєво лібералізовано законодавчі правила щодо переривання рекламою телевізійного продукту, вбачається, що такий крок законодавця, з огляду на необхідність збалансування фінансових інтересів телерадіоорганізацій і рекламодавців, з однієї сторони, та інтересів глядачів - з іншої, має, на нашу думку, супроводжуватись зменшенням обсягу реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення до 15 %.

Враховуючи те, що, як випливає з п. 23 преамбули Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги, дія її положень має "стосуватися рухомих зображень із звуком або без, а отже включати німе кіно, але не охоплювати передачу звукових сигналів або радіослужби", на радіо запропоновано залишити чинну на сьогодні квоту на рекламу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Законом України "Про рекламу".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

У результаті прийняття цього проекту буде зроблено черговий крок на шляху наближення українське законодавства до законодавства Європейського Союзу та збалансування суспільних інтересів з інтересами мас-медіа.

 

Народні депутати України

Кондратюк О. К.

Томенко М. В.

Княжицький М. Л.

Абдуллін О. Р.

Геращенко І. В.

Червакова О. В.

Опанасенко О. В.

Опрос