Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно отдельных вопросов досудебного расследования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.07.2015 № 2339а
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань досудового розслідування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Важливість гарантії розгляду справ упродовж розумного строку, а також позиції ЄСПЛ щодо необхідності існування в національному законодавстві спеціальних правових інструментів, за допомогою яких заявник міг би оскаржити тривалість провадження у справі та пришвидшити її розгляд, обумовлює необхідність чіткої регламентації зазначеної позиції в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України.

Як передбачено статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), завданнями кримінального провадження є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, доводиться констатувати, що окремі положення КПК України, суперечать вимогам Конституції України, рішенням Конституційного Суду України, Рішенням ЄСПЛ, а також висновкам та рекомендаціям міжнародних організацій. Практичне застосування його норм створює потенційну вразливість прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод.

Загалом, суттєві зауваження викликає низка наступних положень КПК України.

По-перше, статті 214 та 219 КПК України створюють механізм зволікання та затягування як при реєстрації повідомлень про кримінальне правопорушення, внесення про нього відомостей до ЄРДР, так і щодо строків досудових розслідувань у випадку коли особа підозрюваного відома, але останній переховується від слідства. З огляду на це, доволі часто через небажання окремих працівників правоохоронних органів виникають ситуації, коли підозрюваному ставиться "пропозиція" при якій останній себе комфортно почуває, продовжує не переховуючись від правоохоронних органів перебувати на волі не будучи підданим справедливому покаранню за вчинене кримінальне правопорушення. А після сплину строків притягнення до кримінальної відповідальності уникнути заслуженого покарання.

По-друге, стаття 284 не враховує підстав для закриття кримінального провадження щодо не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, наявності підстав вважати, що дія або бездіяльність, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, через малозначність не становить суспільної небезпеки, або існують обставини, що виключають злочинність діяння.

Окрім вищезгаданого, КПК України містить ряд інших суперечливих положень, що можуть бути використані слідчими та судовими органами для зловживань, та які не забезпечуватимуть безумовне встановлення об'єктивної істини у конкретній справі.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Проект розроблено з метою зміцнення демократії та утвердження верховенства права, забезпечення безумовного виконання завдань кримінального провадження, належного захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також недопущення будь-яких зловживань з боку правоохоронних органів у ході кримінального провадження.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом, зокрема, пропонується:

1) Щодо реєстрації заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення та термінів внесення відомостей про нього до ЄРДР:

- передбачають обов'язок як слідчого, прокурора щодо реєстрації заяви-повідомлення про злочин впродовж 24 годин з моменту одержання чи виявлення ними безпосередньо, так і з повідомлень інших працівників правоохоронних органів, обов'язком яких є повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення слідчому та/або прокурору;

- внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості повинні відповідати суті та змісту заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення;

2) Щодо строків досудового розслідування пропонується:

- визначити початком перебігу процесуального строку для здійснення досудового розслідування подію, яка пов'язана саме часом реєстрації заяви, повідомлення про кримінальний проступок в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за умови, що особа підозрюваної особи відома.

- пропонується не застосувати прив'язку до часу реєстрації заяви, повідомлення про кримінальний проступок в Єдиному реєстрі досудових розслідувань якщо особа, що його вчинила невідома.

3) Щодо розширення підстав закриття кримінального провадження, а саме:

- існування не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, прийнята відповідно до частини третьої статті 284;

- встановлення достатніх підстави вважати, що дія або бездіяльність, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі;

- встановлення обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені статтею 17 та розділом VIII Кримінального кодексу України.

Законопроектом також пропонується:

- уточнити випадки, коли особи не можуть бути допитані як свідки;

- розширити права свідка, зокрема, надавши можливість подавати скарги на дії слідчого і прокурора;

- розширити випадки, коли ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України.

Прийняття проекту додатково не потребує внесення змін до законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація даного законопроекту не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого проекту матиме наслідком зміцнення демократії та утвердження верховенства права, приведення кримінального процесуального закону у відповідність до європейських стандартів кримінального судочинства з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, визначених Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також забезпечення реалізації швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та зменшити рівень зловживань в цьому питанні.

 

Народний депутат України

І. С. Луценко

Опрос