Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли местного самоуправления при распоряжении землями государственной собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.03.2015 № 2338
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Земельний кодекс України визначає, що органи місцевого самоврядування розпоряджаються землями комунальної власності в межах населених пунктів та земельними ділянками, на яких розміщені будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від їх місця розташування.

Оскільки, земля є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, обмеження повноважень сільських, селищних рад у галузі земельних відносин межами населених пунктів ускладнює процес управління земельними ресурсами, прогнозування та планування стратегічних завдань розвитку відповідних територій.

З метою захисту прав територіальних громад та ефективного використання земель державної власності розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності".

Зазначеним законопроектом пропонується надати сільським, селищним, міським радам повноваження стосовно погодження питань, пов'язаних з розпорядженням землями державної власності, розташованими за межами населених пунктів, що дозволить здійснювати ефективний контроль за прийняттям управлінських рішень відповідними органами виконавчої влади.

Також, законопроектом, передбачається внести зміни до статей 118 та 123 Земельного кодексу України, відповідно до яких органи виконавчої влади зобов'язуються при вирішенні питання надання громадянам або юридичним особам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність або користування із земель державної власності надсилати належним чином завірену копію клопотання від цих осіб разом з доданими матеріалами до відповідних органів місцевого самоврядування.

Законопроектом пропонується врегулювати на законодавчому рівні виключний перелік підстав для відмови органу місцевого самоврядування у погодженні надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності, що дозволить уникнути зловживань при прийнятті такого рішення.

Законопроектом також передбачається надати органам державної влади та органам прокуратури доступ до Державного земельного кадастру, що дозволить оперативно та своєчасно отримувати відомості про власників (користувачів) земельної ділянки та її цільове призначення, обмеження у використанні земель, та іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень при здійсненні нагляду (контролю) за додержанням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є створення умов для сталого розвитку територіальних громад, члени яких матимуть можливість ефективно захищати свої права та інтереси шляхом участі у вирішення питань, пов'язаних із наданням у власність та користування земель державної власності, забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади, підвищення ефективності управління землями державної власності, удосконалення співпраці між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, створення умов для підтримки формування економічно спроможних і дієздатних територіальних громад.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Конституція України, Земельний кодекс України, закони України "Про Державний земельний кадастр" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

Реалізація Закону передбачає внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності" буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України з метою проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта органи місцевого самоврядування матимуть можливість впливати на органи виконавчої влади при здійсненні їх повноважень у частині надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної власності, що дозволить створити умови для сталого розвитку територіальних громад.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Затвердження і практична реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання земельних ділянок у власність та користування із земель державної власності;

запровадження дієвого механізму громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

визначення виключного переліку підстав для відмови у погодженні органами місцевого самоврядування надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності;

запровадження порядку взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади при наданні земельних ділянок у власність та користування із земель державної власності;

сприяння подальшого розвитку територій сіл, селищ, міст шляхом підвищення ролі органів місцевого самоврядування в управлінні землями державної власності, розташованих за межами населених пунктів;

удосконалення порядку підготовки дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності;

розширення кола осіб, які мають доступ до Державного земельного кадастру.

 

Народні депутати України:

С. Я. Рудик

І. С. Насалик

Опрос