Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" (относительно сроков осуществления расчетов в отрасли ТЭК)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.03.2015 № 2336
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (щодо строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект нормативного акта розроблено з врахуванням необхідності створення сприятливих умов для здійснення поставок ядерного палива на атомні електростанції України та розрахунків за нього.

Порядок здійснення розрахунків суб'єктами ЗЕД у сфері зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 N 185/94-ВР.

За імпортними операціями поставка товарів має бути проведена у терміни, передбачені статтею 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", з моменту здійснення авансового платежу на користь нерезидента.

Термін виготовлення неопромінених тепловидільних зборок значно перевищує законодавчі терміни, які встановлені статтею 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Для виробництва електроенергії на АЕС у якості енергоресурсу використовується ядерне паливо, що представляє собою тепловидільні збірки (ТВЗ). Конструкція ТВЗ складається з таких основних елементів, як пучок твелів (герметичних трубок, виготовлених з цирконієвого сплаву, в яких розміщені паливні таблетки зі збагаченого двоокису урану), технологічні канали, призначені для переміщення поглинаючих стержнів системи управляння та захисту, дистанціонуючих решіток, головки та хвостовика, та забезпечує отримання теплової енергії в ядерному реакторі за рахунок контрольованої ядерної реакції.

Виробництво ядерного палива являє собою складний, багатоступеневий та тривалий процес, який складається з таких основних стадій.

Видобування та переробка уранових руд - технологічний процес, що передбачає вилучення уранових руд з родовищ з подальшою їх гідрометалургійною переробкою, кінцевою метою якого є отримання уранового оксидного концентрату (УОК), що являє собою концентрат двоокису та триокису урану U3O8 (закис-окис урану).

Конверсія - технологічний процес, що передбачає перетворення закису-окису урану в гексафторид природного урану (UF6) для очистки від домішок та подальшого його використання на стадії збагачення.

На сьогодні основними потужностями по конверсії урану володіють такі держави: Росія (32 % світових потужностей з конверсії урану), США та Франція (по 20 %), Канада (18 %), Великобританія (9 %).

Збагачення - технологічний процес, що передбачає розділення гексафториду природного урану на дві фракції - збагачену фракцію, в якій вміст ізотопу U235 більше, ніж в природному урані (0,711 ваг. %), та збіднену фракцію, в якій вміст ізотопу U235 менше, ніж в природному урані (так звані "хвости").

Світовими лідерами з надання послуг зі збагачення урану є Росія (47 % ринку послуг по збагаченню), Франція (21 %), Німеччина, Голландія та Великобританія (сумарно 17 %), США (11 %).

Фабрикація ядерного палива (фабрикація ТВЗ) - технологічний процес, що передбачає отримання у якості кінцевого продукту ТВЗ та включає такі етапи, як перетворення збагаченого гаксафториду урану UF6 у порошок двоокису урану UO2, пресування паливних таблеток та їх спікання у керамічне паливо, спорядження твелів, виготовлення конструкційних елементів ТВЗ та безпосередньо збирання (фабрикацію) ТВЗ.

Світовими лідерами з проектування та фабрикації ядерного палива є США (Westinghouse, General Electric), Франція та Німеччина (AREVA), Росія (ВАТ "ТВЕЛ"), Японія (MNF, NFI, GNF).

Тривалість технологічного циклу виготовлення ядерного палива з уранового оксидного концентрату складає наступні періоди часу:

1. Конверсія - 3 - 4 місяці.

2. Збагачення - 3 - 4 місяці.

3. Фабрикація ТВЗ - 6 - 9 місяців.

Таким чином, тривалість технологічного циклу виробництва ТВЗ становить до 17 місяців.

Складовою частиною тепловидільних збірок є обладнання для керування рівнем потужності ядерного реактора, що представляє собою стержні, спеціально призначені або підготовлені для керування швидкістю реакції в ядерному реакторі, а саме: поглинаючі стержні системи управління і захисту - ПС СУЗ, які поставляються разом з тепловидільними збірками в кількості, залежній від виробничої необхідності АЕС.

Виробництво ядерного палива - це складний технологічний процес, повний цикл якого, враховуючи всі етапи виробництва (конверсія та збагачення урану, фабрикація тепловипромінюючих збірок) складає до 17 місяців та, крім того, вимагає значних матеріальних витрат на закупівлю необхідних матеріалів. Відповідно до цього світова практика передбачає виробництво ядерного палива тільки за наявності авансування закупівлі. Залежно від того, яка передбачається закупівля - комплексна (всі етапи виробництва виконуються одним постачальником) або замовник проводить самостійно закупівлю ядерних матеріалів для їх подальшого використання при фабрикації ТВЗ, авансовий платіж може перераховуватися за 6 - 17 місяців до запланованої дати поставки.

Таким чином, розрахунки за закупівлю ядерних матеріалів (природного та збагаченого урану), а також за фабрикацію ТВЗ для забезпечення потреб АЕС України в ядерному паливі, вимагають отримання висновків центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики на продовження строків розрахунків, тому вважаємо за доцільне встановити строк розрахунків за постачання ТВЗ та урану для їх виготовлення до 500 календарних днів з дати перерахування авансу на користь нерезидента.

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Зміни, запропоновані проектом, полягають у доповненні статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" новою частиною, відповідно до якої розрахунки за імпортними операціями з поставки неопромінених паливних елементів (твелів) та частин ядерних реакторів (поглинаючих стержнів системи управління і захисту), віднесених до групи 84 товарної номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про митний тариф України", і урану природного та урану, збагаченого ураном-235, та їх сполук, віднесених до групи 28 товарної номенклатури Митного тарифу України, необхідних для виготовлення неопромінених паливних елементів (твелів), здійснюються у строк до 500 календарних днів з дати перерахування авансового платежу на користь нерезидента. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері є Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" N 185/94-ВР від 23.09.94.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Очікувані соціально-економічні, правові та інші наслідки застосування Закону після його прийняття

Прийняття акта забезпечить законні підстави для проведення розрахунків за ядерне паливо для АЕС України згідно з укладеними ДП "НАЕК "Енергоатом" контрактами, оскільки умови розрахунків за продукцію передбачають попередню оплату, терміни якої перевищують законодавчо встановлені терміни розрахунків.

 

Народні депутати України:

О. Г. Домбровський

В. В. Бандуров

Г. М. Заболотний

Р. Є. Демчак

І. С. Насалик

Ю. М. Македон

М. Л. Бондар

І. І. Мельничук

І. Д. Спориш

В. М. Кривенко

Опрос