Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе иновещания Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.07.2015 № 2334а
Дата рассмотрения: 10.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Систему іномовлення України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про Систему іномовлення України" (надалі - проект Закону) розроблено Міністерством інформаційної політики України на виконання пункту 1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII, та пункту 350 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р.

Сучасні глобалізаційні та геополітичні умови визначають необхідність у створенні ефективного механізму інформування світової спільноти про актуальні події в Україні. Наразі у світовому медіапросторі майже відсутній національний інформаційний продукт, що поширював би об'єктивну та актуальну інформацію про Україну. В результаті іноземці, українська діаспора та інші особи отримують інформацію з інших джерел, в тому числі іноземних телеканалів, що нерідко подають відомості про події в Україні у неповному обсязі або із викривленим змістом. Наслідком цього є створення негативного іміджу нашої країни, що позначається на політичній, економічній, туристичній, інвестиційній та інших сферах.

Крім цього, за браком інформації, пересічні громадяни інших держав майже нічого не знають про Україну, а головне про події, що відбуваються на її території внаслідок зовнішньої військової агресії. Водночас, проти України активно застосовується потужний медіа ресурс, інформаційний вплив якого спрямований на викривлення реального стану речей.

Таким чином, першочергового значення набуває створення та забезпечення діяльності системи телерадіомовлення, що поширюватиме об'єктивну інформацію про Україну, сприятиме формуванню її позитивного іміджу, а також відкриє можливості до інтернаціонального діалогу та культурного обміну.

З цією метою пропонується закріпити правові основи організації та діяльності іноземного телебачення і радіомовлення в України.

Іноземне мовлення - це форма мовлення, скерована насамперед на інформування громадян інших країн про події в Україні, що здійснюється через трансляції інформаційних повідомлень, новин, різноманітних передач тощо.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є забезпечення доступу іноземної аудиторії, в тому числі української діаспори, України, що перебувають за кордоном, до об'єктивної, актуальної та повної інформації про події в Україні.

Досягнення мети проекту Закону планується шляхом створення юридичної особи у формі державного підприємства "Іномовна телерадіокомпанія України "Ukraine Tomorrow" (далі - ІНТУ).

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону України є абзац 26 пункту 1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року N 26-VIII, та пункт 350 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р.

У цій сфері правових відносин діють Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, закони України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", інші нормативно-правові акти.

Реалізація проекту Закону у разі його прийняття потребує внесення змін до законів України "Про телебачення і радіомовлення","Про приватизацію державного майна".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону потребуватиме видатків з державного бюджету України у розмірі не менше 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України як невідкладний, в порядку, передбаченому § 552 Регламенту Кабінету Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань функціонування питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

В проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону для громадського обговорення оприлюднено на офіційному сайті Міністерства інформаційної політики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є не є проектом регуляторного акта.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону забезпечить створення нових робочих місць у сфері телерадіокомунікацій, а також підвищення рівня зайнятості населення, що позитивно вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України створить сприятливі умови для діяльності іноземного телебачення і радіомовлення, сприятиме задоволенню інформаційних потреб суспільства, поширенню інформації про Україну в світі, доступу іноземної аудиторії, в тому числі української діаспори до об'єктивної і правдивої інформації про події в Україні.

 

Міністр інформаційної політики України 

Ю. Стець

Опрос