Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно занятости инвалидов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.07.2015 № 2322а
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В рамках реалізації постанов Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" та від 07.02.2007 N 154 "Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні" Міністерством соціальної політики України протягом 2013 та 2014 років забезпечено залучення та використання міжнародної технічної допомоги проекту Twinning light в Україні на тему: "Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями" (далі - Проект).

Впровадження Проекту з європейської сторони здійснювалося Міністерством охорони здоров'я, соціальних послуг та рівності Королівства Іспанія. Проект мав на меті надання підтримки українському Уряду з боку європейських країн в наближенні українського законодавства до європейських норм і стандартів у сфері зайнятості інвалідів. Проект реалізовувався на підставі відповідного технічного завдання підписаного Українською та Іспанською сторонами.

Кінцевою метою реалізації Проекту є розробка змін до української законодавчої бази у сфері зайнятості та працевлаштування інвалідів.

Практична реалізація Проекту здійснювалася безпосередньо фахівцями Мінсоцполітики, державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів на базі соціальних установ і підприємств для інвалідів, як в Україні, так і за її межами.

З урахуванням набутого Україною європейського досвіду у сфері зайнятості інвалідів, необхідності реалізації окремих положень Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 N 706, врахування зауважень Рахункової палати України, а також з метою удосконалення чинного законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування інвалідів Міністерством соціальної політики комплексно підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зайнятості інвалідів".

Законопроектом пропонується:

I. Впровадити стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення ними реалізації прав інвалідів на працю, зокрема шляхом дії альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування таких осіб, а саме:

- виконання роботодавцем нормативу працевлаштування інвалідів шляхом укладання з підприємствами громадських організацій інвалідів договорів на виготовлення (виконання) товарів, робіт і послуг. Такий підхід є виправданим у країнах ЄС, коли будь-який роботодавець може виконувати зазначений норматив шляхом закупівлі або замовлення товарів і послуг, що виготовляються (надаються) підприємствами громадських організацій інвалідів без утворення господарського об'єднання;

- врахування з коефіцієнтом "2" виконання зазначеного нормативу працевлаштування для усіх інвалідів I групи та інвалідів II групи внаслідок психічного розладу (тобто впровадження диференційного підходу щодо праці інвалідів з урахуванням міри втрати здоров'я). Такий підхід необхідно запроваджувати у зв'язку з тим, що найменша кількість зайнятих (працюючих) інвалідів є з важкими формами інвалідності та з розумовими вадами (лише 3 % від загальної кількості працюючих інвалідів);

- надання дотацій роботодавцям на створення звичайних робочих місць для інвалідів, а не лише спеціальних, як це на сьогодні передбачено. Це обумовлено тим, що потреба інвалідів у звичайних робочих місцях значно вища, ніж у спеціальних. Крім того, принцип надання дотацій на звичайні і спеціальні робочі місця є поширеним і успішним в країнах Європейського Союзу. Такий підхід дозволить також ефективніше використовувати кошти Фонду соціального захисту інвалідів та створення робочих місць для інвалідів;

- надання (децентралізовано) звичайним підприємствам та підприємствам, заснованим громадськими організаціями інвалідів, цільових позик та дотацій на загальних підставах. Відповідно до законодавства цільові позики надаються звичайним підприємствам за умови дотримання відповідних вимог. Однак, підприємства громадських організацій інвалідів, окрім дотримання загальних правил, повинні ще додатково розглядатися за спеціальним централізованим механізмом, тобто місцевими органами влади та Мінсоцполітики, що призводить до дискримінації та непотрібної бюрократії для таких соціальних підприємств, що в результаті негативно відображається на працевлаштуванні інвалідів;

- виплата за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів компенсацій відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. На сьогодні статтею 20 базового Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" відповідний напрям фінансування цим Фондом не передбачений, але визначено лише механізм надання такої компенсації відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та підзаконних актів, спрямованих на його реалізацію;

II. Доповнити статтю 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та частину десяту статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" положеннями, де має бути встановлена адміністративна відповідальність (без збільшення розмірів штрафів) стосовно недодержання роботодавцями порядку їх реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів та несвоєчасне подання до цих відділень звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Відсутність зазначеної адміністративної відповідальності спричиняє, зокрема, недодержання вимоги виконання вказаного нормативу бюджетними установами, зокрема центральними та місцевими органами влади. На сьогодні це єдина можливість примусити керівників бюджетних установ виконувати вищевказаний норматив, адже поширити вимогу стосовно запровадження адміністративно-господарських санкцій для таких установ та закладів неможливо з міркувань їх неприбутковості та інших нюансів національного бюджетного законодавства.

III. Доповнити статті 7 та 8 Закону України "Про колективні договори та угоди" в частині змісту договорів і угод на предмет встановлення таких зобов'язань, як виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій. Врегулювати ці положення необхідно в рамках Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 N 706.

IV. Удосконалити технічно положення статей 14-1, 14-2 та 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", зокрема, на предмет редакційного уточнення найменування центрального органу виконавчої влади, що приймає рішення про надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів пільг з оподаткування та фінансової допомоги.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки законопроекту є впровадження досвіду країн Європейського Союзу щодо стимулювання роботодавців працевлаштовувати інвалідів, а також комплексне врегулювання проблем, що мають місце у сфері зайнятості інвалідів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Закон України "Про зайнятість населення";

Закон України "Про колективні договори і угоди".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

У разі прийняття законодавчого акта його реалізація буде здійснюватися за рахунок та в межах коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Щодо надання роботодавцям за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій і пені, що надходять до спеціального фонду державного бюджету (далі - АГС), дотацій на створення робочих місць для інвалідів, як звичайних, так і спеціальних.

За 7 років практичної реалізації механізму надання за рахунок коштів АГС дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів цей підхід не виявився виправданим, адже за інформацією державної служби зайнятості потреба у створенні саме спеціальних робочих місць для інвалідів майже відсутня.

За вказаний період Фондом профінансовано лише 15 дотацій.

У той же час у країнах ЄС дотації надаються в основному на звичайні робочі місця, адже потреба інвалідів у звичайних робочих місцях значно вища, ніж у спеціальних. І в Україні також.

Головним чинником в цьому підході є те, що вартість дотації на звичайне робоче місце є значно нижчою, ніж на спеціальне. Одне звичайне робоче місце може складатися, наприклад, зі столу, стільця і комп'ютера вартістю від 8000 до 15000 гривень.

Таким чином це мотивує роботодавців створювати звичайні робочі місця для інвалідів, а кошти Фонду ефективно використовувати, адже за менший обсяг коштів створюватиметься більша кількість робочих місць для інвалідів. При цьому необхідно враховувати, що дотація надається під конкретну особу.

Відповідно до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.12.2006 N 1836 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 N 1234), розмір дотації на створення одного спеціального робочого місця для інваліда не повинен перевищувати:

48720 гривень, якщо таке місце створюється шляхом пристосування основного і додаткового устаткування;

121800 гривень, якщо робоче місце створюється шляхом встановлення основного і додаткового устаткування.

Виходячи з викладеного слід констатувати, що реалізація цієї норми можлива виключно в межах коштів Фонду, тобто за умови, якщо відповідний обсяг коштів буде передбачений у паспорті бюджетної програми, а тому ця норма не несе навантаження на видаткову частину Державного бюджету України.

Щодо врахування з коефіцієнтом "2" виконання зазначеного нормативу працевлаштування для усіх інвалідів I групи та інвалідів II групи внаслідок психічного розладу.

У 2009 році Рахунковою палатою України було зауважено, що з боку Мінсоцполітики не впроваджено диференційованого підходу щодо працевлаштування інвалідів, виходячи з того, що інваліди I групи та з розумовою відсталістю і психічними захворюваннями є найуразливішими в питанні реалізації ними їх конституційного права на працю.

Слід погодитися, що інвалідам з важкою формою важче ніж іншим знайти собі роботу, у тому числі через небажання роботодавців їх працевлаштовувати.

Однак, консультуючись з організаціями роботодавців, громадськими організаціями інвалідів, беручи до уваги європейський досвід, Мінсоцполітики на сьогодні вважає, що єдиним виходом з ситуації може бути впровадження стимулюючого чинника для роботодавців стосовно врахування для них з коефіцієнтом "2" виконання встановленого Законом нормативу працевлаштування для усіх інвалідів I групи та інвалідів II групи внаслідок психічного розладу.

Для прикладу. Роботодавцю необхідно виконати норматив у розмірі 6 інвалідів. Працевлаштувавши 3 інваліда I групи (можливо, які пересуваються на візку) роботодавцю буде зараховано фактичне і повне виконання нормативу. У разі невиконання нормативу, такий роботодавець повинен сплатити АГС за 6 не працевлаштованих інвалідів.

Таким чином, прийняття такої норми не вплине ні на витратну, ні на доходну частину коштів АГС, тобто впроваджується стимулюючий механізм, якій нічого не коштуватиме державі.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зауваженнями, які враховано, - Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

На засіданні Громадської ради при Мінсоцполітики, що відбулося 5 лютого 2015 року під головуванням Міністра соціальної політики України П. Розенка, законопроект обговорений членами цієї ради і громадськістю висловлено позицію щодо його невідкладного направлення на розгляд Уряду.

За ініціативи Європейської Бізнес Асоціації, що представляє інтереси бізнес-спільноти, та за дорученням Міністра соціальної політики України П. Розенка, 27 лютого 2015 року проведено консультації з представниками цієї Асоціації, які висловили позицію, що даний законопроект є назрілим і в цілому підтримується. При цьому представники даної організації висловили ряд слушних пропозицій до проекту акта, які Мінсоцполітики враховані.

Крім того, 17 квітня 2015 року відбувся захід, організований Асоціацією правників України, щодо обговорення законодавчого врегулювання проблемних питань у цій сфері. На цьому заході представник Мінсоцполітики за дорученням Міністра соціальної політики України П. Розенка, поінформував спільноту юристів України про підготовку даного законопроекту, яким передбачається впровадження для роботодавців стимулюючих механізмів з працевлаштування ними інвалідів з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено без зауважень Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів "Гармонія"; із зауваженнями, які враховано, - Європейською бізнес Асоціацією.

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні законопроект погоджено із зауваженнями, які враховано частково.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта погоджено без зауважень Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів" позитивно вплине на ринок праці серед числа осіб з інвалідністю та роботодавців, які їх працевлаштовують.

Очікується, що протягом 5 років з моменту прийняття даного Закону України збільшиться:

кількість працюючих інвалідів до 1 млн. осіб, зокрема, до 35 тис. інвалідів з важкою формою та психічними розладами (на сьогодні такий показник складає майже 731 тис. працюючих інвалідів, з них 21 тис. з важкою формою;

кількість підприємств, установ та організацій, зокрема з числа бюджетних установ, до 130 тис., що реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, своєчасно подають звіти про працевлаштування інвалідів, виконують встановлений норматив робочих місць, з урахуванням альтернативних шляхів його виконання, у тому числі сплати санкцій (на сьогодні кількість роботодавців з чисельністю від 8 працюючих складає 137932, з них 30311 бюджетних установ, зокрема, 7122 центральних та місцевих органів влади. Однак, дотримується вимог статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" лише 86372, тобто виконують норматив або сплачують санкції).

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів" забезпечить на належному рівні, з урахуванням досвіду країн ЄС, реалізацію особами з інвалідністю свого права на працю, що гарантується їм Конституцією України, Конвенцією ООН про права інвалідів, Конвенцією Міжнародної Організації праці 1983 року про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159, які є частиною національного законодавства.

 

Перший заступник Міністра

В. Шевченко

Опрос