Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи" относительно определения статуса юридических клиник как субъектов предоставления бесплатной первичной правовой помощи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.03.2015 № 2319
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Протягом останніх вісімнадцяти років юридичні клініки при вищих навчальних закладах України юридичного профілю зробили вагомий внесок у забезпечення доступу вразливих верств населення нашої держави до безоплатної правової допомоги.

Як вбачається із аналітичної доповіді про стан організації роботи зі зверненнями громадян у Міністерстві освіти і науки України за 2010 рік, станом на цей рік стаціонарно працювало та активно реалізовували свої функції і завдання 110 юридичних клінік у 27 регіонах України, основою функціонування яких є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і які неспроможні оплатити послуги юриста та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, що сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню і кар'єрі. У 2013 році, згідно офіційних даних цього міністерства, мережа юридичних клінік налічувала уже 300 таких правничих організацій.

Зокрема, за 2010 - 2013 роки юридичною клінікою Національного університету "Одеська юридична академія" було надано безоплатну правову допомогу 9504 особам, які звернулися за отриманням юридичної консультації, а також підготовлено відвідувачам 5369 документів правового характеру. Такі показники діяльності тільки однієї юридичної клініки свідчать про високий рівень довіри до них з боку громадян.

На даний момент діяльність та функціонування юридичних клінік в Україні здійснюється на підставі Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України N 592 від 03.08.2006 року, статутів вищих навчальних закладів України та відповідних положень про юридичні клініки при цих навчальних закладах, інших внутрішніх актів з організації роботи юридичної клініки.

Наприклад, юридична клініка Національного університету "Одеська юридична академія" керується Положенням про юридичну клініку Національного університету "Одеська юридична академія", затвердженим у новій редакції 14.04.2011 року, Порядком роботи юридичної клініки Національного університету "Одеська юридична академія" від 17.01.2014 року, Положенням про проходження практики студентами на базі юридичної клініки Національного університету "Одеська юридична академія" від 27.01.2014 року, посадовими інструкціями завідувача, кураторів (юристів 1 та 2 категорії) та лаборанта юридичної клініки від 18.05.2011 року тощо.

У своїй діяльності юридичні клініки вищих навчальних закладів України юридичного профілю використовують також документи, розроблені протягом 2003 - 2005 рр. всеукраїнською громадською організацією "Асоціація юридичних клінік України", а саме: Стандарти юридичних клінік України та Етичний кодекс юридичної клініки в Україні. Зокрема, 19 червня 2014 року Всеукраїнським з'їздом Асоціації юридичних клінік України було схвалено нову редакцію Стандартів діяльності юридичних клінік України.

Однак, в організації діяльності юридичних клінік при вищих навчальних закладах нашої держави юридичного профілю існують певні проблеми, пов'язані, в першу чергу, з прогалинами у регулюванні їх функціонування як суб'єктів надання безоплатної правової допомоги саме на законодавчому рівні.

Особливо гостро ця проблема постала після того, як Верховною Радою України було прийнято 02 червня 2011 року Закон України "Про безоплатну правову допомогу", який визначає відповідно до Конституції України зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги та державні гарантії щодо її надання.

Так, відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України N 592 від 03.08.2006 року, підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей та забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги є метою та основним завданням юридичної клініки, а для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки і вищого навчального закладу повинно організувати та забезпечити надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України (п. 2.3 вказаного Положення).

В той же час, у переліку суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги (стаття 9 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 02 червня 2011 року) юридичні клініки відсутні, хоча Міністерство юстиції України як розробник цього закону у своєму листі-роз'ясненні від 09.04.2012 року визнало, що наданням первинної правової допомоги займаються і юридичні клініки при юридичних факультетах вищих навчальних закладів, а тому система надання безоплатної первинної правової допомоги буде у подальшому формуватися та удосконалюватися саме з урахуванням досвіду їх діяльності.

Більше того, Міністерство юстиції України як розробник Концепції Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки та самої програми передбачило також збільшення надання гарантованого Законом України "Про безоплатну правову допомогу" обсягу безоплатної правової допомоги за рахунок залучення та підтримки таких надавачів правових послуг як юридичні клініки. Цією програмою передбачається виділення близько 10 млн. грн. на розроблення та виконання програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб'єктами права на безоплатну правову допомогу.

Таким чином, юридичні клініки при вищих навчальних закладах України юридичного профілю залишаються сьогодні бути поза правовим полем регулювання процедури надання безоплатної первинної правової допомоги в нашій державі, що негативно відображається на їх діяльності та функціонуванню, а також не відповідає дійсному стану справ в цій галузі суспільних правовідносин.

Беручи до уваги вищевикладене й постала необхідність у прийнятті цього проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги", розробленого Правлінням Асоціації юридичних клінік України та колективом юридичної клініки Національного університету "Одеська юридична академія".

Додатково повідомляємо, що проект Закону України Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги" був обговорений в рамках науково-практичного семінару на тему "Активізація ролі юридичних клінік в складних умовах сьогодення", що відбувся 20 - 21 листопада 2014 року в м. Києві на базі Експериментальної навчальної лабораторії "Правнича клініка" факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Асоціації юридичних клінік України. За результатами публічно та фахового обговорення положень даного законопроекту, учасники цього наукового заходу (понад 50 представників юридичних клінік при вищих навчальних закладів України юридичного профілю) прийняли резолюцію про його підтримку та необхідність як найшвидшого в часі внесення до Верховної Ради України.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою наділення юридичних клінік при вищих навчальних закладах України юридичного профілю статусу суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" та, зокрема, пропонується:

- дати визначення поняттю "юридична клініка" (частина перша статті 1);

- включити юридичні клініки до переліку суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги (частина перша статті 9).

- доповнити Закон окремими статтями, які визначаються порядок надання юридичними клініками безоплатної первинної правової допомоги (стаття 121).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері виступають: Конституція України, Закон України "Про безоплатну правову допомогу" та наказ Міністерства освіти і науки України N 592 від 03.08.2006 року "Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України".

Змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги" усуне прогалини у регулюванні діяльності юридичних клінік при вищих навчальних закладах України юридичного профілю як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, розширить коло суб'єктів надання такої допомоги, визначених Законом України "Про безоплатну правову допомогу", а також позитивно сприятиме в доступі вразливих верств населення нашої держави до безоплатної правової допомоги.

 

Народні депутати України:

С. В. Ківалов

В. Й. Развадовський

Опрос