Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О высшем образовании" относительно сроков защиты диссертаций и права на получение диплома доктора философии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.07.2015 № 2316а
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Законом України "Про вищу освіту", який набув чинності 06.09.2014 року, встановлено правові засади підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими та науковими програмами, зокрема, на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях.

Зазначеним законом, зокрема, встановлено порядок підтвердження набуття відповідного рівня освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях особам, які на час набуття чинності Законом України "Про вищу освіту" знаходилися на різних етапах освітньо-наукової та наукової підготовки.

Наразі існує неузгодженість між нормами прикінцевих положень Закону України "Про вищу освіту", які регулюють зазначені питання, а також створено проблему реалізації академічних прав особам, які на час набуття чинності цим законом знаходилися на різних етапах освітньо-наукової та наукової підготовки.

Відповідно до зазначеного закону (підпункт 7 пункту 2 Розділу XV), підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами і започаткована до набрання чинності цим Законом продовжується в межах передбаченого строку підготовки. Слід зауважити, що програми підготовки докторів філософії, передбачені Законом України "Про вищу освіту", досі не почали діяти, тому, зокрема, після 06.09.2014 року продовжує здійснюватися набір осіб до аспірантури (докторантури) на програми підготовки кандидатів (докторів) наук. Оскільки традиційно зарахування до аспірантури відбувається протягом листопада - грудня поточного року, а до докторантури може відбуватися будь-коли протягом всього року, то дана норма не враховує тих осіб, які вступили після 06.09.2014 року. Враховуючи те, що програми підготовки докторів філософії, які відповідатимуть вимогам Закону України "Про вищу освіту", запрацюють не раніше 2016 року, необхідно забезпечити рівні можливості для аспірантів та докторантів, які вступили на програми підготовки кандидатів та докторів наук до набуття чинності цим законом, і тих, що продовжуватимуть вступати на такі програми, поки не буде оголошено набір на програми нового типу.

Зокрема, встановлене Законом України "Про вищу освіту" (підпункт 7 пункту 2 Розділу XV) обмеження у часі реалізації права на захист дисертації особами, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, одним роком не має обґрунтування та не враховує ряд об'єктивних причин, які унеможливлюють його виконання.

По-перше, не враховуються наявні обмеження щодо режиму роботи спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій щодо кількості засідань протягом року (не більше 12) та кількості дисертацій, які можуть бути розглянуті на одному засідання ради (не більше двох, з яких тільки одна може бути докторською). Крім того, з дати набуття чинності Законом України "Про вищу освіту" внаслідок окупації частини території України та проведення Антитерористичної операції кількість регулярно діючих спеціалізованих вчених рад скоротилася за рахунок тієї їх частини, яка діяла на базі навчальних закладів і наукових установ, зареєстрованих на цих територіях. Це посилило проблему реалізації прав та академічних свобод особам, які на час набуття чинності Законом України "Про вищу освіту" знаходилися на різних етапах освітньо-наукової та наукової підготовки.

По-друге, швидкість виконання наукової роботи, необхідної для захисту дисертації, залежить від багатьох зовнішніх чинників, на які аспірант чи докторант не має впливу. Зокрема, держава не надає жодних гарантій щодо фінансового та матеріального забезпечення можливості виконання плану досліджень аспіранта чи докторанта. Внаслідок цього можлива повна зупинка роботи на невизначений термін. Слід також врахувати, що частину 2014 року діяли обмеження на мобільність наукових працівників, що також уповільнило процеси співпраці із закордонними науковцями. Крім того, виділеного в минулому та поточному роках бюджетного фінансування на наукові установи недостатньо навіть на забезпечення заробітною платою.

По-третє, дотепер чинним є наказ Міністерства освіти та науки України від 17.10.2012 року N 1112, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за N 1851/22163, щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, яким вимагається не менше п'яти наукових робіт (в тому числі не менше однієї у наукових періодичних виданнях інших держав) за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та двадцяти наукових робіт (в тому числі не менше чотирьох у наукових періодичних виданнях інших держав) та однієї монографії (для деяких спеціальностей) за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Але на підготовку та опублікування однієї якісної наукової статті в авторитетному виданні (зокрема, для ряду спеціальностей, де вимоги до рівня публікацій традиційно високі) потрібно не менше року. В умовах постійного недофінансування, а подекуди і неможливості виконувати заплановані дослідження, за три роки аспірантури опублікувати зазначену кількість наукових робіт прийнятного рівня практично неможливо. Як наслідок, значна кількість аспірантів (докторантів) ще декілька років після закінчення працює над завершенням наукового дослідження і, в результаті, захищає дисертації. Таким чином, гроші, вкладені державою в підготовку спеціаліста, є витраченими не марно. Крім того, ймовірність, що особа, яка навіть через декілька років після закінчення аспірантури (докторантури) здобула науковий ступінь, продовжуватиме проводити наукову або науково-освітню діяльність, є на порядок вищою, ніж якщо не дати їй можливості захистити дисертацію.

Невпорядкованим також є питання видачі диплому доктора філософії з відповідної галузі науки особам, яким буде присвоєно науковий ступінь кандидата наук за результатами захисту дисертації після набуття чинності Законом України "Про вищу освіту" (передбачено підпунктом 9 пункту 2 Розділу XV). Згідно з чинним Законом України "Про вищу освіту" ці особи, на відміну від тих, хто отримав відповідний ступінь до 06.09.2014 року, отримати диплом доктора філософії з відповідної галузі науки не можуть. Це ставить осіб з однаковою кваліфікацією в нерівні умови і, крім того, суперечить положенням підпункту 8 пункту 2 Розділу XV, де вказано, що науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності цим Законом прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника - до вченого звання старшого дослідника. Даним законопроектом пропонується скасувати норму щодо видачі диплому доктора філософії з відповідної галузі науки особам, яким буде присвоєно науковий ступінь кандидата наук за результатами захисту дисертації (незалежно від дати захисту), зі збереженням норми щодо прирівняння відповідних ступенів. Для заміни дипломів немає підстав, оскільки освітні складові програм підготовки кандидата наук та доктора філософії суттєво відрізняються: три іспити в першому випадку і програма обсягом 30 - 60 кредитів ЄКТС - в другому. Таким чином, видача дипломів докторів філософії кандидатам наук є дискримінацією статусу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у формі підготовки доктора філософії. Цілком достатнім є прирівняння наукових ступенів кандидата наук та доктора філософії, передбачене пунктом 8 частини другого Розділу XV, що встановлює еквівалентність прав осіб, які мають науковий ступінь кандидата наук та доктора філософії, без заміни дипломів.

Зазначені норми, якщо їх не змінити, спричинять ще більш інтенсивний відтік кваліфікованих кадрів закордон, або в інші галузі, що означатиме незворотну втрату наукового потенціалу держави. З метою недопущення такої ситуації та для усунення неузгодженості між нормами зазначених прикінцевих положень Закону України "Про вищу освіту" розроблено проект Закону України "Про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (щодо строків захисту дисертацій та отримання диплому доктора філософії)".

2. Цілі та завдання проекту Закону

Законопроект спрямований на забезпечення рівних прав та академічних свобод особам, які на час набуття чинності Законом України "Про вищу освіту" знаходилися на різних етапах освітньо-наукової та наукової підготовки. Завданням законопроекту є удосконалення законодавчої бази шляхом усунення протиріч між різними нормами законодавства та скасування положення, яким встановлено необґрунтоване обмеження у часі реалізації права на захист дисертації особами, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується особам, які закінчили аспірантуру або докторантуру до 06.09.2014 року дозволити право на захист дисертації не протягом одного року, як в чинному Законі України "Про вищу освіту", а протягом чотирьох років, тобто до 05.09.2018 року (зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту").

Інша зміна, що пропонується до цього підпункту, передбачає продовження в межах передбаченого строку підготовки кандидатів та докторів наук, започаткованої до 01.01.2016 року (на відміну від норми даного закону, яка надає таке право лише для підготовки кандидатів та докторів наук, що започаткована до набрання чинності цим законом).

Також пропонується урівняти в праві на отримання диплому доктора філософії з відповідної галузі науки осіб, яким було присвоєно ступінь кандидата наук за результатами захисту дисертації до 06.09.2014 року, з особами, яким присвоєно науковий ступінь після цієї дати шляхом скасування підпункту 9 пункту 2 Розділу XV Закону України "Про вищу освіту".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правового регулювання у даній сфері складає Закон України "Про вищу освіту". Реалізація положень запропонованого законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Законопроекту врегулює існуючі протиріччя між нормами Закону України "Про вищу освіту", що створить умови для подальшого стабільного функціонування системи освітньо-наукової та наукової підготовки в цілому.

За висновком Міністерства освіти України N 1/13-480 від 25.05.2015 року запропонована концепція законопроекту може бути підтримана з урахуванням наданих зауважень.

За висновком Національної академії наук України N 10/806-3 від 14.05.2015 року запропонована концепція законопроекту може бути підтримана.

 

Народні депутати України

Скрипник О. О.

Журжій А. В.

Гриневич Л. М.

Опрос