Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательства Украины по вопросам финансирования заведений здравоохранения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2311а-1
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань фінансування закладів охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Національна система охорони здоров'я в Україні не задовольняє потреби населення у сфері охорони здоров'я та ігнорує міжнародні тенденції зміцнення систем охорони здоров'я, що в свою чергу, обмежує доступ усіх громадян до надання медичної допомоги належної якості. Домогосподарства витрачають частину коштів оплачуючи придбання ліків та медичні послуги. Все це створює фінансові бар'єри доступу населення до медичних послуг, особливо для малозабезпечених верств населення та часто призводить до фінансових катастроф та зубожіння. Основне навантаження за оплату медичних товарів/ліків та супутні товари також несуть домогосподарства.

Крім того, останні роки сфера охорони здоров'я несе тягар кризи української економіки, а також як і інші галузі відчула додатковий тягар військових витрат. При цьому, національна система охорони здоров'я потребує нагальних та швидких змін, особливо щодо створення стійкої і стабільної системи фінансування, пошуків додаткових стабільних джерел фінансування, раціонального використання наявних ресурсів.

Невідповідність системи охорони здоров'я потребам населення в значній мірі зумовлена структурною неефективністю та критичним станом її основного інституційного компонента - закладів охорони здоров'я.

На сьогодні більшість закладів охорони здоров'я, які існують у формі бюджетних установ, не мають достатнього рівня самостійності при прийнятті рішень з питань поточного управління та діяльності закладу. Заклади охорони здоров'я обмежені в можливості самостійного визначення цілей та пріоритетів для використання бюджетних ресурсів. Напрямки використання бюджетних коштів є жорстко регламентованими згідно з кошторисом. Навіть у разі екстреної необхідності, заклади охорони здоров'я не можуть перерозподіляти кошти з однієї статті бюджету до іншої (наприклад, придбати додаткові ліки за рахунок економії на комунальних послугах). Це не стимулює керівників закладів охорони здоров'я до економії та оптимізації процесу надання медичної допомоги населенню.

Первинна медична допомога, яка є одним із визнаних світовою і європейською спільнотою пріоритетів розвитку систем охорони здоров'я в Україні не має чіткого визначеного каналу і обсягів фінансування.

Заклади охорони здоров'я обмежені в можливості самостійного визначення цілей та пріоритетів для використання бюджетного фінансування. Напрямки використання бюджетних коштів є жорстко регламентованими згідно з кошторисом. Навіть у разі екстреної необхідності, заклади охорони здоров'я не можуть перерозподіляти кошти з однієї статті бюджету до іншої (наприклад, придбати додаткові ліки за рахунок економії на комунальних послугах). Це не стимулює керівників закладів охорони здоров'я до економії та оптимізації процесу надання медичної допомоги населенню.

Заклади охорони здоров'я мають обмеження для залучення додаткових коштів, наприклад від зацікавлених юридичних осіб, міжнародних установ або благодійних фондів. Для цього їм доводиться працювати через напівлегальні схеми, які на практиці дуже складно офіційно проконтролювати.

Все це в комплексі призводить до тінізацїї коштів у медичній сфері, створює передумови для корупційних схем.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони передбачає посилення співпраці у сфері охорони здоров'я між Україною та ЄС з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання (глава 22 "Громадське здоров'я").

Таке співробітництво, зокрема, має охоплювати зміцнення системи охорони здоров'я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ з пріоритетом розвитку первинної медичної допомоги.

Стратегія сталого розвитку "Україна-2020", затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015, також передбачає здійснення реформи системи охорони здоров'я. Так, пункт 7 розділу 3 передбачає, що метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я - 2020";

Крім того, необхідність реформування сфери охорони здоров'я передбачена проектом Світового Банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі людей", Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику, укладеним у зв'язку з підписанням чотирьохрічної розширеної угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (лютий - березень 2015 року), Угодою про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року (Розділ 16 "Реформа системи охорони здоров'я"), Національною стратегією побудови нової системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років, іншими нормативно-правовими актами та програмними документами щодо реформування охорони здоров'я в Україні.

Однак, незважаючи на задекларовану державою важливість здійснення системного та комплексного реформування галузі охорони здоров'я, законодавче забезпечення таких реформ на сьогодні залишається недостатнім.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою та завданням цього законопроекту є створення сприятливих умов та стимулів у бюджетній сфері для реорганізації закладів охорони здоров'я - бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров'я України.

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я" розроблено для реалізації положень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я".

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачається внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою врегулювання окремих питань фінансування закладів охорони здоров'я в рамках комплексної реформи закладів охорони здоров'я.

Серед основних положень законопроекту варто виокремити такі:

фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я та оплата їх послуг за договорами про медичне обслуговування населення визначаються захищеними видатками бюджету;

Кабінету Міністрів України доручено під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачити такий порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами, який забезпечить надання відповідним місцевим бюджетам медичної субвенції у 2016 році у обсязі не меншому ніж у 2015 році, та видатки на адміністративні витрати, пов'язані з реорганізацією державних та комунальних закладів охорони здоров'я в державні та комунальні підприємства.

Реалізація реформи системи закладів охорони здоров'я та положень цього законопроекту потребуватиме також внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Господарського кодексу України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про здійснення державних закупівель", "Про екстрену медичну допомогу", Податкового кодексу України (окремі законопроекти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров'я" та "Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я" також подано до Верховної Ради України).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері бюджетного фінансування охорони здоров'я, є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України про Державний бюджет на відповідний рік.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проектів Закону.

Реалізація законопроекту повинна створити умови для розвитку якісної та ефективної системи державних та комунальних закладів охорони здоров'я в Україні, яка орієнтована на потреби населення в медичній допомозі, підвищення доступності і якості, що має привести до підвищення рівня охорони здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

 

Народний депутат України

О. С. Мусій

Опрос