Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах (относительно урегулирования отношений между угледобывающими предприятиями различных форм собственности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.03.2015 № 2310
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Згідно з інформацією ДНВП "Геоінформ України" на сьогоднішній день суб'єктам господарювання видано понад 500 спеціальних дозволів на видобування вугілля. Користувачами надр є як державні, так і приватні суб'єкти господарювання.

Поширеною практикою є видача спеціальних дозволів на ділянки надр, які частково накладаються чи знаходяться в межах інших ділянок надр. Така практика стала можливою завдяки використанню різноманітних видів об'єктів надрокористування (шахтні поля, блоки, площі, шахти, пласти, ділянки шахт, родовища, технічні межі шахти, шахтного поля, ділянки шахти тощо), які дозволяють ділити більші об'єкти надрокористування. Це, в свою чергу, зумовило появу фактично декількох надрокористувачів на одній ділянці надр.

Така ситуація може мати негативні наслідки для господарської діяльності державних вугледобувних підприємств, оскільки поява суміжних користувачів не завжди супроводжується розбудовою нової гірничої інфраструктури. Зазвичай такі надрокористувачі для видобування вугілля використовують уже наявну інфраструктуру та інші ресурси, які належать державним підприємствам, шляхом укладення різного роду договорів. Дія таких договорів призводить до появи "тіньових" схем з привласнення корисних копалин, що видобуваються державним підприємством в межах власної ділянки надр, та виникнення заборгованості за виконані роботи або надані послуги, пов'язані із надрокористуванням. Як результат, такі фактори призводять до збитковості державних вугледобувних підприємств.

До того ж, враховуючи норми статті 13 Конституції України, якою встановлено, що Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу, вбачається недоцільним існування норми про можливість постійного користування надрами. Загальноєвропейський досвід вказує на практику надання надр лише у тимчасове користування.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою проекту є приведення у відповідність до Конституції України норм статті 15 Кодексу України про надра та обмеження співпраці між державними та приватними вугледобувними підприємствами, які видобувають вугілля в межах одного родовища, поля чи ділянки шахти. Для досягнення цієї мети пропонується законодавчо обмежити строк користування надрами з метою видобування вугілля для суб'єктів господарювання з часткою недержавної форми власності більше 50 відсотків, які використовують або планують використовувати ділянку надр, що знаходиться в межах родовища, шахти, ділянки шахти, поля шахти, їх технічних меж, пласта, блоку, площі та перебуває в користуванні державного вугледобувного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)" пропонується:

- встановити заборону надавати надра в постійне користування;

- обмежити строк користування надрами з метою видобування вугілля для суб'єктів господарювання з часткою недержавної форми власності більше 50 відсотків, які використовують або планують використовувати ділянку надр, що знаходиться в межах родовища, шахти, ділянки шахти, поля шахти, їх технічних меж, пласта, блоку, площі та перебуває в користуванні державного вугледобувного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Кодекс України про надра.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)" сприятиме ефективному і раціональному використанню надр у вугільній галузі, що є основою ресурсної незалежності та енергетичної безпеки країни.

 

Народні депутати України:

Береза Ю. М. (N 235)

Бондар М. Л. (N 317)

Гузь І. В. (N 234)

Чорновол Т. М. (N 002)

Левус А. М. (N 023)

Висоцький С. В. (N 044)

Войціцька В. М. (N 149)

Соболєв Є. В. (N 140)

Луценко І. В. (N 211)

Соляр В. М. (N 055)

Величкович М. Р. (N 040)

Макар'ян Д. Б. (N 427)

Лінько Д. В. (N 204)

Пастух Т. Т. (N 361)

Тимошенко Ю. В. (N 292)

Лапін І. О. (N 237)

Насалик І. С. (N 289)

Опрос