Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах (относительно урегулирования отношений между угледобывающими предприятиями различных форм собственности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.03.2015 № 2310
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Згідно з інформацією ДНВП "Геоігформ України" на сьогоднішній день суб'єктам господарювання видано понад 500 спеціальних дозволів на видобування вугілля. Користувачами надр є як державні так і приватні суб'єкти господарювання.

Поширеною практикою є видача спеціальних дозволів на ділянки надр які частково накладаються чи знаходяться в межах інших ділянок надр. Така практика стала можливою завдяки використанню різноманітних видів об'єктів надрокористування (шахтні поля, блоки, площі, шахти, пласти, ділянки шахт, родовища, технічні межі шахти, шахтного поля, ділянки шахти тощо), які дозволяють ділити більші об'єкти надрокористування. Це, в свою чергу, зумовило появу фактично декількох надрокористувачів на одній ділянці надр.

Така ситуація може мати негативні наслідки для господарської діяльності державних вугледобувних підприємств. Поява суміжних користувачі не завжди супроводжується розбудовою нової гірничої інфраструктури. Зазвичай такі надрокористувачі для видобування вугілля використовують уже наявні інфраструктуру та інші ресурси, які належать державним підприємствам шляхом укладення різного роду договорів. При цьому, негативним фактором є поява "тіньових" схем з привласнення корисних копалин, що видобуваються державним підприємством в межах власної ділянки надр та виникнення заборгованості за виконані роботи або надані послуги, пов'язані із надрокористуванням. Як результат, такі фактори призводять до збитковості державних вугледобувних підприємств.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою проекту є обмеження співпраці між державними та приватними вугледобувними підприємствами, які видобувають вугілля в межах одного родовища, поля чи ділянки шахти. Для досягнення цієї мети пропонується законодавчо вирішити такі завдання: заборонити укладати між такими підприємствами будь-які договори, предметом яких є надання послуг чи виконання робіт, пов'язаних із надрокористуванням (крім договорів про спільну діяльність); заборонити видавати суб'єктам господарювання приватної форми власності спеціальні дозволи на користування надрами, які знаходяться в межах родовища, поля чи ділянки шахти, що перебувають в користуванні державного підприємства.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)" пропонується:

- встановити заборону надавати або продовжувати дію спеціального дозволу на видобування вугілля суб'єктам господарювання приватної форми власності, якщо ділянка надр, яку вони використовують або планують використовувати знаходиться в межах родовища, шахти, ділянки шахти, поля шахти, їх технічних меж, пласта, блоку, площі, що перебуває в користуванні державного вугледобувного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків;

- встановити заборону укладати або продовжувати термін дії будь-яких договорів, предметом яких є надання послуг чи виконання робіт, пов'язаних із користуванням надрами (крім договорів про спільну діяльність) між державними вугледобувними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків та суб'єктами господарювання приватної форми власності, які отримали спеціальні дозволи на видобування вугілля в межах одного родовища, шахти, ділянки шахти, поля шахти, їх технічних меж, пласта, блоку, площі.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Кодекс України про надра.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо врегулювання відносин між вугледобувними підприємствами різних форм власності)" сприятиме ефективному і раціональному використанню надр у вугільній галузі, що є основою ресурсної незалежності та енергетичної безпеки країни.

 

Народні депутати України:

Береза Ю. М. (N 235)

Бондар М. Л. (N 317)

Гузь І. В. (N 234)

Чорновол Т. М. (N 002)

Левус А. М. (N 023)

Висоцький С. В. (N 044)

Войціцька В. М. (N 149)

Соболєв Є. В.

Луценко І. В. (N 211)

Соляр В. М. (N 055)

Величкович М. Р. (N 040)

Макар'ян Д. Б. (N 427)

Лінько Д. В. (N 204)

Пастух Т. Т. (N 361)

Опрос