Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму доходов от участия в капитале сельскохозяйственных товаропроизводителей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.07.2015 № 2306а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів від участі в капіталі сільськогосподарських товаровиробників"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України оподатковуваний прибуток платника податку визначається на основі фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності платника податку на прибуток за звітний рік, шляхом його коригування на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Фінансовий результат платника податку на прибуток за звітний період включає, в тому числі, дохід від участі в капіталі, який визначається згідно з нормами П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та дорівнює частці інвестора в чистому прибутку асоційованого або дочірнього підприємства у звітному році.

Дохід від участі в капіталі за правилами, встановленими стандартами бухгалтерського обліку, виникає у платника податку на прибуток в результаті переоцінки (збільшення вартості) фінансової інвестиції в асоційоване або дочірнє підприємство у випадку отримання таким підприємством чистого прибутку.

Отже, збільшення доходу від участі в капіталі платника податку на прибуток не супроводжується надходженням грошових коштів або інших активів.

Відповідно до підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України фінансовий результат платника податку на прибуток до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі тільки інших платників податку на прибуток підприємств (така норма спрямована на усунення подвійного оподаткування отриманого доходу в інвестора, оскільки такий прибуток вже оподаткований в асоційованого або дочірнього підприємства).

Проте, у разі якщо дочірнє або асоційоване підприємство не є платником податку на прибуток підприємств, а є платником єдиного податку четвертої групи - сільськогосподарським товаровиробником, отриманий ним прибуток не зменшить фінансовий результат до оподаткування платника податку на прибуток і буде оподаткований за ставкою 18 % податку на прибуток.

При цьому, у разі якщо платник єдиного податку четвертої групи - сільськогосподарський товаровиробник не матиме статусу асоційованого чи дочірнього підприємства, отриманий ним прибуток не буде оподатковуватися у інвестора (дохід від участі в капіталі за правилами, встановленими стандартами бухгалтерського обліку, в інвестора не виникає).

Таким чином, діюча редакція підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України щодо зменшення фінансового результату платника податку на прибуток до оподаткування на суму нарахованих доходів від участі в капіталі тільки інших платників податку на прибуток підприємств є дискримінаційною за ознакою організаційно-правової форми господарювання платника єдиного податку четвертої групи - сільськогосподарського товаровиробника, який за правовим статусом є дочірнім підприємством.

Аналогічна дискримінаційна норма щодо неможливості врахування у зменшенні фінансового результату до оподаткування сум нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь платника податку на прибуток від не платників податку на прибуток, не дивлячись на те, що такі платники сплатили авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є створення рівних умов оподаткування прибутку, отриманого платниками єдиного податку четвертої групи - сільськогосподарськими товаровиробниками, незалежно від організаційно-правової форми господарювання таких платників.

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України щодо включення до доходів, які зменшують фінансовий результат платника податку на прибуток до оподаткування, сум нарахованих доходів:

від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи, отриманий прибуток яких збільшує доходи платника податку на прибуток;

у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь платника податку на прибуток від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України. Прийняття закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту забезпечить усунення дискримінації до платників єдиного податку четвертої групи - сільськогосподарських товаровиробників, які за правовим статусом є дочірніми підприємствами, та інших платників податків при виплаті дивідендів.

 

Народний депутат України

Н. П. Южаніна

Опрос