Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2299
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Сьогодні Україна прагне перетворити державне управління на більш ефективний, прозорий і підзвітний громадянам процес реалізації їх прав і свобод. Конституція України встановлює невичерпний перелік форм безпосередньої демократії, через які громадяни беруть участь у здійсненні народовладдя. У цьому контексті Основний Закон України гарантує кожному право на індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Однак на сьогодні інформаційний розвиток суспільства вимагає вдосконалення методів і форм провадження комунікації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, у світовій практиці широко застосовується така форма колективного звернення як електронна петиція, що подається шляхом застосування новітніх телекомунікаційних засобів, передбачає особливу процедуру реагування адресата та підтверджує свою дієвість як механізм систематичного суспільного діалогу.

Електронна петиція як інструмент електронної демократії передбачена і в правових актах Ради Європи, зокрема в Рекомендаціях CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів Ради Європи від 18 лютого 2009 року.

Більше 70 держав використовують різні форми петицій до державних органів. Дослідження цінностей World Values Survey (2010 - 2014) показало, що підписували петицію близько 68 % людей, які живуть у Швеції, 72,6 % у Швейцарії, 70 % в Австралії, 60 % в США і 68,2 % у Великобританії. В арсеналі демократії петиції є одним з колективних інструментів впливу громадян на процес прийняття рішень. Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в процесі подання петиції утворило нову форму політичної участі.

На даний момент в Україні відсутні дієві механізми комунікації громадян з органами влади, зокрема й шляхом застосування інформаційно-комунікаційних засобів. Першим кроком у наближенні органів державної влади до інформаційних і технологічних вимог суспільства є створення нормативно-правових основ для розвитку цієї сфери.

Законопроектом пропонується впровадити механізм подання індивідуальних та колективних звернень в електронній формі, а також передбачити особливу форму електронного звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування - електронну петицію.

Електронні петиції на місцевому рівні мають перевагу в тому, що вони можуть сприяти організації незалежних громадських ініціатив (громадські слухання, місцеві кампанії з лобіювання тощо) для внесення питань, які турбують громадськість, на порядок денний органів місцевого самоврядування. Електронні петиції до органів місцевого самоврядування, як правило, вимагають нижчий поріг підписів і дозволяють громаді легше донести свою думку. Це, в свою чергу, сприяє жвавій місцевій демократії та активному громадському життю на місцевому рівні.

Існує багато прикладів використання місцевої електронної петиції, серед них, наприклад, на регіональному рівні: Шотландія і Квінсленд (Австралія), на муніципальному рівні: міста Бристоль та Халл (Великобританія), в усіх кантонах Швейцарії.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції та електронного звернення.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом впроваджується механізм подання звернень в електронній формі, а також такий новий інструмент звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та до органів місцевого самоврядування, як електронна петиція. Електронні петиції подаються через офіційні веб-сайти відповідних органів або веб-сайти громадських об'єднань.

Громадське об'єднання при зборі підписів на підтримку електронної петиції зобов'язане забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином;

надсилання електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, на офіційний веб-сайт відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування не пізніше наступного дня після завершення строку, встановленого для збору підписів.

Електронна петиція, адресована відповідно Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається та на неї дається відповідь за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше 20 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються рішенням відповідної місцевої ради.

Розгляд електронної петиції здійснюється протягом десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про звернення громадян", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" та інші підзаконні нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що виконання положень законопроекту буде реалізовано в межах фінансування, визначеного Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", відповідним органам. Крім того, очікується економія матеріальних ресурсів, які були б виділені для створення систем електронних петицій органами влади, за рахунок виконання цих функцій громадськими об'єднаннями.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" сприятиме становленню ефективного діалогу між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадянами, а також уможливлюватиме оперативне реагування держави та органів місцевого самоврядування на суспільні виклики та ініціативи.

Крім того, прийняття Закону України дасть змогу унормувати можливість реалізації громадянами права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності шляхом подання звернень з використанням мережі Інтернет, що сприятиме економії часових та матеріальних ресурсів зазначених органів та громадян, увільненню державних службовців та посадових осіб від рутинної роботи, пов'язаної з паперовим оформленням відповідей на звернення, а відтак, зростанню довіри населення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 

Заступник Глави
Адміністрації Президента України

Д. Шимків

Опрос