Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О публичном контроле

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.07.2015 № 2297а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про публічний контроль"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону України

В умовах децентралізації актуалізується необхідність осмислення особливостей реалізації форм прямої демократії на шляху до побудови громадянського суспільства. Інтеграція держави до світової спільноти відбувається поряд із суттєвими змінами в структурі суспільства, яка залежить від адекватності визначених у ній пріоритетів, принципів, завдань і механізмів її реалізації вимогам, що висуваються до державного та політичного управління в умовах розширення міжнародного співробітництва України, досягнення інтеграційних прагнень країни. Непрозорість прийняття рішень органами місцевого самоврядування без врахування думки громадськості, штучно створені сприятливі умови для активізації корупційних дій чиновників і свавілля монопольних надавачів послуг населенню, призвели до майже повної недовіри населення до влади, виключення значної частини інтелектуальних, духовних, організаційних та інших ресурсів громади з процесів суспільного розвитку.

Сьогодні вкрай гостро постає питання необхідності посилення публічного контролю за діяльністю органів публічної влади та її посадових осіб, що має забезпечити задоволення потреб та інтересів мешканців територіальних громад. Публічний контроль - діяльність суб'єктів публічного контролю з перевірки, обліку, нагляду й оцінки за відповідністю діяльності об'єктів публічного контролю, дотриманням ними законодавства по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів громадян України та територіальних громад.

Актуальність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю реалізації права громадян на участь у прийнятті рішень місцевого значення, побудові громадянського суспільства, розвитку форм прямої демократії, місцевого самоврядування, гарантованого Конституцією України. Публічний контроль має стати важливою формою реалізації демократії та способом залучення населення до управління суспільством і державою.

2. Мета прийняття законодавчого акта

Головною метою законопроекту є запровадження дієвого механізму публічного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування задля відновлення довіри до органів публічної влади, забезпечення прозорості їх дій та їх підзвітності територіальним громадам задля ефективного процесу формування спроможних територіальних громад.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається визначити поняття в сфері публічного контролю, встановити правові засади його здійснення, принципи, механізми та процедури здійснення публічного контролю (соціологічні та статистичні дослідження, публічний моніторинг, публічна експертиза, публічна перевірка, звіт про результати роботи суб'єктів публічного контролю, підготовка та подання пропозицій до органів місцевого самоврядування за результатами публічного контролю, обговорення предмету публічного контролю на громадських слуханнях), гарантії в сфері здійснення публічного контролю.

Законопроектом визначаються особи, які матимуть право здійснювати публічний контроль (суб'єкти) та особи, за діяльністю яких такий контроль здійснюватиметься (об'єкти), їх права та обов'язки.

Крім того, визначаються основні вимоги й обмеження при здійснення публічного контролю, конфлікт інтересів при його здійсненні. Законопроектом передбачена відповідальність за порушення законодавства про публічний контроль.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Конституція України, закони України "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 р. N 4572-VI, "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 р. N 2939-VI, "Про інформацію" від 02.10.92 р. N 2657-XII.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що надають публічні послуги населенню, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, забезпеченню зворотного зв'язку, упередженню і вирішенню конфліктів, підвищенню рівня участі громадян та їх об'єднань в місцевому самоврядуванні та прийнятті рішень, що мають суспільне значення.

 

Народні депутати України

Опрос