Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных инициативах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.07.2015 № 2296а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про місцеві ініціативи"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття Закону України "Про місцеві ініціативи" обумовлена актуальністю розвитку партисипативної демократії в Україні та потребою реформування системи місцевого самоврядування і державного управління в умовах анонсованої децентралізації.

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадськості у процесі прийняття рішень. Це вимагає наявності відповідних правових механізмів та процедур.

Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через утворенні нею органи місцевого самоврядування (ст. 140). Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" надає територіальним громадам право брати участь в процесі прийняття рішень і висловлювати позицію громадян (ст. 9). Однак закон не визначає процедуру внесення місцевої ініціативи та її розгляду відповідною радою, делегуючи це повноваження представницьким органам місцевого самоврядування. Відкритими залишаються питання, як забезпечити ефективну співпрацю та взаєморозуміння представників громади, використовувати та спрямовувати енергію активності громадян на ініціативи в сфері економіки, благоустрою, життєзабезпечення, правопорядку, спорту, культури, здоров'я, освіти, інформації та інших соціально важливих напрямах.

Місцеві ініціативи є однією із невід'ємних та принципових складових механізму реалізації прав громадян. Вони передбачають можливість вирішувати членами територіальної громади соціально-економічні та громадсько-політичні питання місцевого значення у межах правового поля.

Демократія участі є процесом, що виносить на перший план широку та тривалу участь виборців у політичній системі. Фундаментальна роль демократії участі полягає не в тому, щоб замінити собою представницьку демократію, засновану на засадах поділу влади, багатопартійної системи та вільних виборів, а, скоріше, у тому, щоб доповнити її, та в такий спосіб зробити її більш функціональною. Для досягнення цієї мети демократія участі виконує декілька важливих функцій:

- надає громадянам можливість залучатися до політичного життя на регулярній основі, а не тільки в ході виборів, і створює необхідні для цього умови;

- створює платформу, за допомогою якої громадяни захищають свої законні інтереси, і, таким чином, беруть участь у розвитку динамічного демократичного суспільства;

- робить діяльність органів державної влади більш прозорою і близькою до виборців;

- сприяє підвищенню якості затвердженої державної політики та її безупинній, безперешкодній реалізації;

- сприяє контрольній ролі організацій громадянського суспільства у впровадженні ухвалених політик.

Необхідність прийняття Закону України "Про місцеві ініціативи" обумовлена також необхідністю врахування в українському законодавстві європейських норм демократії участі на місцевому рівні, сформульованих у Додатковому протоколі до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади від 11 листопада 2009 р. (ETS N 207), Резолюції Ради Європи 1353 (2003) "Майбутнє демократії: посилення демократичних інститутів", Європейській стратегії щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, схваленій Комітетом міністрів Ради Європи у березні 2008 р., Рекомендації (2009) 2 Комітету міністрів Ради Європи щодо оцінки, аудиту та моніторингу участі та напрямків політики участі на місцевому і регіональному рівні, Рекомендації (2001) 19 Комітету Міністрів Ради Європи щодо участі громадян у публічному житті на місцевому рівні та Резолюції 326 (2011) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи "Участь громадян на місцевому та регіональному рівні у Європі".

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект підготовлено з метою гарантування прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується регламентація прав громадян на місцеву ініціативу, запроваджується процедура порядку внесення та розгляду радою питань у порядку місцевої ініціативи.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері нормативно-правового регулювання

Нормативно-правову базу в цій сфері становлять Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші законодавчі акти. Прийняття даного законопроекту потребує внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 9).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не спричинить додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме розбудові громадянського суспільства, ефективній партисипативній демократії. Місцеві ініціативи, як форма прямої демократії, забезпечать розвиток місцевого самоврядування та взаємодії членів територіальних громад з представницькими органами, що є особливо важливим для формування спроможних територіальних громад.

 

Народні депутати України

Опрос