Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 13 и 43 Бюджетного кодекса Украины (относительно средств специального фонда высших учебных заведений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2295
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 13 і 43 Бюджетного кодексу України (щодо коштів спеціального фонду вищих навчальних закладів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Фінансування вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України та Закону України про Державний бюджет України. Складовими Державного бюджету є загальний та спеціальний фонди. Згідно положень статті 13 Бюджетного кодексу України до спеціального фонду віднесені власні надходження бюджетних установ, в тому числі кошти державних та комунальних вищих навчальних закладів, отримані від плати за освітню діяльність та надання інших платних послуг.

У той же час частиною другою статті 70 Закону України "Про вищу освіту" визначено, що власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) вищого навчального закладу, наукової установи і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності вищого навчального закладу, наукової установи.

Тобто існує колізія між вимогами Бюджетного кодексу та Законом "Про вищу освіту", який є базовим для галузі. Зважаючи на те, що визначеним пріоритетом розвитку системи вищої освіти є забезпечення автономії та самоврядності вишів, вбачається за доцільне надати можливість державним та комунальним вищим навчальним закладам використовувати кошти, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю поза межами спеціального фонду бюджету.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Основною метою проекту Закону є створення умов для більш ефективної роботи державних та комунальних вищих навчальних закладів, підвищення їх конкурентоспроможності та якості надання освітніх послуг. Зважаючи на цю мету завданням закону є узгодження положень Бюджетного кодексу України стосовно власних коштів вищих навчальних закладів, із принципами та положеннями, визначеними базовим Законом "Про вищу освіту".

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 13 та 43 Бюджетного кодексу України, передбачивши:

- вилучення коштів, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю із видатків та доходів спеціального фонду бюджету;

- надання можливості зараховувати ці кошти до позабюджетного фонду та розміщувати їх на поточних та/або депозитних рахунках державних банків.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначене питання регулюється Бюджетним кодексом України та Законом України "Про вищу освіту".

Прийняття проекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Проект Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту узгодить положення Бюджетного кодексу України та Закону України "Про вищу освіту" стосовно власних коштів державних та комунальних вищих навчальних закладів, створить умови для покращення матеріально-технічного та кадрового забезпечення державних та комунальних вищих навчальних закладів, збільшить їх конкурентоспроможність, підвищить загальний рівень якості вищої освіти в Україні.

 

Народний депутат України

І. М. Шурма

Народний депутат України

Д. Ю. Шпенов

Опрос