Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (относительно применения принципа молчаливого согласия в сфере лицензирования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2294
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо застосовування принципу мовчазної згоди в сфері ліцензування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Внесення запропонованих змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" обумовлена необхідністю усунення перешкод для активного розвитку малого та середнього бізнесу, які виникають внаслідок порушення законодавства органами ліцензування під час оформлення ліцензій суб'єктами господарювання.

Автори законопроекту вважають, що для вирішення зазначеного завдання доцільним є застосування принципу мовчазної згоди, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних видів господарської діяльності без отримання відповідної ліцензії, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі на її отримання, але у встановлений законом строк ліцензію або рішення про відмову у її видачі не видано або не направлено.

Запропонованою нормою народні депутати України пропонують поширити застосування принципу мовчазної згоди на процедуру ліцензування на певні види господарської діяльності.

Суб'єкти права законодавчої ініціативи вважають, що застосування принципу мовчазної згоди, який є європейським принципом, у зазначеній сфері сприятиме також запобіганню випадкам зволікання чиновниками строків видачі ліцензій та проявам корупції з їх боку.

На думку авторів законопроекту, застосування принципу мовчазної згоди не позбавляє органи ліцензування обов'язку видати ліцензію або прийняти рішення про відмову у її видачі. Органи ліцензування не мають права анулювати ліцензію, яка не була видана при застосуванні принципу мовчазної згоди.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою прийняття проекту Закону є усунення перешкод для активного розвитку бізнесу які виникають внаслідок порушення законодавства органами ліцензування під час оформлення ліцензій суб'єктами господарювання, а також створення умов для запобігання випадкам зволікання чиновниками строків видачі ліцензій та проявам корупції з їх боку шляхом застосування принципу мовчазної згоди.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Автори законопроекту пропонують поширити застосування принципу мовчазної згоди на процедуру ліцензування на певні види господарської діяльності з метою усунення перешкод для активного розвитку бізнесу, які виникають внаслідок порушення законодавства органами ліцензування під час оформлення ліцензій суб'єктами господарювання, а також для запобігання проявам корупції з боку чиновників.

З цією метою пропонується статтю 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнити новими сьомою, восьмою та дев'ятою частинами такого змісту:

"У разі якщо заявником до органу ліцензування у встановленому законом порядку подано заяву про видачу ліцензії та відповідні документи у повному обсязі, але у визначений законодавством строк органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі не прийнято або не направлено (видано) заявникові повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі може застосовуватися принцип мовчазної згоди".

"У разі, якщо у встановлений законодавством строк заявникові не видано або не направлено (видано) ліцензію або рішення про відмову у її видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, заявник має право проводити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без справляння плати за видачу ліцензії. Копія опису прийнятих органом ліцензування документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви і документів для отримання ліцензії".

"Застосування принципу мовчазної згоди не позбавляє органи ліцензування обов'язку видати ліцензію або прийняти рішення про відмову у її видачі. Органи ліцензування не мають права анулювати ліцензію, яка не була видана при застосуванні принципу мовчазної згоди.".

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання є закони України, зокрема: "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні", Закон "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності "

Реалізація положень законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить застосовувати принцип мовчазної згоди у процедурі ліцензування певних видів господарської діяльності, що сприятиме усуненню деяких перешкод для розвитку бізнесу та створить умови для запобігання проявам корупції у цій сфері.

 

Народні депутати України:

Я. Я. Безбах (посвід. N 239)

Е. Л. Матвійчук (посвід. N 331)

Р. М. Сольвар (посвід. N 295)

П. М. Ванат (посвід. N 045)

О. В. Романовський (посвід. N 431)

Опрос