Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О деятельности форекс-дилеров в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2290
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про діяльність форекс-дилерів в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття поданого законопроекту зумовлена відсутністю регулювання і контролю в сфері надання послуг форекс-компаніями в Україні, що призводить до вимивання з української економіки десятків мільйонів доларів щорічно. Внаслідок відсутності законодавчого врегулювання діяльності форекс-дилерів держава Україна щорічно недоотримує значні грошові надходження до державного та місцевих бюджетів, а споживчі форекс-послуг є цілком незахищеними.

Актуальність прийняття поданого законопроекту також зумовлена необхідністю врегулювання валютних дисбалансів в українській економіці, які мають наслідком різке зниження курсу гривні і зростання рівня інфляції.

Неврегульованість діяльності форекс-дилерів вкрай негативно відбивається на клієнтах таких компаній. Переважна більшість форекс-дилерів, які надають свої послуги на території України, зареєстровані за межами України, а їх клієнти не мають можливості для захисту своїх інтересів. Більше того, практика минулого року, коли одразу збанкрутіли дві форекс-компанії, показала, що навіть за умови наявності офісів представництв таких компаній в Україні, клієнти таких компаній не мають можливості для захисту своїх інтересів через відсутність відповідної законодавчої бази.

Прийняття поданого законопроекту дозволить створити умови для формування українського ринку форекс-послуг, який буде відповідати європейським стандартам, надасть можливість учасникам цього ринку встановлювати чіткі і зрозумілі правила ведення діяльності через створення інституту саморегулювання форекс-дилерів, та дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України.

2. Цілі та завдання проекту

Ціллю поданого законопроекту є запровадження європейських принципів та стандартів у правовому регулюванні діяльності форекс-дилерів в Україні, створення умов для розвитку саморегулюючих організацій форекс-дилерів та створення дієвого механізму захисту інтересів громадян України - клієнтів компаній, діяльність яких регулюється даним законопроектом.

Одним з найважливіших завдань законопроекту слід вважати створення додаткових джерел наповнення Державного бюджету України та зменшення об'ємів неконтрольованого державою відтоку валюти за межи України.

Запропонований проект Закону визначає юридичні та організаційні засади встановлення правил діяльності форекс-дилерів та взаємовідносин між державою і юридичними особами, які надають послуги з доступу до ринку форекс в Україні, що дозволить захистити споживачів таких послуг від можливих шахрайський дій та забезпечити якісне функціонування учасників на ринку форекс-послуг.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Поданим законопроектом запроваджуються правила і умови створення і функціонування компаній, які надають послуги на ринку форекс в Україні - форекс-дилерів. Цей проект закону не стосується суб'єктів господарювання, діяльність яких регулюється Законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про цінні папери та фондовий ринок" натомість створює нову сферу регулювання взаємовідносин суб'єктів господарювання, громадян і держави.

Законопроектом, зокрема, запроваджується:

1) визначення та застосування термінів, характерних для ринку форекс-послуг, зокрема визначення поняття "форекс-дилер" та "система форекс";

2) державне регулювання діяльності форекс-дилерів шляхом ліцензування такої діяльності;

3) встановлення вимог до форекс-дилера для провадження діяльності на території України;

4) принцип формування і діяльності саморегулівної організації форекс-дилерів;

5) обов'язковість створення компенсаційного фонду саморегулівної організації форекс-дилерів для захисту інтересів споживачів форекс-послуг;

6) санкції за порушення форекс-дилерами вимог українського законодавства.

З метою реалізації цілей та завдань законопроекту пропонується внести зміни до законодавчих актів України, зокрема: Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про телекомунікації", "Про рекламу" та до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України в частині введення санкцій за порушення норм, які вводяться даним законопроектом.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

В даній сфері нормативно-правового регулювання відсутня законодавча база. Окремі питання, що охоплюються предметом правового регулювання законопроекту регламентуються законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про Центральні органи виконавчої влади", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про рекламу" тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього законопроекту дозволить:

- створити умови для легального і прозорого функціонування ринку форекс в Україні;

- створити механізми захисту законних інтересів громадян України - споживачів ринку форекс-послуг;

- створити додаткові джерела надходжень до Державного бюджету України.

 

Народний депутат України

С. Я. Рудик

Опрос