Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты прав лица на свободное избрание банковского учреждения для получения заработной платы, пенсии, других выплат и мер для экономии средств бюджетных учреждений, государственных и коммунальных предприятий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.07.2015 № 2287а-1
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав працівника на вільне обрання банківської установи для отримання заробітної плати, пенсії, інших виплат та заходів для економії коштів бюджетних установ, державних і комунальних підприємств)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

18 лютого 2015 року у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання на тему "Про шляхи стабілізації банківської системи України". Нагальною проблемою захисту прав споживачів банківських послуг, на якій наголошували учасники парламентських слухань "Про шляхи стабілізації банківської системи України", є гарантування вільного вибору громадянами банківських установ для отримання зарплат та пенсій.

Вирішення питання забезпечення громадянам вільного вибору банківської установи для отримання зарплати та пенсії запропоновано здійснити через зміни до Кодексу законів про працю, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Кримінального кодексу України, якими убезпечити громадян від адміністративного тиску під час вибору банківської установи для отримання соціальних виплат (зарплат, пенсій тощо).

Поточна ситуація з виплатами зарплат та пенсій характеризується наступними чинниками:

Недоліки для споживачів:

ризик неплатоспроможності банку, на рахунок в якому, за вибором керівництва підприємства, перераховується зарплата (пенсія);

ускладнений документообіг з Пенсійним фондом для перерахування пенсії на рахунок в банк, зміну банку для отримання пенсії, суб'єктивний вплив співробітників місцевих органів Пенсійного фонду на обрання пенсіонером банку та обмеження терміну в співпраці з певним банком, який за правилами Пенсійного фонду не перевищує 12 місяців (без додаткових дій зі сторони пенсіонера та банку);

неможливість на власний розсуд обирати спосіб, форму та місце отримання зарплати;

неможливість відмовитися від отримання зарплати в банку, який вибрало керівництво підприємства та отримувати зарплату на поточний рахунок в іншому банку на власний розсуд споживача (бухгалтерія "не хоче, не буде, не може";

Недоліки для держави:

значні витрати підприємств та організацій (державної та не державної форми власності), а також Пенсійного Фонду на забезпечення доставки готівки та, в цілому, її обігу, а також корупційні та фіскальні чинники, пов'язані із значною кількістю готівки в обігу;

ризик неплатоспроможності банку, включеному на основі рішення Міністерства Фінансів (Пенсійного Фонду) до переліку банків, яким дозволені з/п проекти підприємств та організацій бюджетної сфери, пенсійні проекти, або банку, який обслуговує з/п проекти підприємств та організацій не бюджетної сфери.

відсутність стимулу для споживача застосовувати кошти для безготівкових розрахунків з причини встановленої державою умови безплатної видачі готівки за з/п / пенсійним рахунком або видачі коштів без одночасного надання платіжного інструменту для безготівкових розрахунків;

Недоліки для банків:

зарегульованість Міністерством Фінансів України фінансових умов обслуговування з/п проектів підприємств та організацій бюджетної сфери;

зарегульованість Пенсійним Фондом участі банків в пенсійних проектах

- паперовий документообіг по кожному зарахуванню та взаємодії з ПФ,

- необхідність укладати окремі угоди в кожній області окремо, строковість угод з Пенсійним Фондом (до 12 місяців) на відміну від умов Міністерства Фінансів (безстроковість);

- необхідність витрачати ресурси на нові тендерні процедури та перукладання угод з органами Пенсійного фонду кожні 3 - 12 місяців;

ризики застосування не ринкових методів конкуренції учасниками ринку (монопольний або адміністративний вплив);

Законопроект дає можливість кожному споживачеві власноручно (а не за вибором підприємства, де він працює) обирати банк для обслуговування, отримання зарплати чи пенсії, знімає штучні перешкоди для користування коштами для безготівкових розрахунків, і створює довгострокові переваги для розвитку банківської системи в Україні. Для цього відповідні доповнення пропонується внести до Закону України "Про оплату праці" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", врегулювавши питання вільного вибору та безпосередньої участі громадянина в вирішенні чутливих фінансових питань.

2. Цілі та завдання Закону

Уряди країн ЄС, саме для боротьби із наслідками кризи 2008 року, активно застосовують безготівкові технології та платіжні інструменти для належного функціонування державних фінансів та забезпечення фіскальної дисципліни. Розвинені країни також демонструють стійку тенденцію переходу до безготівкового суспільства із значним щорічним зменшенням обсягів та долі використання готівки. Для сприяння громадянам та бізнесу в сплаті податків, забезпечення їх збору та поліпшення адміністрування держава зацікавлена прискорити впровадження в сфері оподаткування електронних технологій та безготівкових платежів. В разі практичного втілення принципу соціальної відповідальності громадяни та суб'єкти господарювання також підтримають процедури, технології та умови які на практиці сприятимуть сплаті податків всіма, хто повинен це робити, унеможливлять уникнення оподаткування, або використання особливих податкових статусів для спотворення конкуренції..

Для державного бюджету України законопроект робить соціальні виплати (зарплати, пенсії тощо) зручнішим та вигіднішим за рахунок суттєвого зменшення обігу готівки та витрат підприємств, установ, організацій, Пенсійного фонду на доставку та обіг готівки. З врахуванням того, що середньомісячний обсяг лише пенсійних виплат готівкою сягає 8 млрд. грн.. а витрати державного бюджету на його забезпечення становлять до 100 млн. грн. щомісячно, мінімальна економія протягом року складатиме 1 млрд. грн.

Зважаючи на прямий зв'язок рівня корупції, податкової дисципліни та обсягів використання готівкових коштів, законопроект сприяє переходу до отримання зарплат та пенсій на банківські рахунки та передбачає поступове суттєве зниження обсягів готівки, що використовується громадянами.

Для громадян України законопроект дає змогу власноручно обирати банк для обслуговування та шляхом цінової конкуренції змінює тенденцію із зняття готівки в банкоматах України на використання коштів з поточних рахунків безготівковим шляхом в підприємствах сервісу та торгівлі. В результаті забезпечення свободного вибору працівниками та пенсіонерами банків відбуватиметься підвищення довіри до банківської системи та "зняття" психологічних перешкод для використання поточних рахунків. Крім того, підвищиться доля безготівкових розрахунків з відповідним введенням в оподатковуваний обіг коштів, які раніше використовувались виключно готівкою (вкл. обіг в секторах економіки, які уникають оподаткування).

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Дослідження The future of Cash and Payments, проведене 2010 року Retail banking Research (Великобританія) на основі даних всіх європейський країн підтверджує безпосередній зв'язок між готівкою в обігу (особливо в роздрібних платежах) та рівнем тіньової економіки в країні.

За останні 15 років українські банки вклали в розвиток мереж платіжних терміналів для безготівкового використання коштів (заробітної плати), які зараховані на поточні рахунки клієнтів значні кошти (150 млн. доларів в мережу платіжних терміналів та десятки млн. доларів в щорічну підтримку працездатності та поліпшення якості роботи цієї мережі). Було прийнято Закони та постанови Уряду, які направлені на підтримку розвитку безготівкових розрахунків, а саме:

- передбачено, що кожний суб'єкт господарювання зобов'язаний без обмежень забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів (платіжних карток) розрахунків в безготівковій формі за продані товари (надані послуги), що випливає з вимог пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 17 і 23 Закону України "Про захист прав споживачів" та статті 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також положень статей 3 і 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і підпункту 20.1.10 пункту 20.1 статті 20.1, пункту 191.1.4 статті 191 Податкового кодексу України;

- постановою КМУ від 29 червня 2011 р. N 706 затверджені зміни до постанови Кабінету Міністрів України N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів", якими передбачено, що суб'єкти господарювання повинні забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.

Отже, ініціатива з зарахування коштів (зарплат, пенсій тощо) на рахунки підтримає послідовні дії Національного банку України, Кабінету Міністрів та Парламенту з впровадження безготівкових платежів та зниження рівня тіньової економіки в Україні та стимулюватиме подальші капіталовкладення банків та компаній в подальший розвиток інфраструктури безготівкових розрахунків.

Особливістю проекту є механізм забезпечення фізичним особам, які отримують заробітну плату (пенсію) власноручного обирання банку для обслуговування та платіжні інструменти (картки тощо) на власний розсуд. Також встановлюється презумпція неможливості впливу державних органів та окремих посадовців на правовідносини між громадянами та фінансовими інститутами, яка забезпечується відповідними санкціями із застосуванням кримінального судочинства. Це забезпечить як свідоме власноручне обрання громадянином фінансової установи, так і в середньостроковій перспективі сприятиме переходу в Україні до класичного банківського обслуговування поточних рахунків фізичних осіб з вільним вибором банка для обслуговування поточного рахунку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Базовими для даної сфери є Конституція України та закони України "Про оплату праці" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не вплине на доходну та видаткову частини Державного бюджету України.

Водночас державні та приватні підприємства, установи та організації, так само які і Пенсійний Фонд знизять видатки на забезпечення готівкового обігу в процесі соціальних виплат (зарплат, пенсій тощо) мінімально на 1 млрд. гривень щорічно.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Законопроект зробить банківську систему в цілому і користування платіжними інструментами та банківськими рахунками зокрема привабливішими для українських громадян.

У середньо- та довгостроковій перспективі це сприятиме розвитку банківського сектору та української економіки в цілому.

Ухвалення законопроекту сприятиме розвитку української економіки.

 

Народні депутати України

Опрос