Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" (относительно производства ветеринарной продукции и лицензирования деятельности с особо опасными химическими веществами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.07.2015 № 2284а
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (щодо виробництва ветеринарних препаратів та ліцензування діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає їх виключний перелік. Стаття 7 встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у цій сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Основними причинами необхідності прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" є потреба:

1. Вдосконалити систему державного контролю щодо виробництва ветеринарних препаратів, їх оптової й роздрібної торгівлі.

У статті 7 Закону включено лише вид господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню - ветеринарна практика, а такий вид господарської діяльності як виробництво ветеринарних препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними препаратами - відсутній. Така позиція докорінно змінює підходи до державного контролю під час виробництва і обігу ветеринарних препаратів та не відповідає міжнародним нормам, зокрема вимогам Європейського Союзу. Так, Директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 16 листопада 2001 р. N 2001/82, Кодексом Співробітництва стосовно ветеринарних медичних препаратів 2004/28/ЄС, передбачено вимоги до забезпечення якості ветеринарних препаратів при їх розробці, виробництві та контролі. Наявність ліцензії у виробника та дистриб'ютора ветеринарних препаратів є обов'язковим для всіх виробників фармацевтичних виробів в Європейському Співтоваристві, незалежно від того, де реалізується продукція - на території Співтовариства, чи за її межами.

За останнє десятиріччя ринок виробників та дистриб'юторів ветеринарних препаратів самоорганізувався і стабілізувався, а всі його учасники (суб'єкти господарської діяльності) мають ліцензії термін дії якої необмежений.

З боку галузевих асоціацій, представників малого та середнього бізнесу, вітчизняних виробників ветеринарних препаратів зазначено, що ліцензійними умовами визначався перелік організаційних, кваліфікаційних та спеціальних вимог обов'язкових для виконання при проведені господарської діяльності і забезпечував відповідний захист високотехнологічним виробничим потужностям від появи несанкціонованих, несертифікованих виробництв, що в свою чергу сприяло наповнення ринку якісними та конкурентоспроможними ветеринарними препаратами.

Альтернативного способу державного регулювання, що забезпечувало наповнення українського ринку ефективними та якісними ветеринарними препаратами окрім ліцензування не існує.

2. Конкретизувати види діяльності з особливо небезпечними речовинами, які підлягають ліцензуванню.

Згідно п. 14 ст. 7 Закону України від 02.03.2015 р. N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі за текстом - Закон) ліцензуванню підлягає: "поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;".

Під "поводженням" можна розуміти будь-яку діяльність, яка пов'язана з особливо небезпечними речовинами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Це і дослідження таких речовин в наукових цілях, і застосування на сільськогосподарських полях, і зберігання, і т.д.

Отже, редакція Закону (в порівнянні з редакцією Закону України від 01.06.2000 р. N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності") не лише не звузила обсяг ліцензійних видів діяльності в сфері обігу особливо небезпечних речовин, але й розширила його на більш широке коло осіб та на більше коло дій.

До того ж така редакція Закону дозволяє підзаконним актом (наприклад, постановою КМУ від 17.08.98 р. N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню") значно розширити коло осіб, для яких буде необхідність отримувати ліцензії.

Попри те, що Уряд взяв курс на дерегуляцію господарської діяльності та спрощення регуляторної бази, в результаті має місце посилення регулювання з боку виконавчої влади та ускладнення умов ведення бізнесу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета законопроекту направлена на забезпечення належного ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя в державі, а також звуження переліку видів діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами, що підлягають ліцензуванню. Виконання зазначених робіт потребує відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю ветеринарних препаратів, що вироблятимуться та використовуватимуться при наданні ветеринарних послуг.

Ліцензування господарської діяльності є одним з видів державного регулювання підприємництва і є важливою частиною системи адміністрування господарської діяльності та показником легкості ведення вітчизняного бізнесу.

Наявність ліцензії у виробника та дистриб'ютора ветеринарних препаратів буде свідчити про гарантії збоку держави про відповідність встановленим вимогам, легалізації своєї діяльності та відповідатиме законодавству Європейського Співтовариства.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проекту Закону.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається ліцензування таких видів господарської діяльності як виробництво особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Проект Закону передбачає доповнення статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" новим видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а саме: виробництво ветеринарних препаратів, оптова та роздрібна торгівля ветеринарними препаратами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Закон України "Про ветеринарну медицину".

Реалізація положень цього законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших Законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття запропонованого проекту Закону буде відповідати міжнародним нормам щодо ветеринарних препаратів, зокрема вимогам Європейського Союзу та додаткових державних гарантій щодо наявності у ліцензіата належних умов для забезпечення якості ветеринарних препаратів при їх розробці, виробництві, обігу. Спростить для суб'єктів господарювання умови здійснення їх діяльності в сфері ліцензування.

 

Народні депутати України

Бакуменко О. Б.

Рибак І. П.

Юрчишин П. В.

Опрос