Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан Украины, подлежащих увольнению с военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2283
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта, основні його положення

Внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" обумовлено необхідністю:

збереження встановлених для працівників гарантій на час виконання державних обов'язків, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також які потрапили у полон та визнані безвісно відсутніми, більше ніж на один рік - до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування у закладах охорони здоров'я незалежно від строку лікування, повернення з полону, знаходження їх як безвісно відсутніх або до визнання судом їх померлими;

розширення переважного права працівників та молоді з числа колишніх військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу щодо залишення на роботі у разі вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню та надання першого робочого місця, щорічної відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника на колишніх військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" обумовлено необхідністю гарантування військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України або у зв'язку з оголошенням демобілізації, щорічною основною відпусткою або грошовою компенсацією за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

Внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" обумовлено визначенням гарантії нерозповсюдження протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації процедури призову на військову службу на тих військовозобов'язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів попередньої мобілізації. Винятком може слугувати їх особиста згода щодо здійснення такого призову.

Внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" обумовлено необхідністю:

уточнення строків продовження військової служби у разі настання особливого періоду - окремо під час проведення мобілізації та у воєнний час;

визначення у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або після прийняття рішення про демобілізацію підстави звільнення з військової служби військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, - у порядку та терміни, визначені рішенням Президента України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробленого законопроекту шляхом внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України та Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про відпустки" є удосконалення деяких законодавчих положень, пов'язаних із звільненням зі служби військовослужбовців, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом під час виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації у зв'язку із рішенням Президента України.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Кодекс законів про працю України;

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";

Закон України "Про відпустки";

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України додаткових витрат з Державного бюджету України не потребуватиме.

5. Прогноз результатів

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення питань соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації" розширить надані державою відповідні гарантії, соціальний та правовий захист на громадян України, які були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом під час виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та які у зв'язку із рішенням Президента України підлягають звільненню з військової служби.

 

Народні депутати України:

Пашинський С. В.

Вінник І. Ю.

Опрос