Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины" (относительно ограничения зарплат и премий руководству Национального банка Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2280
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо обмеження зарплат та премій керівництву Національного банку України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлене кризовою соціально-економічною ситуацією, кількаразовим тотальним знеціненням національної валюти, зубожінням та соціальною напругою в суспільстві, у зв'язку з чим існує необхідність обмежити невиправдано високі зарплати та премії членів Правління Національного банку України, які пропонується виплачувати на основі єдиних принципів, встановлених для всіх державних службовців.

Крім того, прийняття законопроекту конче потрібно, зважаючи на невідповідність окремих положень щодо оплати праці Закону України "Про Національний банк України" нормам Конституції України, а також Концепції адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 278, та у Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні, схваленій Указом від 20 лютого 2006 року N 140/2006. У зазначених Концепціях йдеться про необхідність розмежування політичних та адміністративних посад в органах державної влади та запровадження ефективніших правових механізмів забезпечення діяльності державних службовців та їх незалежності від особистої позиції осіб, які займають політичні посади.

Слід також зазначити, що у Законі України "Про оплату праці" та Законі України "Про державну службу", передбачається, що умови праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, зокрема, державних службовців, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи те, що жоден орган державної влади не наділений повноваженнями сам собі визначати умови оплати праці, розміри посадових окладів державних службовців, які працюють у відповідних органах державної влади, пропонується обмежити зарплати та премії керівництву Національного банку України, передавши зазначені повноваження Кабінету Міністрів України.

2. Мета та завдання прийняття Закону України

Законопроект розроблено з метою приведення Закону України "Про Національний банк України" у відповідність до Конституції України та стандартів Європейського Союзу. Завданнями законопроекту є утвердження справедливих та однакових підходів до оплати праці державних службовців у всіх органах державної влади.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У законопроекті "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" пропонується шляхом виключення відповідних положень із статті 15 та статті 64 Закону України "Про Національний банк України" позбавити Правління НБУ повноважень визначати "форми оплати праці" та "перелік посад працівників, трудовий договір з якими укладається у формі контракту", а на підставі вилучення пункту 14 статті 9 цього ж Закону Рада Національного банку України позбавляється права затверджувати за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є

Конституція України, Закон України "Про Національний банк України" та Закон України "Про державну службу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону під час його практичного застосування не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України у 2015 році та в подальшому.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону України

Прийняття зазначеного Закону України відповідає інтересам держави та суспільства, враховує практику європейського законодавства, а також зніме негативне соціальне напруження, що виникло останнім часом навколо питань оплати праці членів Правління Національного банку України.

 

Народний депутат України

С. Г. Міщенко

Опрос