Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе" (относительно обеспечения прав работников приватизируемых совхозов на земельные доли (паи)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.07.2015 № 2279а
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (щодо забезпечення прав працівників радгоспів, що приватизуються, на земельні частки (паї)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Як відомо, продуктивність праці в сільському господарстві України, де панівне становище донедавна належало державній та колгоспно-кооперативній власності, значно нижча, ніж у країнах, де сільськогосподарське виробництво базується на приватній власності. А там, де вітчизняний селянин почувається господарем, урожайність культур перевищує врожайність на колективних полях.

Ці обставини і визначили одне з головних завдань переходу до ринкової економіки в Україні - приватизацію значної частини державного майна взагалі, а особливо в аграрному секторі економіки. Приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва, визначених Законом України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

Згідно з цим законом здійснюється приватизація майна підприємств, що перебувають у державній і комунальній власності, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, переробка і реалізація цієї продукції, виконання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства або відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів працівників або зборів уповноважених.

На практиці ж, на відміну від колишніх колгоспників, працівники радгоспів реально позбавлені можливості отримати у власність частину розпайованих земель радгоспу. В тому числі і через те, що всупереч будь-якої логіки, землі, які належали радгоспам і зараз не обробляються, знаходяться у вкрай занедбаному стані, з невідомих причин не включаються у перелік об'єктів, що підлягають приватизації. Так, тільки в Закарпатській області з 8 радгоспів Кабінет Міністрів включив у перелік об'єктів, що підлягають приватизації у 2015 році тільки 1 - ДП "Радгосп "Виноградівський".

Крім того, в процесі такої приватизації велика ймовірність, що право на земельні наділи селяни не отримають, оскільки землі радгоспів будуть реалізовані разом з їх іншим майном.

Заходи по приватизації та реформуванню аграрних відносин на засадах приватної власності не виключають колективного господарювання сільськогосподарських товаровиробників, але вони мають здійснюватися на суто добровільних засадах без руйнації приватної власності на землю та інші засоби сільськогосподарського виробництва, як це було в часи радянської колективізації.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є сприяння подальшому реформуванню державних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно шляхом забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності; збереження, по можливості, цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у групи власників цих часток, паїв; виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), яка звернулась із заявами про відведення земельних ділянок в натурі, з метою спільного використання, або надання в оренду цих ділянок.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонується доповнити статтю 5 Закону частиною другою, відповідно до якої сільськогосподарські угіддя, що належать радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам, включаючи багаторічні насадження, не входять до вартості майна, що приватизується, а підлягають розпаюванню.

Крім того, стаття 6 доповнюється новою частиною, яка визначає категорії осіб, які мають право на частину земельного наділу з земель радгоспів та порядок розпаювання таких сільськогосподарських угідь.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України; Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"; Указ Президента України від 29 січня 2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить відновити соціальну справедливість щодо працівників радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які позбавлені можливості обробляти землю, яку раніше вони обробляли в радгоспах, і яка зараз у більшості випадків є у незадовільному стані; сприятиме забезпеченню принципу невтручання органів виконавчої влади у вибір форм господарювання та господарську діяльність суб'єктів підприємництва; стимулювання розвитку приватного підприємництва; забезпечення захисту прав власності аграрних товаровиробників на землю, майно та результати їхньої праці.

 

Народні депутати України

В. Балога

В. Петьовка

Опрос