Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.03.2015 № 2279
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

За загальним правилом частини першої статті 134 Земельного кодексу України продаж та передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності має здійснюватися на земельних торгах (аукціонах).

Проте частина друга цієї ж статті встановлює достатньо широкий перелік випадків, коли аукціони не проводяться.

Завдяки цьому держава і місцеві громади втрачають значні кошти, адже рівень орендної плати при застосуванні неконкурентного порядку передачі їх в оренду, є суттєво нижчим, ніж той, який мав би бути встановлений на аукціоні.

Крім того, завдяки застосуванню непрозорого порядку передачі земельних ділянок в оренду, стимулюються корупційні домовленості між розпорядником земель та особою, яка бажає отримати їх в оренду.

Зважаючи на це, існує необхідність законодавчих змін, які б обмежили можливість для юридичних і фізичних осіб отримувати земельні ділянки державної та комунальної власності в оренду без проведення земельних торгів. Така можливість має бути залишена здебільшого для випадків, коли конкуренція при набутті відповідного права відсутня.

Необхідність внесення вказаних законодавчих змін передбачена пунктом 1.3 Розділу XII Коаліційної угоди.

Крім того, існують проблеми у законодавчому регулюванні процедури проведення земельних торгів. Так, в умовах постійного браку коштів у місцевих бюджетах, органам місцевого самоврядування важко знайти кошти на розробку землевпорядної документації для формування земельної ділянки, проведення її нормативної та грошової оцінки тощо. В сьогоднішніх умовах більш доцільним є надання можливості покладення цих витрат на виконавця торгів (ліцензовану організацію, яка проводить аукціон), із наступним їх відшкодуванням переможцем аукціону. Вказана норма існує в редакції частини п'ятої статті 136 Земельного кодексу України, але порядок її реалізації виписаний у Кодексі некоректно.

На вирішення зазначених питань і направлений законопроект.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних торгів.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести до Земельного кодексу України наступні зміни.

1. Пропонується виключити із частини другої статті 134 Земельного кодексу України наступних положень, які дозволяють передавати у користування земельні ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів (аукціонів), а саме:

1.1. Пропонується виключити абзац шостий щодо передачі земельної ділянки в оренду державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків. Виключення вказаного положення обумовлюється тим, що державні та комунальні підприємства, бюджетні установи, вищі навчальні заклади можуть отримувати земельні ділянки на праві постійного користування (яке набувається без аукціону). У той же час отримання ними земельних ділянок в оренду стимулює їх використовувати їх не для здійснення основної діяльності, а лише для передачі у суборенду. "Безаукціоннне" надання в оренду земельних ділянок господарським товариствам з часткою державного чи комунального капіталу надає їм невиправдані та незрозумілі переваги порівняно з іншими господарськими товариствами.

1.2. Пропонується виключити абзац сьомий щодо передачі земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні. Ця пропозиція обумовлена тим, що якщо передача земельних ділянок здійснюється під обслуговування вже існуючих творчих майстерень, то такі ділянки передаються у "безаукціонному" порядку відповідно до абзацу другого частини другої цієї частини (як земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди). Земельні ж ділянки державної та комунальної власності для будівництва нових творчих майстерень мають придбаватись у загальному порядку на аукціонах.

1.3. Пропонується виключити абзац чотирнадцятий, який надає можливість передавати в оренду без проведення аукціонів земельні ділянки для створення озеленених територій загального користування. Ця пропозиція обумовлена тим, що термін "озеленені території загального користування" є надто широким і дає можливість дуже довільного трактування. Земельні ділянки державної і комунальної власності, які необхідні для утворення громадських парків, скверів тощо доцільно надавати не будь-яким юридичним особам в оренду, а державним чи комунальним підприємствам на праві постійного користування.

1.4. Пропонується виключити абзац шістнадцятий, який надає можливість передавати в оренду без проведення аукціонів земельні ділянки державної та комунальної власності громадянам для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для городництва. Ця пропозиція обумовлена тим, що земельні ділянки для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів можуть передаватись громадянам безоплатно у власність відповідно до статті 121 Земельного кодексу України. Можливість надання ділянок вказаного призначення ще й в оренду без проведення аукціонів призводить до втрат місцевих бюджетів і стимулює корупцію.

Можливість отримання без аукціонів в оренду земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби та городництва передбачена частиною третьою цієї ж статті.

1.5. Пропонується виключити абзаци сімнадцятий, двадцять перший, двадцять другий, які дублюють абзаци десятий, дванадцятий цієї ж частини статті 134 Земельного кодексу України.

1.6. Пропонується виключити абзац вісімнадцятий, який передбачає можливість отримання без аукціонів в оренду земельних ділянок для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Це пояснюється тим, що організація оптових ринків сільськогосподарської продукції є прибутковим бізнесом, тому надання державною пільг для отримання земель для їх розташування, є зайвим.

1.7. Пропонується виключити абзац двадцять третій, який передбачає можливість отримання без аукціонів земельні ділянки для здійснення концесійної діяльності. Виключення цього абзацу обумовлено тим, що його положення дублюють положення абзацу двадцять четвертого цієї ж частини, який передбачає передачу земельних ділянок у випадках "передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності".

1.8. Пропонується виключити абзац двадцять шостий, який дозволяє визначати додаткові випадки передачі земельних ділянок в оренду без проведення земельних аукціонів в обхід Земельного кодексу України, іншими законами. Вказане положення, по-перше, призводить до розбалансування земельного законодавства, а по-друге, надає можливість безконтрольного розширення практики передачі державних і комунальних земель у непрозорий спосіб.

2. Законопроект пропонує також конкретизувати та зробити більш зрозумілою процедуру підготовки лотів до земельних торгів за рахунок коштів виконавців торгів. Запровадження вказаних положень сприятиме економії бюджетних коштів.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діє Земельний кодекс України.

Прийняття законопроекту не потребує змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує витрат з Державного та місцевих бюджетів України. Збільшення кількості випадків, коли земельну ділянку чи право користування нею можливо буде отримати лише на земельних торгах призведе до збільшення доходів бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить знизити рівень корупції при розпорядженні земельними ділянками державної та комунальної власності та збільшити доходи державного та місцевих бюджетів.

 

Народні депутати України:

Бакуменко О. Б.

Юрчишин П. В.

Давиденко В. М.

Козаченко Л. П.

Лунченко В. В.

Кулініч О. І.

Лабазюк С. П.

Івченко В. Є.

Опрос