Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.03.2015 № 2273
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Положеннями коаліційної угоди (Розділ XII. Реформа енергетики та енергонезалежність) передбачено законодавче зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерного товариства, в якому держава є власником 50 і більше відсотків акцій, що дозволить вирішити зазначену проблему захисту інтересів та корпоративних прав акціонерів, у тому числі, держави як мажоритарного акціонера в низці акціонерних товариств, а також дозволить зробити перший крок до наближення законодавства України до міжнародних стандартів щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який, зазвичай, є значно меншим, ніж встановлений нині в Україні.

Законом України від 13 січня 2015 року N 91-VIII "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави" внесено зміни до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до яких положення щодо зниження кворуму запроваджено лише щодо акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, а щодо всіх інших - відповідні зміни наберуть чинності лише з 1 січня 2016 року.

З метою забезпечення єдиного недискримінаційного підходу держави до всіх акціонерних товариств проектом Закону пропонується вже зараз (а не з 1 січня 2016 року) запровадити зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства.

Крім того, проектом Закону передбачається внести зміни до статей 38 та 55 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо удосконалення механізму обрання кандидатів та діяльності органів акціонерного товариства.

Так, пропонується передбачити, що обсяг прав акціонерів щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів товариства та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватись статутом акціонерного товариства.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи декількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради, засідання наглядової ради є правомочними для вирішення будь-яких питань у межах її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких залишаються чинними, складає більше половини її складу

Також проектом пропонується забезпечити дієвий механізм виплати дивідендів акціонерним товариством шляхом надання акціонеру товариства права звертатися до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріусом у разі невиплати товариством дивідендів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою запропонованих змін до статей 30, 38, 41, 55 Закону України "Про акціонерні товариства" є запровадження єдиного підходу щодо зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, удосконалення механізму обрання та діяльності органів акціонерного товариства, забезпечення дієвого механізму виплати дивідендів акціонерним товариством.

3. Правові аспекти

У даній сфері регулювання діють Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України "Про акціонерні товариства", "Про нотаріат".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України. Натомість його прийняття дозволить залучити до Державного бюджету України додаткові надходження в результаті підвищення ефективності прийняття та виконання рішень про виплату дивідендів акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

За результатами проведеної антидискримінаційної експертизи, проект акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза стосовно проекту акта не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не проходив громадську антикорупційну експертизу.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення обговорення та консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним, тому не потребує погодження Держпідприємництва.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить запровадити єдиний підхід щодо зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, удосконалити механізм обрання та діяльності органів акціонерного товариства, забезпечити дієвий механізм виконання рішень товариства щодо виплати дивідендів акціонерним товариством.

Крім того, запропоновані законопроектом механізми сприятимуть додатковим надходженням до Державного бюджету України в результаті підвищення ефективності прийняття та виконання рішень про виплату дивідендів акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави

 

Міністр юстиції України 

П. Петренко 

Опрос