Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О букмекерской деятельности в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.03.2015 № 2268
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про букмекерську діяльність в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Верховною Радою України 15 травня 2009 року було ухвалено Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні", яким, крім іншого, була запроваджена заборона на здійснення букмекерської діяльності на території України, а сама букмекерська діяльність віднесена до категорії "грального бізнесу".

Обраний Верховною Радою України підхід до нормативного регулювання даної сфери суспільних відносин (заборона азартного бізнесу), а саме його уніфікація щодо усіх видів діяльності, пов'язаної із шансами суб'єкта на отримання виграшу в залежності від ймовірності настання певної події, є необґрунтованою, оскільки отримання виграшу за наслідками парі щодо спортивних чи інших подій у високому ступені залежить від знань особи, яка робить ставку, у відповідному виді спорту тощо та її уміння прогнозувати результати таких подій. За таких обставин логічно можна прийти до висновку щодо необхідності різного підходу до нормативного регулювання букмекерської діяльності у порівнянні із іншими видами грального бізнесу.

Варто зазначити, що у запропонованому законопроекту використано закордонний досвід щодо підходу у визначенні букмекерської діяльності, поняття "парі", "тоталізатор" та інших категорій відповідної сфери суспільних відносин.

Досвід Великобританії показує, що букмекерська діяльність, як складова частина спортивної культури та відповідної індустрії держави, за умови її ефективного нормативного регулювання, сприяє розвитку нормальних умов проведення спортивних подій, мінімізуючи явища "договірних" матчів тощо, та декриміналізації підпільних (нелегальних) букмекерів і тоталізаторів, що, відповідно, дозволяє зменшити кількість нелегальних доходів та підвищити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, як приклад регулювання букмекерської діяльності та її відокремлення від інших видів грального бізнесу за кордоном, можна привести відповідне законодавство Російської Федерації, зокрема (мовою оригіналу) Федеральный закон Российской Федерации "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", яким, до прикладу, букмекерські контори дозволено відкривати на території усієї держави, на відміну від інших гральних закладів, функціонування яких дозволене лише в межах відповідних зон.

На даний час в Україні фактично має місце використання суб'єктами господарювання прогалин у профільному законодавстві України, за допомогою чого їм цілком легально вдається здійснювати діяльність, яка за своїм змістом є букмекерською, хоча формально не підпадає під заборону, встановлену згаданим Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Внаслідок вказаних обставин держава Україна недоотримає значні грошові надходження до Державного та місцевих бюджетів, а в ситуації, що склалася на відповідному ринку, споживчі послуг є цілком незахищеними.

Запровадження відповідного законодавства про букмекерську діяльність в Україні дозволить встановити юридичні механізми, за допомогою яких вдасться усунути негативні явища у суспільному житті, економіці, та публічних фінансах України, захисти учасників ринку та сприяти інтеграції України до міжнародної системи букмекерської діяльності.

Окрему увагу в законопроекті приділено питанню нормативного регулювання букмекерської діяльності, яка здійснюється у режимі "on-line" через всесвітню мережу Інтернет. З огляду на той факт, що розвиток сучасних технологій дозволяє фактично будь-якій особі отримати доступ до віртуальних казино, тоталізаторів тощо, встановлення юридичних правил надання відповідних послуг та здійснення такої діяльності на території України є нагально необхідним кроком. На даний час існують технічні можливості встановлення обмеження доступу до сайтів, через які незаконно здійснюється гральний бізнес. Запропонований проект закону визначає юридичні та організаційні засади встановлення таких обмежень, що дозволить захистити споживачів від можливих шахрайський дій та забезпечити нормальне функціонування учасників на ринку букмекерських послуг.

Викладене свідчить про доцільність прийняття відповідного Закону на базі законопроекту, що пропонується.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою прийняття законопроекту є легалізація в Україні букмекерської діяльності, встановлення основних нормативних засад у здійсненні відповідної господарської діяльності, що на думку автора надасть можливість досягти виконання таких завдань як: наповнення Державного бюджету України, підвищення спортивної культури в Україні, виведення із тіні та ефективне регулювання букмекерського ринку, а також захист громадян України від недобросовісних дій підпільних букмекерів.

Запропонований проект закону визначає юридичні та організаційні засади встановлення обмежень, що дозволить захистити споживачів від можливих шахрайський дій та забезпечити нормальне функціонування учасників на ринку букмекерських послуг.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Закон надає визначення основним термінам у сфері здійснення букмекерської діяльності в Україні, відмежовує сферу власного регулювання від іншого законодавства України, встановлює вимоги до букмекерських організацій, їх зобов'язання та гарантії здійснення ними відповідної діяльності, визначає засади державної політики у сфері регулювання букмекерської діяльності, встановлює вимоги щодо ліцензування букмекерської діяльності в Україні, встановлює механізми захисту споживачів послуг букмекерських організацій.

Зокрема проектом Закону пропонується визначити букмекерську діяльність, як діяльність букмекерських контор з організації та проведення букмекерських парі (у тому числі парі тоталізатора); встановити, що суб'єкт господарювання має право на здійснення букмекерської діяльності лише після отримання ліцензії на право здійснення букмекерської діяльності. Згідно запропонованого проекту букмекерські організації зобов'язані додержуватись ліцензійних умов, правил букмекерської контори, правил парі, вимог чинного законодавства, видавати виграші відповідно до правил букмекерської контори та/або правил парі, дотримуватися встановлених Національним банком України правил здійснення операцій з грошовими коштами, вживати належних заходів для забезпечення особистої безпеки учасників парі, працівників та інших відвідувачів букмекерської контори.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що стосуються букмекерської діяльності регулюються на сьогоднішній день, зокрема, Податковим кодексом України, Кримінальним кодексом України, Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні", Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Законом України "Про адміністративні послуги".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України і не потребує додаткових витрат з місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів.

6. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить встановити в Україні прозорий та ефективний механізм регулювання букмекерської діяльності та функціонування професійних учасників цього ринку - букмекерських контор, що у свою чергу сприятиме розвитку культури участі у спортивних парі та тоталізаторах серед громадян України, надасть нові джерела наповнення Державного бюджету України, створить додаткові робочі місця та захистить громадян від незаконних дій нелегітимних букмекерів.

 

Народний депутат України

П. М. Кишкар  

Опрос