Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.03.2015 № 2265
Дата рассмотрения: 01.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою запобігання важким соціальним наслідкам, спричиненим девальвацією національної валюти України, ціновими коливаннями на товари першої необхідності, виникла нагальна необхідність щодо якнайшвидшого реагування на ситуацію, що склалася у державі. У зв'язку з чим пропонуються зміни до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

За умов, що склалися надзвичайно актуальним є питання зменшення граничних строків зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках та відстрочення поставки при здійсненні імпортних операцій зі 180 до 90 днів.

При цьому проектом Закону пропонується встановити необхідність отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України у разі перевищення зазначеного строку, скасувавши при цьому необхідність отримання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Також на сьогоднішній день законодавством передбачено, що у разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 вищевказаного Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

Зазначене негативно позначається на ситуацію, що склалась на валютному ринку і потребує термінового врегулювання шляхом вилучення, передбаченої Законом підстави для зупинення нарахування пені, незалежно від звернення суб'єктів господарювання до судових інстанцій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою зменшення соціальної напруги, що виникла в зв'язку з курсовими коливаннями та різким здорожченням продуктових, промислових та інших товарів першої необхідності.

Основним завданням законопроекту є прискорення зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках та зменшення граничних строків відстрочення поставки при здійсненні імпортних операцій зі 180 до 90 днів.

3. Правові аспекти

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з:

Конституції України;

Митного кодексу України;

Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

Закону України "Про Національний банк України";

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону пропонується розглянути відповідно до § 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950, без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація зазначеного Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме стабілізації курсових та цінових коливань, збільшенню валютних надходжень, покращенню платіжного балансу України.

 

Міністр фінансів України 

Н. Яресько

Опрос