Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (в сферах теплоснабжения и жилищно-коммунальных услуг)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.02.2015 № 2262
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Одним із засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Згідно із Законом України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, належить встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється комісією. Однак, більшість діючих тарифів на житлово-комунальні послуги не забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги сприятиме ефективному функціонуванню підприємств сфери теплопостачання та житлово-комунальної сфери, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, водопостачання, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема тих, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, дозволить раціональне планування державного та місцевих бюджетів.

Згідно з витягом з протоколу N 82 засідання Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 завданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є підготовка та подання на розгляд Уряду проектів Законів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", зокрема ухвалення змін до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" щодо зміцнення позицій незалежності державного регулювання шляхом унеможливлення встановлення тарифів на рівні нижче економічно обґрунтованих витрат.

Законами України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання" встановлені повноваження національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а також перероблення та захоронення побутових відходів.

При цьому, Указом Президента України від 27.08.2014 N 692 Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ліквідовано, а Указом Президента України від 27.08.2014 N 694 утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до повноважень якої згідно із Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 N 715, віднесено державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а також перероблення та захоронення побутових відходів.

Враховуючи наведене, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)", далі - проект Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є виконання заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг, створення умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, своєчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

3. Правові аспекти

У вказаній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Указ Президента України від 10.09.2014 N 715 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Антимонопольним комітетом України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити корупційні діяння.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо держави, ринкового середовища, суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.
Відсутність необхідності компенсації різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги у разі їх встановлення нижче економічно обґрунтованого рівня, що сприятиме раціональному плануванню державного та місцевих бюджетів.

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері

Відсутні

Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємств.
Можливість отримання інвестицій, зокрема міжнародних фінансових організацій, своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, здійснення модернізації та реконструкції підприємств.

Громадяни

Відсутні

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.
Підвищення рівня якості послуг у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним створити умови для ефективного та беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, здійснення модернізації та реконструкції, зокрема, за рахунок отримання міжнародних інвестицій.

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам.

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигод над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки встановленню економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

5.

Передбачуваність

Проект Закону засвідчує послідовність державної політики з встановлення тарифів у сфери теплопостачання, у житлово-комунальній сфері.

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії www.nerc.gov.ua.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)" сприятиме виконанню заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", зміцненню позицій незалежності державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

В. о. Голови Комісії 

Д. Вовк

Опрос