Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" относительно целевого направления экологического налога

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2261
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо цільового спрямування екологічного податку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються цільові Державний, Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. Основним джерелом наповнення цих фондів є екологічний податок, який згідно встановленого Бюджетним кодексом України алгоритму розподіляється між державним та місцевими бюджетами.

До 31 липня 2014 року екологічний податок (збір за забруднення навколишнього природного середовища до введення в дію нових Податкового  і Бюджетного кодексів з 01.01.2011) зараховувався виключно до спеціального фонду державного та відповідних місцевих бюджетів, а відповідні витрати на здійснення природоохоронних заходів мали постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

31 липня 2014 року за поданням Кабінету Міністрів України було внесено зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", якими було скасовано спеціальне джерело наповнення державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, а доходи від екологічного податку скеровано до загального фонду державного та відповідних місцевих бюджетів, що фактично означає ліквідацію вищезазначених природоохоронних фондів.

28 грудня 2014 року під час "нічного" засідання Верховної Ради України були прийняті зміни до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, на основі законопроекту N 1557, який Уряд подав до Верховної Ради України лише 22 грудня 2014 року, а також прийнято Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Вказаними змінами було закріплено норму щодо спрямування екологічного податку до загального фонду державного та відповідних місцевих бюджетів.

В результаті вищезазначених "маніпуляцій" тільки Державний фонд охорони навколишнього природного середовища у 2014 році вже втратив близько 3 млрд. гривень надходжень від екологічного податку, кошти якого було спрямовано до загального фонду державного бюджету та перерозподілено на інші видатки абсолютно не пов'язані із природоохоронною діяльністю. Крім того, Міністерством фінансів України вирішується питання щодо списання до загального фонду державного бюджету ще 1,8 млрд. грн. залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився на 1 січня 2015 року.

Що стосується видатків місцевих бюджетів, то відповідно до нововведених норм Бюджетного кодексу (статті 90 та 91) екологічний податок крім фінансування природоохоронних заходів місцевого значення може спрямовуватися на заходи, що взагалі не мають ніякого відношення до природоохоронної діяльності, а саме:

- утримання ветеринарних лікарень та лабораторій;

- проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості;

- утримання водовідливних комплексів;

- проекти реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва,

- заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних споруд;

- модернізація систем теплопостачання;

- модернізація та ремонт ліфтового господарства;

- реконструкція та ремонт житлових будинків,

- оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води;

- будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць;

- капітальний ремонт гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад.

Необхідно зауважити, що порушення цільового спрямування екологічного податку на реалізацію природоохоронних програм та заходів спричинить різку негативну динаміку надходжень цього податку до державного та місцевих бюджетів, обумовлену специфікою його розрахунку та адміністрування.

Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу на основі фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів на власних територіях, утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) тощо.

Згідно Податкового кодексу ставки екологічного податку встановлюються у залежності від рівня небезпечності та негативного впливу на навколишнє природне середовище кожної окремої забруднюючої речовини та виду відходів. Тобто в цьому механізмі реалізовано стимулююча та компенсаційна дії екологічного податку.

Підставою для розрахунку податкового зобов'язання згідно із затвердженими методиками є показники проінвентаризованих та пропаспортизованих стаціонарних джерел забруднення з урахуванням фактичних викидів.

Таким чином, складність цих розрахунків не дозволяє податковим органам без залучення державних та місцевих уповноважених природоохоронних органів забезпечити достатній контроль за сплатою суб'єктами господарювання екологічного податку у повному обсязі.

Спрямування надходжень екологічного податку до загального фонду бюджету та перерозподіл цих коштів на інші не пов'язані із природоохоронною діяльністю видатки негативно вплине на мотивацію підприємців-забруднювачів щодо сплати податку, а уповноважених природоохоронних органів щодо здійснення відповідного контролю.

З огляду на вищезазначене, вважаю, що Закон України "Про Державний бюджет України на 2015" потребує негайного доопрацювання.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо цільового спрямування екологічного податку" розроблено з метою відновлення дії окремих норм бюджетного законодавства щодо забезпечення спрямування надходжень від екологічного податку до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, зокрема до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища згідно із чинним природоохоронним законодавством.

Стабільне джерело наповнення державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища в рамках реалізації державної екологічної політики дозволить забезпечити цільове фінансування нагальних природоохоронних заходів як державного так і місцевого значення.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", а саме:

1) доходи від екологічного податку в сумі 1495055,7 тис. грн. за кодом 19010000 перенести із загального до спеціального фонду.

2) видатки по головному розпоряднику коштів "Міністерство екології та природних ресурсів України" в сумі 1495055,7 тис. грн. перенести із загального до спеціального фонду за такими бюджетними програмами:

- "Здійснення природоохоронних заходів" (2401270);

- "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (2407070);

- "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" (2408070);

- "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів" (2408090);

- "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" (2408110)

- "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (2408120).

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Реалізація цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки відбувається одночасне збалансоване перенесення і доходів і відповідних видатків із загального до спеціального фонду державного бюджету.

Розрахунок додається.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить відновити функціонування державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, забезпечити їх наповнення за рахунок стабільного джерела - надходжень від екологічного податку.

Функціонування державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища є економічною основою організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

 

Народні депутати України

Томенко М. В.

Недава О. А.

Опрос