Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2259
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII, щодо дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави.

Положення проекту Закону направлені на підвищення рівня захисту прав інвесторів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту з одного боку є дерегуляція господарської діяльності акціонерних товариств, а з іншого боку - запровадження більш високих вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру. Така дерегуляція дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing Business та зробити акціонерні товариства привабливими для інвестування. Тим часом, підвищення вимог до публічних акціонерних товариств посилить захист прав міноритарних інвесторів в Україні і суттєво наблизить Україну до виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Так, зокрема, передбачається підвищити рівень захисту прав інвесторів через:

- запровадження похідного позову (право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків);

- впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними діями;

- встановлення порядку визнання правочину, вчиненого посадовою особою, недійсним та повернення прибутку, отриманого за результатами такого правочину;

- надання права позивачу на отримання відшкодування від товариства своїх витрат у зв'язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків - у межах фактично одержаних товариством сум;

- створення умов для переходу квазі-публічних акціонерних товариств у приватну форму;

- введення інституту "незалежних директорів", які будуть представляти інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах;

- встановлення детального регулювання угод із заінтересованістю, яке буде враховувати інтереси всіх акціонерів.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

Кодекс законів про працю України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Цивільний кодекс України;

закони України: "Про господарські товариства";

"Про аудиторську діяльність";

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

"Про цінні папери та фондовий ринок";

"Про акціонерні товариства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України. Погоджено із зауваженнями, які не враховано - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Погоджено із зауваженнями, які частково враховано - Міністерством юстиції України. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг не надано відповіді щодо погодження законопроекту, у зв'язку з чим застосовані положення параграфів 38 та 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині захисту прав інвесторів, надасть позитивний сигнал для інвесторів (внутрішніх та зовнішніх), покращить інвестиційний клімат та імідж України.

Внаслідок прийняття зазначеного законопроекту за індикатором "Захист міноритарних інвесторів" в рейтингу "Doing Business 2016" Україна значно покращить свою позицію.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України 

А. Абромавичус

Опрос