Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2015 № 2254
Дата рассмотрения: 27.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до міжнародних стандартів в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи неурядовими організаціями, першочергова увага має приділятися якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

У зв'язку з діями терористів на сході України та реальною військовою агресією ще більше загострились соціально-економічні проблеми вразливих громадян. Ще до початку цих подій на обліку соціальних служб перебувало понад 386 тисяч сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховується більше 609 тисяч дітей. Їх кількість поповнилася більш ніж 1 млн. вимушених переселенців, кожний 6 з яких є дитиною.

Тисячі сімей втратили годувальників, збільшується кількість неповних сімей. Першочергового значення набули питання безпеки, збереження життя і здоров'я дітей особливо тих, які продовжують перебувати в зоні АТО, забезпечення їх права на виховання в сімейному середовищі.

Значна кількість дітей, які були евакуйовані з територій збройного конфлікту перебувають без супроводу батьків у оздоровницях, інтернатах, у сім'ях родичів, знайомих. Більшість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, були переміщені в інші регіони без документів, що унеможливлює влаштування таких дітей в сімейні форми виховання (усиновлення, опіка та інші). Непоодинокими є випадки втрати зв'язків дітей зі своїми батьками, законними представниками, братами, сестрами.

Діючі нормативно-правові акти в сфері забезпечення прав дітей не передбачають чітких процедур та відповідальності щодо здійснення дій із захисту дітей в умовах збройних конфліктів, воєнних дій, катастроф тощо; Закон України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" також не враховує особливостей захисту прав дітей особливо тих, хто переміщений без супроводу батьків/законних представників. У зв'язку із військовими діями у ряді випадків є неможливим доступ до інформації щодо батьків вимушено переселеної дитини, їх теперішнього стану, затягуються процеси прийняття рішень щодо постійного влаштування дитини. Так п. 12 ст. 8 цього Закону передбачає, що місцеві органи виконавчої влади забезпечують влаштування вимушено переселених "дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей";

Ця стаття порушує основоположне право дитини на виховання в сімейному середовищі, що змушує довготривале перебування таких дітей в інтернатних закладах, притулках чи в оздоровницях.

Зважаючи на вищезазначене, слід констатувати потребу в удосконаленні системи обліку та організації захисту внутрішньо переміщених дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей без супроводу батьків, законних представників, запровадженні більш ефективних превентивних механізмів і послуг, в тому числі шляхом законодавчого врегулювання експериментально перевірених та відпрацьованих успішних ініціатив, запроваджених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Так, органи місцевого самоврядування міст Києва, Броварів та Білої Церкви Київської області, використовуючи кращий міжнародний досвід та підтримку Міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині", експериментально відпрацювали певну модель екстреного реагування та надання підтримки сім'ям з дітьми, в яких виникли обставини, що загрожують життю та здоров'ю дитини, алгоритм взаємодії щодо виявлення та захисту таких дітей, сприяння сім'ям в процесі подолання складних життєвих обставин, відновлення їх батьківського потенціалу, вироблення управлінських рішень з врахуванням найкращих інтересів дитини, розвитку сімейно орієнтованих послуг в громаді.

Однією з таких послуг є "патронат над дітьми", що передбачає тимчасовий догляд та виховання дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її влаштування. На сьогодні за рахунок місцевих програм функціонує 5 сімей патронатних вихователів, завдяки яким 66 дітей отримали своєчасну допомогу (в тому числі 3 дитини із зони АТО), уникнули досвіду інтернатного виховання, в середньому протягом 3,5 місяців були прийняті рішення з врахуванням найкращих інтересів конкретної дитини. Загальні витрати на надання послуг одній дитині в сім'ї патронатного вихователя в 2 рази менші ніж у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернаті, в 4 - ніж в будинку дитини.

Процес розвитку послуги передбачає певні етапи: відбір та підготовку патронатних вихователів, укладання договорів між органом опіки та піклування, батьками, законними представниками дитини (у разі їх наявності) та сім'єю патронатних вихователів. Однак у зв'язку з нагальною потребою забезпечити безпеку сотням дітей із зони АТО, які втратили своїх батьків, тисячам дітей із сімей, які втратили житло, майно засоби для існування ці процеси можуть бути спрощенні та розвиватись паралельно. Запровадження "сімейного патронату" дозволить багатьом батькам на основі договору про патронат доручити тимчасовий догляд та виховання дітей навченим "патронатним вихователям" на період вирішення їх проблем (щодо визначення місця подальшого проживання, відновлення свого житла, майна, пошуку роботи тощо).

2. Цілі законопроекту

Законопроект розроблено з метою удосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні, шляхом удосконалення механізмів та процедур прийняття рішень щодо захисту дитини за місцем її фактичного перебування, розвитку соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" передбачає внесення змін та доповнень до 9 чинних законів України та приводить норми діючого законодавства у відповідність до Конвенції ООН про права дитини, посилює їх спрямованість на удосконалення механізмів попередження соціального сирітства; захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів, забезпечення права кожної дитини виховуватись в сім'ї, перш за все, в рідній; визначає повноваження органів опіки та піклування щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини; створює правові підстави для тимчасового влаштування дітей в сім'ї патронатних вихователів і запровадження послуги "сімейного патронату".

Суть основних змін та доповнень:

до Закону України "Про охорону дитинства" - в удосконаленні системи захисту дітей шляхом введення механізму прийняття рішень щодо дитини на основі принципу "забезпечення найкращих інтересів дитини"; внесення статті "Захист дітей, які постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів"; визначенні поняття "дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах", уточненні поняття та заходи їх соціального захисту. Внесені зміни також акцентують увагу, що державна політика у сфері охорони дитинства має, перш за все, передбачати заходи з розвитку послуг для підтримки сімей з дітьми.

до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" - в удосконаленні системи заходів та дій органів держави стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей без супроводження дорослих, а також підтримки сімей з дітьми, зокрема, шляхом визначення, що усі функції щодо захисту прав да інтересів внутрішньо переміщених дітей покладаються на органи опіки та піклування за місце фактичного перебування дитини. Це дасть можливість забезпечити оперативне влаштування дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, в сім'ї українців, у тому числі шляхом усиновлення, та вирішувати інші проблеми дітей і сімей, які віднесені до компетенції органів опіки та піклування.

до Сімейного кодексу України (ст. 252 - 256) полягає у визначенні поняття "патронат над дітьми" та умов, при яких орган опіки та піклування може влаштовувати до сімей патронатних вихователів дітей, які потрапили в складні життєві обставини; уточненні поняття "сім'я патронатного вихователя"; визначенні права дітей та обов'язки патронатних вихователів; запропоновані зміни передбачають делегування повноважень Кабінету Міністрів України щодо порядку встановлення патронату над дітьми, оплати праці патронатного вихователя та визначення розміру виплат на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними у даній сфері нормативно-правового регулювання є Конституція України, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закони України "Про охорону дитинства", "Про соціальні послуги", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про безоплатну правову допомогу", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", тощо.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття деяких статей законопроекту, зокрема змін та доповнень до Сімейного кодексу України (статті 252 - 256) передбачають фінансові видатки з місцевих бюджетів, пов'язані із запровадженням функціонування сімей патронатних вихователів та надання ними послуг з тимчасового догляду та виховання дітей, які розлученні із сім'єю, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Потреби в розвитку даних послуг мають визначати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, шляхом здійснення моніторингу потреб вразливих сімей з дітьми та дітей. Джерелом покриття даних видатків можуть бути вивільненні кошти в процесі закриття інтернатних закладів, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації.

Видатки будуть включати:

допомогу на утримання дітей, які влаштовані до сім'ї патронатного вихователя (в розмірі 2-х прожиткових мінімумів на місяць відповідно до віку дитини, перемножену на термін їх влаштування до 3-х місяців);

заробітну плату патронатного вихователя та його помічника;

одноразову матеріальну допомогу при створенні сім'ї патронатного вихователя для створення умов для прийому у своїй сім'ї дітей в розмірі 10 прожиткових мінімумів;

видатки для проведення курсів професійної підготовки за спеціальною програмою підготовки патронатних вихователів, затвердженою Міністерством соціальної політики України.

До прикладу в місті Києві видатки на фінансування послуг з тимчасового догляду та виховання дітей у сім'ї патронатного вихователя в 2015 році включатимуть:

1. Виплати соціальної допомоги на утримання дитини у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку ( в середньому в сім'ї. перебуває одночасно 2 дитини, середній термін перебування 3 - 4 місяці.

2. Видатки для оплати праці патронатного вихователя та його помічника у середньому становлять 7040 грн. на місяць з врахування податків.

3. Фінансування підготовки кандидатів в патронатні вихователі та їх помічників становить 1200 грн. (на одного, 1 раз в 5 років).

Загальна сума прогнозних видатків на надання послуги сімейного патронату дітям, які потрапили в складні життєві обставини і потребують тимчасового догляду в сім'ї патронатного вихователя становитиме - 162,24 тис. грн. (2*2640*12+12000+7040*12+2*1200).

Зазначені видатки для реалізації положень Закону необхідно буде передбачити у місцевих бюджетах.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" дозволить:

визначити повноваження та відповідальність за здійснення заходів щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів;

своєчасно виявляти внутрішньо переміщених малолітніх та неповнолітніх осіб, які перебувають без супроводу батьків, законних представників та здійснювати заходи щодо захисту їх прав відповідно до потреб;

запровадити ефективні механізми прийняття рішень щодо захисту дитини, що базуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини;

забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї українців;

уточнити категорії дітей, які потребують особливого захисту держави, та визначити повноваження місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку послуг для таких дітей та їх сімей;

розвинути нові види послуг для дітей та сімей з дітьми на рівні громади, зокрема щодо тимчасового догляду та виховання дитини/дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах в сім'ях патронатних вихователів;

щороку зменшувати відсоток дітей, які вилучаються із сімей у зв'язку із позбавленням їх батьків батьківських прав, особливо дітей перших років життя;

створити умови для попередження позбавлення прав батьків, які перебувають в складних життєвих обставинах, надасть їм реальний шанс при підтримці спеціалістів подолати кризу, відновити здатність виховувати власну дитину, що дозволить зменшити відсоток дітей, які набувають статус та утримуються за рахунок державного бюджету у зв'язку із позбавленням їх батьків пав на виховання дитини;

скоротити витрати державного бюджету, шляхом поступового закриття інтернатних закладів та зменшення кількості місць у закладах соціального захисту для дітей;

забезпечить реальне право кожній дитині зростати і виховуватись в сімейному середовищі.

Прийняття законопроекту стане певним етапом на шляху запровадження європейських стандартів та підходів до забезпечення прав дітей, відображених в: постанові Ради Європи щодо прав дітей та розвитку соціальних послуг, дружніх до дітей та сімей (2010), Керівних принципах ООН щодо альтернативного догляду за дітьми (2010), постанові Європейської комісії "Інвестиції у дітей: розірвати коло неблагополуччя" (2013).

 

Народні депутати України:

Геращенко І. В.

Гопко Г. М.

Гриневич Л. М.

Іонова М. М.

Кондратюк О. К.

Луценко І. С.

Опрос