Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реабилитации участников боевых действий и антитеррористической операции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.02.2015 № 2248
Дата рассмотрения: 26.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реабілітацію учасників бойових дій та антитерористичної операції"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Досвід всіх без винятку збройних конфліктів показує, що левова частка людських втрат відбувається не на полі бою, а внаслідок самогубств, внутрішніх конфліктів, пияцтва. Навіть після повернення до дому повоєнна соціальна адаптація військовослужбовця проходить із великими труднощами, а інколи взагалі безуспішно.

Мінімізувати рівень самогубств та покращити процес реабілітації дозволило б запровадження державної програми та системи реабілітації бійців.

2. Цілі та завдання законопроекту

Ухвалення цього Закону запровадити правову основу загальнодержавної системи реабілітації учасників військових дій та антитерористичної операції, закріпити коло осіб, яким надається така реабілітація, визначити повноваження органів державної влади у проведенні реабілітації, встановить рівні та механізм проведення реабілітації.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону закріплює перелік осіб, яким держава гарантує надання реабілітації, а саме:

учасники бойових дій (перелік та статус цих осіб закріплений у статті 6, 7 Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

особи, що закінчили службу в зоні проведення АТО чи були відправлені у довгострокову відпустку (ротацію) за місцем проживання.

Розробляє пропозиції у сфері реабілітації, координує органи державної влади з приводу проведення реабілітації, здійснює управління органами та установами, які проводять реабілітацію, проводить добір персоналу у ці органи та установу і здійснює інші адміністративно-розпорядчих функції Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

Службі підзвітні і підконтрольні центри реабілітації учасників бойових дій та антитерористичної операції, що створюються у кожному обласному центрі.

Реабілітація здійснюється на таких рівнях:

Первинна реабілітація;

Вторинна реабілітація;

Постійна реабілітація.

Після звільнення із зони АТО чи відправлення у довготривалу відпустку держава організовує для учасників АТО перед приїздом до дому огляд у відповідному центрі реабілітації за місцем його проживання (такі центри можна створювати на основі вже існуючих центрів соціально-психологічної реабілітації населення або із залученням їхньої матеріальної бази та спеціалістів).

Завданнями центрів реабілітації є:

визначення якого виду та обсягу допомоги має отримати військовослужбовець;

оформлення відповідних документів військово-адміністративного характеру;

оформлення документів на соціальну та іншу допомогу.

Центри складатимуться із таких обов'язкових підрозділів:

медичний: призначений для екстреного медичного огляду та, в разі необхідності, надання первинної медичної допомоги. Основною метою цього підрозділу є виявлення якого саме виду медичної допомоги потребує учасник АТО, направлення у відповідний медичний заклад і, за необхідності, термінова госпіталізація до відповідного закладу;

психологічний: призначений для надання початкової психологічної допомоги, проведення первинної соціальної адаптації, визначення якого виду психологічної допомоги потребує учасник АТО у подальшому та направлення до відповідного закладу для надання подальшої психологічної допомоги;

адміністративний: призначений для оформлення документів військово-адміністративного характеру та документів на соціальну та іншу допомогу, а також проводить перевірку чи дотримано військовослужбовців всіх вимог закону після закінчення служби (на приклад, чи здана на відповідне зберігання зброя);

відділ контролю за проходженням реабілітації - для проведення контролю за проходженням повного медичного огляду, заходів реабілітації на вторинному та постійному рівні реабілітації, організації та проведення моніторингу за станом здоров'я, соціальної захищеності та психологічної стійкості осіб;

координаційно-управлінський: здійснює внутрішнє управління центром, забезпечує та контролює проведення реабілітаційних заходів на вторинному та постійному рівні.

Центр діє на таких основах:

центр призначений не для лікування чи негайного вирішення питань, а для встановлення чи можна учасника АТО відпустити за місцем проживання чи потрібно терміново надати допомогу

центри розташовані в обласному центрі в області, де проживає учасник АТО, а не за місцем розташування військової частини. Військовослужбовець прагне якнайшвидше потрапити додому і може противитись доправленню його до іншого місця. Розміщення центру повинне зменшити напругу бійця, а також дозволить рідним приїхати до військовослужбовця, що також сприятиме зменшенню психологічної напруги;

з причин описаних вище первинна реабілітація в центрах повинна проходити як можна швидше (включаючи всі формальності - не більше 4 годин), з мінімальними чергами, а також мають бути створені всі умови для комфортного перебування бійців у центрі - душ, кімната відпочинку, місце для зустрічі і спілкування з рідними. Черга проходження підрозділів має бути віртуальна - військовослужбовцю видається номер, визначається приблизний час, коли учасник АТО, має з'явитись до відповідного підрозділу центру, а вже, коли черга бійця прийшла, його запрошує до відповідного підрозділу співробітник центру;

ще однією стимуляцією проходження процедур в центрі є те, що в ньому оформлюються всі необхідні документи. Після центру нікуди не потрібно звертатися, проходити додаткові бюрократичні процедури - оформлення всіх документів відбувається одразу і на місці.

Також через можливу недосконалість первинної діагностики, яка проводиться у центрі реабілітації, учасник АТО також проходить повний медичний огляд. Центр перш за все направлений на виявлення екстреної необхідності медичного втручання, а не на глибинній діагностиці, тому й пропонується через певний час провести повне медичне обстеження у медичному закладі учасників АТО. Крім того, така система для військовослужбовців буде психологічно легшою, оскільки вони пройдуть певну адаптацію після бойових дій, проведуть деякий час із сім'єю, а не будуть зобов'язані одразу після бойових дій пройти повну діагностику.

Центр формує реабілітаційну справу. Реабілітаційна справа є орієнтиром для проведення заходів реабілітації на кожному наступному рівні.

На рівні вторинної реабілітації відбувається безпосереднє вирішення проблем реабілітації бійця - лікування, протезування, юридична допомога з конкретних питань, працевлаштування, зміна чи підвищення кваліфікації.

На вторинному рівні також діють реабілітаційні установи, порядок створення та діяльності яких визначений у Законі України "Про реабілітацію інвалідів".

На рівні постійної реабілітації здійснюється тривалі чи довічні заходи реабілітації (наприклад, довгострокове лікування, періодичні прийоми психолога). Якщо реабілітація на вторинному етапі триває більше року (залежно від виду допомоги цей термін може бути меншим чи більшим), то така реабілітація переходить на постійний рівень. У реабілітаційній справі повинно бути зазначено вид допомоги, що надається на цьому рівні, а також графік і тривалість її надання.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Деякі питання реабілітації частково врегульовані Конституцією України, Законом України "Про реабілітацію інвалідів", Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Законом України "Про боротьбу з тероризмом", Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обгрунтування законопроекту

Витрати, необхідні для реалізації цього Закону, будуть покриватися за рахунок чинних програм державного бюджету та за рахунок коштів, отриманих від реалізації Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час мобілізації)" (надходження від цього закону становитимуть 1364769600).

6. Очікувані правові та соціальні наслідки прийняття законопроекту

Ухвалення та реалізація Закону сприятиме полегшенню соціальної адаптації учасників АТО та військових дій, підвищить рівень захищеності їхніх прав, підвищить ефективність системи державної допомоги цій категорії осіб.

 

Народний депутат України

С. І. Семенченко

Опрос