Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О научной и научно-технической деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.07.2015 № 2244а-3
Дата рассмотрения: 14.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - проект Закону) розроблено для приведення законодавства України у сфері наукової та науково-технічної діяльності до сучасних світових стандартів, підвищення соціального статусу наукового працівника, підвищення взаємодії між наукою, суспільством та реальним сектором економіки, створення законодавчої бази для комерціалізації результатів наукових досліджень, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток наукової сфери країни, а також на вирішення інших важливих питань, які постають у даній сфері.

2. Мета і завдання проекту Закону

Основною метою проекту Закону є вдосконалення законодавчої бази у сфері наукової та науково-технічної діяльності, приведення її у відповідність до світових стандартів та підвищення ефективності наукових досліджень та ролі науки у соціально-економічному житті держави.

3. Основні положення проекту Закону

Проектом Закону викладається у новій редакції Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Оновлюються основні розділи закону, вводяться нові статті, положення та поняття.

В проекті Закону врегульовуються правові відносини з науковими працівниками, зокрема, у випадках роботи за сумісництвом, здійснення відрядження та наукових стажувань, у тому числі за кордоном, підвищується соціальний статус наукового працівника, зокрема, за рахунок надання додаткових гарантій з боку держави в частині оплати праці та пенсійного забезпечення.

Проектом Закону більш досконало визначаються правові форми наукових установ, які діють в Україні, для надання їм рівних прав при здійсненні ними наукової та науково-технічної діяльності.

У проекті Закону розширюються права наукових установ при здійсненні ними основних статутних завдань. Зокрема, надається право здійснювати видавничу діяльність, засновувати засоби масової інформації, в тому числі, наукові видання, самостійно встановлювати порядок використання коштів на виконання наукових та науково-технічних робіт, розміщувати власні надходження, у тому числі від закордонних замовників та міжнародних організацій, на поточних або вкладних (депозитних) рахунках, відкритих у державних банках.

Положення цього проекту Закону гармонізовані із чинним законодавством України.

Проектом Закону вдосконалюється та приводиться у відповідність до світової практики механізм обрання керівників та керівних органів наукових установ з урахуванням специфіки діяльності державних наукових установ та державних підприємств.

Проектом Закону на Національну академію наук України (далі - НАН України) покладаються додаткові обов'язки щодо здійснення нею експертних функцій, в тому числі в галузі законотворчої діяльності; чітко визначаються критерії самоврядності НАН України, демократизується механізм обрання членів НАН України та її керівних органів. Крім того, положеннями проекту Закону уніфікуються засади діяльності НАН України та галузевих академій наук.

З метою вдосконалення системи управління науковою сферою та побудови її на демократичних засадах та для більш широкого залучення провідних науковців країни та представників промисловості до формування стратегії науково-технічного розвитку країни, визначення пріоритетних напрямків наукової діяльності, більш тісної кооперації між центральними органами виконавчої влади, науковим установами та реальним сектором економіки України проектом Закону пропонується створення при Кабінеті Міністрів України Національної ради України з питань науки і технологій. Положеннями проекту Закону встановлюються чіткі та прозорі механізми формування ради, організаційно-правові аспекти її діяльності, визначаються її функції.

З метою більш активного залучення молодих науковців до управління науково-технічною сферою України значно поширено повноваження рад молодих вчених різних рівнів.

Проект Закону створює ефективні механізми, що забезпечуватимуть більш тісну інтеграцію наукових установ України до міжнародного наукового простору. Зокрема, це реалізується через фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової та науково-технічної діяльності відповідно до стратегії Європейського Союзу.

Для стимулювання більш тісної співпраці між державними науковими установами та приватним сектором економіки, з метою розвитку інноваційної сфери України проектом Закону пропонується надати право державним науковим установам та державним вищим навчальним закладам виступати засновниками та співзасновниками господарських товариств та використовувати у господарській діяльності об'єкти права інтелектуальної власності. Положенням проекту Закону науковим установам, вищим навчальним закладам державної та комунальної форми власності надано право самостійного заснування та співзаснування господарських товариств та формування статутного капіталу шляхом внесення до нього права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, а також право вільно розпоряджатися корпоративними правами, які випливають з часток (акцій) у статутному капіталі таких господарських товариств.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України; Закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну експертизу", інші законодавчі акти, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення законопроекту у дію не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Вплив на дохідну частину Державного бюджету очікується з прийняттям спеціальних законів щодо додаткових змін у Бюджетному кодексі України, Митному кодексі України та Податковому кодексі України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" буде сприяти більш ефективному впровадженню результатів наукової та науково-технічної діяльності наукових установ до реального сектору економіки України, розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні, зміцненню науково-технічного потенціалу України, більш тісної кооперації наукових установ та підприємств України, а також налагодженню ефективної взаємодії між суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами виконавчої влади у цій сфері.

Прийняття проекту Закону дозволить гармонізувати законодавчу базу України в сфері наукової та науково-технічної діяльності, підвищити її результативність та ефективність фінансування, а також наблизити норми законодавства до міжнародних стандартів.

 

Народний депутат України

С. Тарута

Опрос