Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно согласования некоторых положений регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.07.2015 № 2235а
Дата рассмотрения: 02.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (далі - Закон N 1706-VII), який набрав чинності 22 листопада 2014 року, серед іншого, встановлено, що:

припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про реєстрацію (частина п'ята статті 7 Закону N 1706-VII);

реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація такою внутрішньо переміщеною особою фізичної особи - підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про її реєстрацію територіальним підрозділом органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) (частина шоста статті 7 Закону N 1706-VII).

Крім того, Законом N 1706-VII Кабінету Міністрів України доручено підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України зміни та доповнення до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", передбачивши в таких змінах спрощення процедур реєстрації, перереєстрації господарської діяльності та повідомного порядку скасування реєстрації та вилучення записів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у випадку, коли такі суб'єкти господарювання були зареєстровані територіальними органами ведення реєстрів на тимчасово окупованій території до часу її окупації (пункт 3 частини четвертої статті 20 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1706-VII).

Реалізація вищезазначених положень Закону N 1706-VII підлягає врегулюванню з огляду на те, що:

1) законодавство України не містить поняття "припинення самозайнятості", яке застосовується в частині п'ятій статті 7 Закону N 1706-VII, натомість Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачає припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а Податковий кодекс України - зняття з обліку самозайнятих осіб.

Крім того, Порядком припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 541, установлено, що:

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких (за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) є тимчасово окупована територія, за рішенням таких осіб здійснюється за місцем їх перебування, зареєстрованим відповідно до законодавства, у порядку, визначеному статтею 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких (за даними відповідних реєстрів) є тимчасово окупована територія, здійснюється за рішенням таких осіб за місцем їх перебування, зареєстрованим відповідно до законодавства, уповноваженими органами, що реєструють таку діяльність або видають документи про право на зайняття нею, не пізніше наступного робочого дня після подання особою заяви;

відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням або припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, здійснені відповідно до цієї постанови, передаються до відповідного територіального органу Державної фіскальної служби за місцем перебування осіб, зареєстрованим відповідно до законодавства, для зняття таких осіб з обліку в установленому порядку;

2) положення Закону N 1706-VII також не узгоджуються із нижченаведеними нормами законів України, що створює суперечності та неоднозначне застосування на практиці, а саме:

особливостями державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначеними положеннями статті 4 Закону України від 02 вересня 2014 року N 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі - Закон N 1669-VII), відповідно до яких проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Частиною третьою статті 4 Закону N 1669-VII та пунктом 1 наказу Міністерства юстиції від 05 листопада 2014 року N 1849/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за N 1408/26185, визначено, що проведення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

Зазначена норма потребує врегулювання в частині забезпечення виконання відповідних функцій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції.

Поряд з тим наказом Міністерства юстиції України від 23 липня 2014 року N 1197/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 липня 2014 року за N 859/25636, передбачено здійснення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей згідно з додатком до цього наказу;

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", дія якого поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців (частина перша статті 2 Закону).

Згідно зі статтею 5 зазначеного Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Таким чином, термінологія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо визначення місця проживання потребує приведення у відповідність до значення, наведеного в абзаці п'ятому статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово;

3) статтею 59 Господарського кодексу України визначено, що припинення суб'єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна.

Частиною першою статті 104 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Згідно з частиною третьою статті 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Статтею 111 Цивільного кодексу України встановлено, що ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Отже, заходи юридичної особи, яка припиняється, спрямовані, зокрема, на погашення заборгованості, задоволення вимог кредиторів та повернення майна, а контролюючі органи, органи Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування здійснюють перевірку щодо наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до зазначених органів.

Реалізація Закону N 1706-VII в частині виконання пункту 3 частини четвертої статті 20 "Прикінцеві та перехідні положення" може призвести до ситуації, коли майно юридичної особи, що припиняється, перейде як статутний капітал до іншої юридичної особи, засновником (учасником) якої вона стала під час проведення процедури припинення, що може унеможливити погашення заборгованості та задоволення вимог кредиторів у зв'язку з відсутністю у юридичної особи, яка припиняється, іншого майна.

У той же час державну реєстрацію внутрішньо переміщених осіб як суб'єктів господарювання за спрощеною процедурою доцільно здійснювати за законодавчо врегульованою процедурою.

Так, процедура державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється за заявницьким принципом шляхом подання юридичною та фізичною особами реєстраційної картки - документа встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та вже є максимально спрощеною (для юридичних осіб подається лише реєстраційна картка, установчі документи, рішення про створення юридичної особи, тривалість процедури становить три дні; для фізичних осіб - підприємців подаються лише реєстраційна картка та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, а тривалість процедури становить два дні).

Водночас законодавство України у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не містить понять "перереєстрації господарської діяльності", "скасування реєстрації", "вилучення записів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У Законі N 1706-VII також не надається термінологічне визначення цих понять, що створює правову невизначеність, на неприпустимість якої неодноразово звертав увагу Конституційний Суд України з огляду на конституційне визначення України як правової держави (стаття 1 Конституції України) (Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року N 5, від 22 грудня 2010 року N 23).

Порядком державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, визначеним статтею 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зокрема, встановлено процедуру внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи з дати надходження відповідного судового рішення, визначеного частиною другою цієї статті.

Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним реєстратором на підставі судового рішення у порядку, встановленому статтею 38-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Разом з тим не потребує додаткового врегулювання процедура вилучення записів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, оскільки відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статті 10 Закону України "Про державну статистику" та Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної служби статистики України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 листопада 2012 року N 1772/5/492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за N 2041/22353, на сьогодні на центральному рівні інформаційно-телекомунікаційними засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та реєстрами Державної служби статистики України в електронному вигляді щоденно, не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня забезпечено взаємний обмін відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначеними Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", між державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та органами державної статистики.

Слід зауважити, що положеннями Закону N 1706-VII не передбачено додаткових гарантій щодо забезпечення захисту прав учасників правовідносин під час "повідомного порядку перереєстрації господарської діяльності юридичної особи або спрощення процедури скасування реєстрації". Тому положення пункту 3 частини четвертої статті 20 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1706-VII можуть призвести:

до використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, зловживань щодо майна юридичних осіб, а також створять умови для можливого позбавлення засновників (учасників) юридичних осіб їх прав на майно юридичних осіб, що припиняються;

до підробки документів, які подаються державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для проведення реєстраційних дій, та, як наслідок, - збільшення вірогідності протиправного поглинання та захоплення юридичних осіб;

наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців недостовірними відомостями, а також поширення таких відомостей серед державних органів та учасників цивільного обороту.

Таким чином, внесення на розгляд Верховної Ради України змін та доповнень до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що передбачатимуть у таких змінах спрощення процедур реєстрації, перереєстрації господарської діяльності та повідомного порядку скасування реєстрації та вилучення записів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та реєстру фізичних осіб - підприємців у випадку, коли такі суб'єкти господарювання були зареєстровані територіальними органами ведення реєстрів на тимчасово окупованій території до часу її окупації, не узгоджується з чинним законодавством, а проведення заходів щодо припинення юридичної особи за повідомним порядком може призвести до:

ухилення від виконання зобов'язань засновниками (учасниками) юридичних осіб у цивільно-правових відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

протиправного виведення майна та коштів за межі території України.

Ураховуючи зазначене, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є узгодження положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" із положеннями Закону N 1669-VII, Закону N 1706-VII та Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" шляхом внесення відповідних змін.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закони України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

від 11 грудня 2003 року N 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

від 20 жовтня 2014 року N 1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

від 02 вересня 2014 року N 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції";

постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 541 "Про Порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням";

наказ Міністерства юстиції України та Державної служби статистики України від 30 листопада 2012 року N 1772/5/492 "Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної служби статистики України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за N 2041/22353;

наказ Міністерства юстиції від 05 листопада 2014 року N 1849/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за N 1408/26185.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Державною службою статистики України, Державною міграційною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та відповідних органів місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить узгодження положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" із положеннями Закону N 1669-VII, Закону N 1706-VII та Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

Міністр 

П. Петренко

Опрос