Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно защиты авторитета государства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2015 № 2225
Дата рассмотрения: 25.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту авторитету держави)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За усі роки незалежності та становлення перед Україною вперше постали надзвичайно гостро питання державності, суверенітету і її цілісності. Дана ситуація є наслідком як зовнішньодержавних викликів, обумовлених військово-політичною агресією Російської Федерації у Криму й на Сході України, так і внутрішньодержавних, які є наслідком суспільно-політичної та соціально-економічної кризи у 2013 - 2014 р. Зазначені виклики виявили ряд проблем які постали перед нашим суспільством в частині управління, врядування та організації діяльності нашої держави. Формування України як правової, соціальної та демократичної держави за сьогоднішніх умов вимагає демократичних, відкритих і прозорих підходів при її організації. В контексті суспільно-політичної кризи 2013 - 2014 р. та зовнішніх антидержавницьких впливів системні зміни у сфері державного управління повинні обов'язково враховувати й кримінологічну складову, акцентуючи увагу на важливості зміцнення авторитету України як суверенної держави. Суспільна небезпечність злочинів проти авторитету держави полягає в тому, що вони посягають на суспільні відносини, які забезпечують авторитет і достоїнство держави Україна як суверену, що публічно виражається у зневажливому, цинічному ставленні до неї, паплюженні й неприйнятті держави Україна як такої.

Яскравим підтвердженням важливості правового врегулювання даних відносин є сьогоднішня ситуація з викликами нашій державності, територіальній цілісності та незалежності України в цілому через військово-політичну агресію Росії стосовно нашої держави. Адже все це стало можливим через відсутність чітких правових визначень щодо неправомірності дій у сфері підриву авторитету держави. Саме на цьому підґрунті, з використанням зовнішніх диверсійно-підривних заходів політики Росії, сьогодні й проявились такі явища як сепаратизм, анархія й беззаконня на Сході України та у Криму. Принагідно слід зазначити те, що авторитет держави розглядається як складова частина порядку управління. Тож посягаючи на конкретне - діяльність держави (публічне її паплюження, приниження чи інші дії), певний порядок управління у державі, шкода завдається й абстрактному - авторитету нашої держави як суверену, де авторитет держави і її влади - це властивість класів та інших громадських груп, організацій здійснювати у різних сферах суспільного життя вплив на поведінку соціальної групи або іншої особистості шляхом неформального, ненасильницького впливу, що неминуче тягне за собою розбалансування суспільних відносин, які забезпечують нормальне функціонування держави.

Не менш важливою ціннісною категорією у зміцненні державності є історична пам'ять українського народу і нації що є базисом й фундаментом гідності українського народу, яка не лише характеризує рівень його соціальної значущості, але й виступає мотиваційним елементом єдності українського народу, рушієм соціальних, політичних, економічних та інших процесів модернізації України. Однак, внаслідок безвідповідальності та неузгодженості політики у даному питанні, вже сьогодні культурне розмаїття різних районів України розглядається не як надбання та багатогранність, а подається як показник деструктивних для державотворення процесів. Відсутність реальних важелів протистояння таким тенденціям лише поглиблює проблему як єдності українських земель, так і самоповагу українського народу як суверена.

Стимулювання неповаги громадян до свого народу не сприяє формуванню необхідної сьогодні об'єднуючої ідеї для українців. Що відповідно, стимулює органи влади постійно шукати компроміси між різними векторами розвитку, гальмуючи при цьому розробку єдиної стратегії для трансформації держави. Таким чином, нехтування самоповагою яка базується на історичній пам'яті українського народу і нації гальмувало консолідацію українського суспільства вцілому, а також в свою чергу як демократизацію політичної системи, так і лібералізацію економіки, зростання добробуту населення. Таким чином, зважаючи на суспільну важливість та нагальність забезпечення поваги до історичної пам'яті українського народу і нації пропонується ввести відповідальність за дії, які виражають публічну неповагу та причиняють образу й приниження гідності українському народу.

Також ініціювання змін і доповнень до статті 338 "Наруга над державними символами та підрив авторитету держави" Кримінального кодексу України спрямовано на запобігання й застереження посяганням на авторитет держави, а через авторитет і на її функціонування вцілому, де авторитет як суспільне відношення становить собою різноманітні форми підпорядкування людей, соціальних груп, класів різним соціальним нормам, правилам, що є одним із засобів організації суспільного і державного життя, підтриманням порядку в суспільстві.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою прийняття даної законодавчої ініціативи є доповнення правової класифікації системи злочинів спрямованих проти авторитету держави, де чітко визначається об'єкт злочину, що в свою чергу сприятиме більш чіткому визначенню суспільної сутності вчиненого злочину, ступеню його тяжкості, місця в системі злочинів та для вірної його кваліфікації. У даному випадку та в цілому у запропонованому проекті Закону поняття "держава" використовується як суверенна держава, тобто як тип держави, яка характеризується суверенітетом, незалежністю і самостійністю в зовнішніх і внутрішніх справах. Тобто у своїй природі, чи то суті йдеться про поняття держава як складного механізму суспільного управління й врядування у більшій мірі загально-організаційного, загально-визнаного й загально-прийнятого характеру. Суверенна держава -особлива політико-територіальна організація, що володіє суверенітетом спеціального апарату управління і примусу та здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкового характеру.

Не менш важливою складовою проекту Закону, покликаного сприяти збереженню державної цілісності, є ініціатива спрямована на створення правових засад відповідальності за публічне приниженню гідності українського народу, а відповідно - й упередження таких дій через дії спрямовані на паплюження історичної пам'яті українського народу і нації. Таку ж ціль переслідують ініціативи стосовно кваліфікації умисних дій з підриву авторитету держави де слід відзначити їх превентивний характер шляхом призначення кримінальної відповідальності за їх порушення, а також сприятиме попередженню й запобіганню вчинення інших небезпечних злочинів спрямованих проти основ національної безпеки та громадського порядку.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка визначає й кваліфікує злочинність дій спрямованих на підрив авторитету держави та дій покликаних нанести принижень і образ в адрес історичної пам'яті українського народу і нації.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України та постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань кваліфікації протиправної діяльності при вчиненні злочинів спрямованих на підрив авторитету держави та її органів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту та збереження авторитету держави)" не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту сприятиме належній кваліфікації злочинів проти авторитету держави та відповідної кваліфікації за дії за вчинені образи чи приниження історичної пам'яті українського народу і нації, що дозволить запобігати виникненню колізій при виясненні ступеня суспільної небезпеки й важкості вчиненого злочину, а відповідно, - забезпечити адекватне покарання осіб, винних у вчиненні зазначених злочинів. Не менш важливим позитивним наслідком прийняття даної законодавчої ініціативи є запобігання посяганням на Конституційну діяльність держави і її органів, та суспільний лад в цілому, шляхом підриву авторитету України як суверенної держави, що в свою чергу сприятиме попередженню таких важких злочинів як сепаратизм, порушення національної та державної безпеки, злочини проти громадського порядку.

7. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

8. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом, оскільки його положення не спрямовані на правове регулювання відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.

 

Народний депутати України

К. Матейченко

Опрос