Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности технологических парков

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.07.2015 № 2216а
Дата рассмотрения: 01.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки на виконання: пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 234, щодо удосконалення правових засад функціонування технопарків та спрощення механізму державної реєстрації їх проектів; пункту 32 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 147, та з метою забезпечення виконання пункту 3 Плану заходів щодо створення умов для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на створення сприятливих умов для активізації діяльності технологічних парків.

Проект Закону крім уточнення термінологічної бази передбачає:

спрощення порядку реєстрації технологічних парків;

визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків при виконанні проектів технологічних парків;

зміни механізму державної реєстрації проектів технопарків та підстав для скасування державної реєстрації проектів технологічних парків;

посилення контролю та відповідальності за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технологічного парку.

Проектом Закону із статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" виключаються слова "технологічні парки", оскільки, згідно із Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" спеціальний режим інноваційної діяльності встановлюється для технологічного парку як юридичної особи або групи юридичних осіб, а не для "частини території України", як це передбачено Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". Технологічні парки реалізують інноваційні проекти на всій території України через юридичних осіб - засновників та учасників технологічних парків.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є Укази Президента України від 25 квітня 2013 року N 240 "Питання Міністерства освіти і науки України" та від 8 квітня 2011 року N 437 "Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Закони України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України".

Реалізація проекту Закону не потребує розроблення нових нормативно-правових актів та визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України погоджено з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Міністерством юстиції, Державною фіскальною службою, Державною регуляторною службою та Національною академією наук України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська анти дискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки. Проект Закону обговорено на засіданнях Ради керівників технопарків та Громадської ради Міністерства освіти і науки.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом, оскільки не містить положень, які носять регуляторний характер.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок зайнятості населення, оскільки кожен проект технопарку передбачає створення нових та збереження існуючих робочих місць. Крім того, в проектах передбачається середньомісячна заробітна плата задіяного персоналу на рівні не нижче середньогалузевого показника.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків" дозволить спростити порядок створення технологічних парків та створити належні правові умови для їх діяльності, активізувати розробку та реалізацію проектів з впровадження високотехнологічних виробництв в рамках спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

 

Міністр освіти і науки України 

С. Квіт

Опрос