Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины" относительно исполнения требований Договора об учреждении Энергетического Сообщества

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.06.2015 № 2199а
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" щодо виконання вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Даний законопроект розроблено на виконання: Закону України "Про ратифікацію протоколу щодо приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 864-р "Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства N 2011/02/MC-EnC від 6 жовтня 2011 року щодо імплементації третього енергетичного пакету (Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та скасування Директиви 2003/54/ЄС, Регламенту (ЄС) 714/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж транспортування електричної енергії та яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003), Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства N 2007/06/MC-EnC від 18 грудня 2011 щодо імплементації Директиви 2005/89/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про заходи із забезпечення безпеки постачання електричної енергії та інвестицій в інфраструктуру.

Даний законопроект відповідає XII Розділу "Реформа енергетики та енергонезалежність" Угоди про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна", яка передбачає внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", у тому числі щодо приведення у відповідність до вимог третього енергетичного пакету.

Проект Закону розроблено на основі Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та Закону України "Про електроенергетику", з урахуванням пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства, керівних принципів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та коментарів Європейської Комісії щодо застосування положень третього енергетичного пакету.

В проекті Закону враховані переважна більшість зауважень органів державної влади, громадських організацій та інших об'єднань учасників ринку електричної енергії, експертів енергетичної галузі, державних енергетичних підприємств та інших учасників діючого ринку, що були отримані в процесі обговорення проекту Закону.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", шляхом його викладення у новій редакції.

Проект Закону суттєво змінює структуру діючого Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", доповнює його цілою низкою нових статей з метою імплементації третього енергетичного пакету, а також положеннями Закону України "Про електроенергетику" з метою створення єдиного законодавчого поля на ринку електричної енергії.

Проект Закону передбачає:

приведення у відповідність до Директиви 2009/72/ЄС повноважень Регулятора (національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг);

розширення функцій Регулятора щодо здійснення моніторингу на ринку електричної енергії, міжнародної співпраці, взаємодії та обміну інформацією на регіональному ринку з країнами-членами Енергетичного Співтовариства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

впровадження прозорих та недискримінаційних вимог щодо регулювання діяльності суб'єктів ринку;

приведення у відповідність до Директиви 2009/72/ЄС та Регламенту (ЄС) 714/2009 повноважень Системного оператора (який виконує функції Оператора системи передачі), у тому числі щодо координації дій, обміну інформацією на регіональному ринку з системними операторами країн-членів Енергетичного Співтовариства та інших суміжних енергосистем, щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії;

імплементацію вимог Директиви 2009/72/ЄС щодо відокремлення та незалежності Системного оператора (який виконує функції Оператора системи передачі) від вертикально-ітегрованой організації відповідно до дозволеної Директивою 2009/72/ЄС моделі відокремлення;

забезпечення недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії відповідно до прозорих правил ринку та правил ринку "на добу наперед та внутрішньодобових торгів";

скасування адміністративних бар'єрів на ринку електричної енергії відповідно до рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Світового Банку, у тому числі щодо перепродажу електричної енергії (трейдингу), системи рахунків із спеціальним статусом використання, повноважень Регулятора щодо обмеження строку укладення двосторонніх договорів тощо;

суттєву лібералізацію на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі забезпечення можливості постачання електричної енергії на внутрішньому ринку постачальниками з країн-членів Енергетичного Співтовариства, а також можливість постачання декількома постачальниками;

імплементацію вимог Директиви 2009/72/ЄС щодо забезпечення юридичного та функціонального відокремлення операторів системи розподілу мереж від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства, моніторингу здійснення такого відокремлення Регулятором;

запровадження у відповідності з європейською практикою концепції постачальників "останньої надії" (забезпечення безперервності постачання електричної енергії) та постачальників універсальних послуг для здійснення постачання електричної енергії по прозорим регульованим роздрібним цінам побутовим споживачам;

лібералізацію та підтримку транскордонної торгівлі в межах регіонального ринку країн-членів Енергетичного Співтовариства;

імплементацію вимог Регламенту (ЄС) 714/2009 щодо забезпечення недискримінаційного доступу для всіх суб'єктів ринку та розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у координації з системними операторами та/або операторами системи передачі країн-членів Енергетичного Співтовариства;

впровадження концепції послуг загальносуспільного інтересу відповідно до європейських правових норм з метою забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії, а саме, національної безпеки, включаючи безпеку постачання електричної енергії, надійності постачання, забезпечення належної якості та доступності електричної енергії для всіх категорій споживачів або захисту навколишнього середовища.

Приведення у відповідність енергетичного законодавства України до європейських норм є однією з передумов вступу до Євросоюзу та отримання міжнародного фінансування проектів спільного інвестування в рамках Енергетичного Співтовариства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Даний законопроект спрямований на впровадження основних положень Третього енергетичного пакету, зазначених у Директиві 2009/72/ЕС Європейського Парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії.

Основною метою прийняття Закону є вдосконалення діючих положень енергетичного законодавства щодо лібералізації Оптового ринку електроенергії України та створення ефективного конкурентного середовища на ринку електричної енергії з урахуванням основних вимог законодавства ЄС у тому числі передбачених Директивою 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та скасування Директиви 2003/54/ЄС, а також Регламентом (ЄС) 714/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж транспортування електричної енергії та яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003.

Запропоноване проектом Закону вдосконалення положень з реформування Оптового ринку електричної енергії України передбачає:

- запровадження у відповідності до acquis communautaire Енергетичного Співтовариства в електроенергетиці правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку електричної енергії України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання електричної енергії, мінімізації впливу на навколишнє середовище, а також здатного до інтеграції із ринками електричної енергії держав - сторін Енергетичного Співтовариства, в тому числі шляхом створення регіональних ринків електричної енергії;

- створення єдиного законодавчого поля на ринку електричної енергії;

- забезпечення прозорості та підвищення ефективності на ринку електричної енергії;

- забезпечення недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії суб'єктів ринку, у тому числі постачальників з країн-членів Енергетичного Співтовариства;

- удосконалення нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії для стимулювання залучення інвестицій в системи виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.

Проект Закону змінює діючий Закон України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" переважно доповнюючи його:

новими статтями з діючого Закону України "Про електроенергетику", з одночасним виключенням таких статей з Закону України "Про електроенергетику";

новими статтями відповідно до пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Крім того, проект Закону для забезпечення прозорості та підвищення ефективності на ринку електричної енергії передбачає виключення та доповнення окремих положень діючого Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", а також редакційні правки та зміну окремих визначень.

Проект Закону залишає без змін:

норми діючого Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", які відповідають вимогам третього енергетичного пакету;

строки лібералізації та впровадження реформи ринку електричної енергії України.

Проект Закону з метою підвищення ефективності процесу впровадження реформи ринку електричної енергії ревізує та доповнює заходи, що мають бути виконані суб'єктам владних повноважень суб'єктами ринку протягом перехідного періоду.

Проект Закону передбачає внесення змін до усіх статей діючого Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", доповнює його 26 новими статтями.

З урахування вищезазначеного, викладення у новій редакції Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей щодо приведення Закон у відповідність до вимог Третього енергетичного пакету та забезпечення безперервності реформування ринку електричної енергії, розпочатого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Положеннями проекту Закону визначені повноваження та функції органів державної влади та суб'єктів ринку щодо діяльності на ринку електричної енергії: повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг; функції системного оператора (який виконує функції Оператора системи передачі) та оператора ринку "на добу наперед та внутрішньодобових торгів", а також операторів систем розподілу тощо. Визначені напрямки міжнародної співпраці суб'єктів владних повноважень з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та відповідними регулюючими органами.

Проектом Закону визначені загальні принципи державної політики в електроенергетиці.

Проект Закону забезпечує створення лібералізованого та ефективного ринку електричної енергії України на засадах:

недискримінаційного доступу до ринку;

захисту прав споживачів;

впровадження недискримінаційних та прозорих правил ринку;

забезпечення безперебійності та надійності постачання;

вільної конкуренції на оптовому та роздрібному ринку;

вільного вибору споживачем постачальника електричної енергії;

інтеграції ринку електричної енергії України до регіонального ринку країн-учасників Енергетичного Співтовариства.

Проект Закону визначає:

правові, економічні та організаційні засади та договірну систему ринку електричної енергії, у тому числі ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед та внутрішньодобових торгів", балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, а також роздрібного ринку електричної енергії;

особливості ліцензування видів господарської діяльності у сфері енергетики шляхом визначення видів діяльності на ринку електроенергії, які потребують ліцензування (діяльність з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, виконання функцій системного оператора, виконання функцій оператора ринку "на добу наперед та внутрішньодобових торгів");

вимоги щодо призначення та сертифікації системного оператора (який виконує функції Оператора системи передачі) відповідно до норм європейського законодавства;

права споживачів на ринку електричної енергії та ефективні заходи щодо захисту прав споживачів, у тому числі уразливих побутових споживачів, у відповідності до норм європейського законодавства у сфері енергетики;

відповідальність суб'єктів ринку за порушення у сфері енергетики;

Проект визначає вимоги та заходи щодо забезпечення:

незалежності системного оператора від вертикально інтегрованого підприємства та інших видів господарської діяльності у сфері енергетики та програми відповідності;

юридичного та функціонального відокремлення операторів системи розподілу мереж від інших видів діяльності вертикально інтегрованого підприємства;

ефективної взаємодії та обміну інформацією системного оператора та іншими суб'єктами ринку;

ефективної взаємодії, координації дій та обміну інформацією системного оператора з системними операторами та операторами передавальних мереж країн-членів Енергетичного Співтовариства та інших суміжних енергосистем;

відкритості та прозорості інформації на ринку електричної енергії;

недискримінаційного розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

недискримінаційного та вільного доступу до ринку усіх суб'єктів ринку, у тому числі з країн-членів Енергетичного Співтовариства;

безпеки постачання електричної енергії;

розвитку передавальних мереж відповідно до плану розвитку об'єднаної енергетичної системи на наступні десять років;

розвитку розподільних мереж відповідно до планів інвестування у розвиток розподільної мережі на наступні п'ять календарних років.

Перехідними положеннями проекту Закону передбачені заходи, необхідні для проведення реформи ринку електричної енергії та забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України протягом перехідного періоду, визначені строки виконання таких заходів суб'єктами владних повноважень та суб'єктами ринку. Зокрема, на Кабінет Міністрів України, Регулятора та окремих суб'єктів ринку покладено обов'язки розробки та/або затвердження нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, у тому числі щодо приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до положень Закону "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

4. Правові аспекти та стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект Закону визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини між його учасниками.

Правовою основою функціонування ринку електричної енергії є Конституція України, Закон України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Закону України "Про електроенергетику" в частині функціонування оптового ринку електричної енергії у перехідний період, Закону "Про природні монополії", міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інші акти законодавства.

Проектом Закону передбачено розроблення інших підзаконних нормативно-правових актів, що забезпечать функціонування ринку електричної енергії, та приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність до Закону.

Реалізація положень поданого проекту Закону потребує внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Закону України "Про природні монополії", Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" щодо виконання вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" дозволить створити організаційні, правові та економічні основи функціонування лібералізованого ринку електричної енергії в Україні та сприятиме:

- впровадженню ефективного, ліквідного конкурентного ринку електричної енергії;

- гарантуванню вільного вибору споживачем постачальника електричної енергії;

- забезпеченню недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії;

- забезпечення недискримінаційного розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

- стимулюванню інвестицій у розвиток електричних мереж, до систем виробництва електричної енергії, систем комерційного обліку тощо з метою гарантування безпеки постачання;

- інтеграції ринку електричної енергії до регіонального ринку країн-членів Енергетичного Співтовариства;

- розвитку транскордонних зв'язків об'єднаної енергетичної системи України з енергетичною системою ENTSOE; та

- виконанню міжнародних зобов'язань, прийнятих на себе Україною.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" щодо виконання вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" забезпечить можливість впровадження провідних механізмів функціонування ринку електричної енергії, які використовуються у міжнародній практиці, що у свою чергу забезпечить підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку електричної енергії, підвищення ефективності виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, надійності постачання, перехід та готовність ринку електроенергії в Україні до більш конкурентоздатного ринкового середовища.

 

Народний депутат України

С. М. Сажко

Опрос