Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию геотермальной электроэнергетики и производству энергии из других альтернативных источников

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.02.2015 № 2179
Дата рассмотрения: 19.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку геотермальної електроенергетики та виробництву енергії з інших альтернативних джерел"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В сучасних умовах обмеженості та вичерпності енергетичних ресурсів проблема пошуку їх альтернативних джерел та розробка ефективних методів застосування є надзвичайно важливою. Одним з видів таких енергетичних ресурсів є внутрішня енергія земних надр - геотермальна енергія.

Придатними для використання в Україні геотермальними ресурсами є термальні води, теплота нагрітих сухих гірських порід, а також ресурси нагрітих підземних вод, які виводяться з нафтою та газом діючими свердловинами нафтогазових родовищ.

Україна має значний потенціал геотермальної енергії. Затверджені Міністерством екології та природних ресурсів України потенційні геотермальні ресурси становлять 27,3 млн. м3/добу теплоенергетичних вод, а їх теплоенергетичний потенціал з урахуванням особливостей термальних вод, як теплоносія - 84 млн. Гкал/рік. Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал геотермальної енергії в Україні є еквівалентним 12 млн. т. у. п., його використання дозволяє заощадити біля 10 млрд. м3 природного газу.

Найперспективнішим для видобутку високопотенційних енергоресурсів є Карпатський геотермічний район, Крим, Дніпрово-Донецька западина, що включає в себе Чернігівську, Полтавську, Харківську, Луганську та інші області - цей регіон одночасно є великим споживачем теплової та електричної енергії.

Разом з тим, в Україні за всі роки існування програми так і не створено жодної геотермальної електростанції і така ситуація вимагає вжиття термінових заходів. Адже у рамках членства в Енергетичному Співтоваристві Україна підвищує ефективність функціонування внутрішніх енергетичних ринків шляхом імплементації відповідного законодавства Європейського Союзу. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є міжнародним зобов'язанням, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі - УПС) від 14 червня 1994 року. Відповідно до пункту першого статті 51 УПС Україна зобов'язується наближувати чинне та майбутнє законодавство до законодавства Співтовариства у пріоритетних сферах. Адаптація енергетичного законодавства визначена пріоритетною відповідно до Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 року N 1629-IV.

У жовтні 2012 року ухвалено рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC "Про впровадження Директиви 2009/28/EC і внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", згідно з яким кожна Сторона за Договором повинна ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Зазначеною Директивою 2009/28/ЄС встановлюються обов'язкові національні цілі у сфері відновлюваної енергетики насамперед для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та заохотити до розвитку новітніх технологій та інновацій у цій сфері. Згідно з Рішенням D/2012/04/MC-EnC Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року досягти рівня 11 % енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, в загальній структурі енергоспоживання країни, що має слугувати потужним стимулом для подальшого розвитку використання відновлюваних джерел енергії в Україні. Національний План дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 902-р, нормативно закріплює національну індикативну ціль щодо загальної частки відновлюваних джерел енергії на рівні 11 % у 2020 році.

Проект розроблений з метою приведення обсягу державного стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики до загальносвітових норм, створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема таких його сфер, як виробництво електроенергії з використанням енергії біогазу та біопалива, теплової енергії надр землі.

Також проект спрямований на недопущення дискримінації між різними групами виробників електричної енергії, які використовують різні види альтернативних джерел енергії для її виробництва, а також усунення технічних перепон у застосуванні існуючих положень Закону та стимулювання операторів ринку до використання складових українського виробництва при будівництві об'єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроектом передбачається:

- наблизити рівні "зеленого" тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів;

- вирішити проблему надмірного стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, недостатнього стимулювання біоенергетики та відсутності взагалі будь-якого стимулювання розвитку геотермальної енергетики;

- скасувати пільги щодо приєднання об'єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел;

- скасувати вимоги щодо місцевої складової як такі, що суперечать вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною;

- встановити розміри винагороди у вигляді надбавки до "зеленого" тарифу за використання складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об'єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії;

- стимулювати приватні домогосподарства до запровадження енергоефективних технологій виробництва електричної енергії не лише з енергії сонячного випромінювання, а й енергії вітру.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом вводиться єдина для всіх видів альтернативних джерел енергії формула розрахунку "зеленого" тарифу, скасовуються пільги щодо приєднання об'єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а також вимоги щодо місцевої складової для всіх типів виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Разом з тим, законопроектом запроваджується економічне стимулювання у вигляді спеціальної надбавки до "зеленого" тарифу у разі застосування під час будівництва об'єкта альтернативної електроенергетики обладнання українського виробництва.

Вимога щодо місцевої складової, наявна у чинній редакції Закону України "Про електроенергетику", суперечить положенням Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/28/EC та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 2 жовтня 2014 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства листом N ECS-7/13 розпочав процедуру вирішення спору проти України в частині невідповідності українського законодавства статті 13 (2) Директиви 2009/28/EC й статті 7 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а саме в частині застосування вимоги щодо місцевої складової для виробників електричної енергії з альтернативних джерел, які претендують на встановлення "зеленого" тарифу.

Коефіцієнти "зеленого" тарифу для об'єктів електроенергетики, що будуть введені в експлуатацію після 01 квітня 2015 року, знижені з урахуванням актуальної вартості технологій виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії із збереженням адекватного рівня рентабельності таких проектів для підтримки інвестиційної привабливості галузі.

Коефіцієнти "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами, диференційовані за величиною встановленої потужності із наданням більш вагомих переваг невеликим об'єктам, за аналогією зі світовою практикою.

Підвищення коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси та біогазу, обґрунтоване фінансово-економічними моделями типових проектів біогазових установок та енергогенеруючих установок на біомасі. Аналіз динаміки розвитку біоенергетики з моменту запровадження "зеленого" тарифу для такого типу виробництва електричної енергії свідчить про недостатність наявних стимулів для розвитку цього напрямку альтернативної енергетики. В рамках численних урядових ініціатив зі стимулювання заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії та видами палива потенціал розвитку біоенергетики має бути додатково простимульований.

Також, враховуючи відсутність до цього часу економічних стимулів для будівництва та експлуатації геотермальних електростанцій та необхідність їх якнайширшого впровадження вже в найближчі роки, пропонуються економічно привабливі коефіцієнти "зеленого" тарифу на геотермальний тип енергії, які співставні з тарифами для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики.

Законопроект передбачає впровадження абсолютно прозорого та зрозумілого підходу до державного стимулювання розвитку альтернативної енергетики як екологічно безпечної та економічно ефективної галузі.

Важливо, що законопроект спрямований на підтримку привабливості інвестиційного клімату в Україні за рахунок формулювання недискримінаційного законодавчого підґрунтя здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, збереження принципу незмінності порядку стимулювання для об'єктів, що вже введені в експлуатацію, дотримання державних гарантій інвестору.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закони України "Про альтернативні джерела енергії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту встановить "зелений" тариф для електроенергії на прийнятному рівні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, що призведе до зниження цінового навантаження на споживачів електроенергії в Україні, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості держави, поліпшенню екологічної ситуації та зниженню енергетичної залежності України. Реалізація вимог європейських енергетичних директив, зокрема Директиви 2009/28/ЄС, забезпечить не лише дотримання зобов'язань України з імплементації acquis communautaire, а й забезпечить становлення нового, перспективного та інноваційного сектора відновлюваної енергетики, що сприятиме енергетичній незалежності країни.

 

Народний депутат України

В. Балога

Опрос