Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрещения взыскания в бесспорном порядке по договору о предоставлении потребительского кредита

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.02.2015 № 2176
Дата рассмотрения: 27.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договором про надання споживчого кредиту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Зазначений законопроект спрямований на удосконалення законодавчих засад захисту прав споживачів фінансових послуг від стягнень у безспірному порядку.

Цей законопроект є доопрацьованим законопроектом N 2176 з урахуванням положень експертних висновків Міністерства юстиції України N 469-0-1-15/8.2 від 12.03.2015 р. та Головного науково-експертного управління Верховної Ради України N 16/3-333/2176 від 10.03.2015 р.

При виникненні у споживача заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, кредитор звертається до нотаріуса про вчинення виконавчого напису. Однак, проблемним є обставина, що при вчиненні виконавчого напису безпосередніми учасниками правовідносин є нотаріус і кредитор, але, відсутній споживач щодо власності якого нотаріус вчиняє виконавчий напис, тому споживач-власник майна є непоінформований про дату та час вчинення напису та фактично позбавлений можливості захистити свої права в момент вчинення виконавчого напису.

Тільки нотаріус та кредитор при вчиненні виконавчого напису вирішують питання щодо майна споживача, незважаючи на те, що споживач-власник майна відсутній, оскільки, не повідомляється нотаріусом.

Внаслідок вчинення виконавчого напису споживача - власника майна фактично позбавляють власності без його відома, що є неприпустимим.

Проте, Конституція України стоїть на захисті прав власності усіх суб'єктів даних правовідносин. Зокрема, стаття 13 передбачає, що: "Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки", стаття 41 вказує на те, що: "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю… Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним", стаття 47 закріплює, що: "Кожен має право на житло… Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду", стаття 48 передбачає: "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло", стаття 124 передбачає: "Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі".

Як вбачається з вищезазначеного, держава чітко стоїть на захисті прав суб'єктів даних правовідносин, проте не чіткість в окремих нормативно-правових актах призводить до частих порушень прав споживачів за договорами про надання споживчих кредитів.

За умови вирішення судом питання щодо стягнення заборгованості за простроченим договором про надання споживчого кредиту, всі сторони такого договору - кредитор та споживач є безпосередніми учасниками розгляду справи, мають рівні процесуальні права передбачені Цивільним процесуальним кодексом України та споживач-власник майна, повідомляється про розгляд справи щодо його майна, що перебуває в заставі (іпотеці).

При розгляді справи судом, у споживача є передбачені процесуальним законом права, якими споживач не може скористатись при вчиненні кредитором і нотаріусом виконавчого напису.

Таким чином, вирішення судами справ щодо договорів про споживче кредитування забезпечує як кредитора, так і споживача процесуальних прав, в тому числі на участь у справі, подача доказів, дослідження доказів тощо, а також вирішення таких справ саме в судовому порядку беззаперечно відповідатиме Конституції України, в тому числі щодо способу позбавлення права власності споживача в примусовому порядку, з дотриманням статей 13, 41, 47, 48 та 124 Конституції України, повинно відбуватися тільки за рішенням суду.

Питання щодо зловживань за допомогою виконавчого напису нотаріусу неодноразово підіймалося у Верховній Раді України.

Так, Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" N 1304-VII від 3 червня 2014 року.

Цим Законом з метою запобігання важким соціальним наслідкам, спричиненим девальвацією національної валюти України, було заборонено примусово стягувати (відчужувати без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов'язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, за умови, що таке майно відповідає зазначеним у Законі критеріям.

Однак, всупереч вказаним вище нормам відбуваються масові порушення прав особи на житло через ігнорування вимог цього Закону у нотаріальній практиці, зокрема неодноразово виникають ситуації, коли через вчинення виконавчого напису нотаріуса особа позбавляється свого єдиного житла.

Для вирішення зазначеного локального питання - заборони примусово стягувати (відчужувати без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті було подано та прийнято Верховною Радою України в цілому проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників" N 1610 від 24.12.2014 р. Але зазначений законопроект було ветовано Президентом України та відхилено.

Тому поданим законопроектом передбачається комплексне вирішення питання захисту прав людини, зокрема для недопущення порушення права на житло, підвищення довіри громадян до держави та забезпечення практичної можливості реалізації прав людини на повагу до її житла та його недоторканість.

Окрім цього, в рамках імплементації Європейського законодавства, потрібно окремо зазначити, що у жодній європейській країні не існує такого способу звернення стягнення на предмет застави (іпотеки), як вчинення виконавчого напису нотаріусом, тому така норма не відповідає Євроінтеграційним прагненням нашої держави. Більш того, виконавчий напис нотаріуса є рудиментом радянської системи судочинства і не може мати місце в демократичній державі.

Всі ці проблеми є нагальними та потребують вирішення, так як, направлені на унеможливлення та недопущення порушення прав споживачів на їх власність за договорами про надання споживчих кредитів.

Запровадження зазначених норм надасть змогу припинити випадки позбавлення права власності на майно споживачів поза участю споживача-власника такого майна.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Цілями проекту є удосконалення правових механізмів звернення стягнення із споживачів за договорами про надання споживчих кредитів і конкретизація способу стягнення із споживачів виключно в судовому порядку та виведення з правового поля виконавчих написів нотаріусів на документах, що встановлюють заборгованість за договорами споживчого кредитування та договорами іпотеки, поруки та за іншими відповідними правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за договорами про надання споживчих кредитів.

Для досягнення зазначених цілей пропонується законодавчо вирішити наступні завдання: визначення чітких норм, які б не допускали вчинення виконавчих написів нотаріусів на документах, що встановлюють заборгованість за договорами споживчого кредитування та договорами іпотеки, поруки та за іншими відповідними правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за договорами про надання споживчих кредитів та, в той же час, не виключали можливості вчинення виконавчих написів нотаріусів на документах, що встановлюють заборгованість за іншими правочинами, де стороною не виступає споживач та які не відносяться до договорів про надання споживчих кредитів та/або їх забезпечувальних договорів.

Законопроект розроблено з метою захисту прав людини, зокрема для недопущення порушення права на житло, підвищення довіри громадян до держави та забезпечення практичної можливості реалізації прав людини на повагу до її житла та його недоторканість.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до наступних законів України щодо заборони стягнення у безспірному порядку за договорами що встановлюють заборгованість за договорами споживчого кредитування та договорами іпотеки, поруки та за іншими відповідними правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за договорами про надання споживчих кредитів:

- до Закону України "Про нотаріат" нова редакція частини 1 статті 87;

- до Закону України "Про заставу" нова редакція частини 6 статті 20;

- до Закону України "Про іпотеку" нова редакція частини 3 статті 33;

- до Закону України "Про захист прав споживачів" доповнити новою частиною 14 статтю 11.

Звернення стягнення на заставлене майно за договорами споживчого кредитування та договорами іпотеки, поруки та за іншими відповідними правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за договорами про надання споживчих кредитів пропонується здійснювати виключно за рішенням суду.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначене питання регулюється: Цивільним кодексом України, Законом України "Про нотаріат", Законом України "Про заставу", Законом України "Про іпотеку".

Прийняття Закону вносить зміни до низки Законів України, зокрема, до Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про заставу", Закону України "Про іпотеку", оскільки, не виключає можливості вчинення виконавчих написів нотаріусів на документах, що встановлюють заборгованість за іншими правочинами, де стороною не виступає споживач та не відносяться до договорів про надання споживчих кредитів та/або їх забезпечувальних договорів.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законів України, крім зазначених в цьому законопроекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Запровадження зазначених норм припинить випадки позбавлення права власності на майно споживача-власника нотаріусами в односторонньому порядку без участі споживача-власника такого майна.

Крім того, впровадження запропонованих законодавчих змін призведе до приведення у відповідність до Конституції України питання щодо недоторканості права власності та позбавлення власності виключно за рішенням суду, як передбачено статтею 47 Конституції України.

 

Народні депутати України

О. Ю. Вілкул

Д. В. Колєсніков

Опрос