Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины относительно доступа к информации о бюджетных показателях в форме открытых данных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.02.2015 № 2172
Дата рассмотрения: 19.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційною стратегією) на 2014 - 2017 роки, затвердженими Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1699-VII, передбачено, що одним із заходів реалізації Антикорупційної стратегії у сфері доступу до інформації є створення нормативно-правової та організаційної основи для запровадження доступу до інформації у формі "відкритих даних" і повторного використання інформації.

Слід зазначити, що доступ до інформації у формі "відкритих даних" характеризується певними ключовими ознаками. По-перше, це дає право кожному на доступ та наступне вільне використання "відкритих даних", у тому числі і як засіб контролю за органами державної влади та органами місцевого самоврядування, і як дієвий спосіб для запобігання та виявлення корупції, участі громадськості у прийнятті владних рішень. По-друге, інформація у формі "відкритих даних" підвищує ефективність діяльності публічної адміністрації, поліпшує якість послуг електронного урядування. І найголовніше - це економічний актив, що здатен створювати нову вартість, формувати новий ринок інформаційних послуг, стимулювати бізнес активність і залучати інвестиції.

Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних", яким передбачається визначити поняття "публічна інформація у формі відкритих даних", основні обов'язки розпорядників інформації щодо поширення такої інформації.

З огляду на високу потребу суспільства, економічних агентів, потенційних інвесторів в інформації про бюджетні показники першочерговим завданням є віднесення до інформації, що оприлюднюватиметься у формі відкритих даних, відомостей, пов'язаних з плануванням і виконанням державного та місцевих бюджетів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації про бюджет, забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження механізму оприлюднення бюджетних запитів, квартальної та річної звітності про виконання Державного бюджету України, паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, рішень про місцеві бюджети, інформації про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) у формі відкритих даних.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України, якими пропонується зобов'язати відповідно головних розпорядників бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування оприлюднювати у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" бюджетні запити, квартальну та річну звітність про виконання Державного бюджету України, паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм, рішення про місцеві бюджети, інформацію про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ).

Крім того, законопроектом пропонується встановити строки оприлюднення вищезазначеної інформації у формі відкритих даних.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Бюджетний кодекс України та Закон України "Про доступ до публічної інформації".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що виконання положень законопроекту буде реалізовано в межах фінансування, встановленого для забезпечення діяльності відповідних органів влади.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних" дасть змогу спростити доступ та посилити відкритість інформації про бюджет, що знаходиться у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищити прозорість діяльності таких органів, забезпечить вільний обіг інформації про бюджет та можливість її дальшого використання з метою реалізації особистих прав та свобод людини і громадянина, розвитку інновацій та стимулювання ведення господарської діяльності, а також запобігання та викриття корупції.

 

Заступник Глави Адміністрації
Президента України

Д. Шимків

Опрос