Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 7, 8 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения порядка исключения жилых домов (их частей), квартир из состава жилищного фонда и перевода жилых домов и помещений в нежилые и нежилых в состав жилых)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.06.2015 № 2166а
Дата рассмотрения: 25.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 7 і 8 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення порядку виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та переведення житлових будинків і приміщень у нежитлові та нежитлових - до складу житлових"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На даний час питання, пов'язане з переведенням житлових будинків і приміщень у нежитловий фонд та переведенням нежитлових будинків і приміщень у житловий фонд, не має чіткого врегулювання у законодавстві. Це пов'язано з тим, що в Україні досі діє Житловий кодекс Української РСР (далі - Житловий кодекс), а зміни, що періодично вносилися до нього, не стосувалися зазначених питань.

У національному законодавстві не існує законодавчого чи нормативно-правового акта, що регулював би питання переведення житлових будинків і приміщень у нежитлові та нежитлових - у житлові. Тому на практиці це питання вирішується шляхом застосування комплексу законодавчих та нормативно-правових актів, а саме Конституції України, Житлового кодексу, Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про адміністративні послуги", Положення про порядок обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання, ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій тощо.

Відповідно до статті 4 Житлового кодексу житлові будинки та приміщення утворюють житловий фонд. У свою чергу, під житловими будинками та приміщеннями розуміються приміщення, призначені для постійного проживання громадян, а також для використання їх як службових жилих приміщень і гуртожитків (стаття 6 Житлового кодексу). Натомість поняття "нежитловий об'єкт нерухомого майна" на законодавчому рівні не визначено, а відтак під такими об'єктами можуть розумітися будь-які об'єкти, що не входять до складу житлового фонду.

Згідно зі статтею 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Відповідно якщо власник житлового приміщення або будинку планує використовувати його як офіс або інше приміщення господарського призначення (магазин, косметичний салон, творча майстерня тощо), він має пройти процедуру переведення такого приміщення (будинку) з житлового фонду в нежитловий.

Чинний Житловий кодекс передбачає два випадки переведення житлового приміщення у нежитловий фонд. Так, відповідно до статті 7 періодично проводиться обстеження стану житлових будинків державного і громадського житлового фонду, при цьому непридатні для проживання житлові будинки і приміщення переобладнуються для використання в інших цілях або зносяться. Згідно зі статтею 8 Житлового кодексу переведення придатних для проживання житлових будинків і житлових приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежитлові, як правило, не допускається. Це можливо лише у виняткових випадках, за рішенням органів місцевого самоврядування. При цьому зауважимо, що переліку виняткових випадків, у разі настання яких можливе переведення житлового приміщення (будинку) в нежитловий фонд, на законодавчому рівні не встановлено.

Що стосується самої процедури переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові, то єдиного механізму реалізації статей 7 і 8 Житлового кодексу не існує. Порядки виключення житлових приміщень із житлового фонду та переведення їх у нежитлові визначаються виконавчими органами обласних і міських рад. Перелік документів, необхідних для здійснення таких процедур, і строки їх розгляду визначаються відповідними органами місцевого самоврядування самостійно, шляхом затвердження власних нормативних актів.

Зважаючи на викладене, даним законопроектом пропонується впорядкувати зазначене питання шляхом надання повноважень центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, з визначення умов і порядку переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитловий фонд та нежитлових - у житловий фонд, а реалізацію відповідних процедур покласти на виконавчі органи місцевих рад.

В Україні діє законодавча заборона на використання житлового приміщення для ведення будь-якого бізнесу. Існують два варіанти отримання нерухомості для таких цілей: купівля (оренда) площ в офісних будівлях або переведення приміщень із житлового фонду в нежитловий. Тобто брак нерухомості для ведення бізнесу підприємці можуть компенсувати шляхом переведення власного житлового приміщення (квартири) в нежитловий фонд.

На сьогодні окремі виконавчі органи влади, (крім обласних і міських, міст республіканського підпорядкування), посилаючись на частину другу статті 7 Житлового кодексу, нелегітимно приймають рішення про переведення будинків і приміщень з житлового фонду в нежитловий та навпаки. Останнім часом до народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади надходять численні звернення від громадян щодо неправомірного, на їхню думку, розташування офісів, майстерень, хостелів тощо у житлових багатоповерхових будинках без дотримання пожежних, санітарних, будівельних та інших норм і правил, з порушенням майнових і немайнових прав та інтересів інших осіб.

Законопроектом пропонується впорядкувати зазначені питання та поширити дію викладених норм на житлові будинки і приміщення незалежно від форми власності відповідно до роз'яснення Вищого господарського суду України в інформаційному листі від 07.06.2005 N 01-8/1051, що положення частини першої статті 8 Житлового кодексу щодо порядку переведення житлових будинків і приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежитлові можуть застосовуватися і до житлових будинків, квартир, які належать фізичним і юридичним особам на праві приватної власності.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою вдосконалення та уточнення на законодавчому рівні порядку виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та механізму переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових, що забезпечить фізичним і юридичним особам можливість реалізувати свої права, свободи і законні інтереси щодо використання житлових будинків та приміщень, зокрема і для розвитку підприємництва. Законопроект чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування в цих питаннях, що зменшує можливості для корупції.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 7 і 8 Житлового кодексу.

До статті 7 вносяться зміни щодо уточнення порядку виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду, а саме у разі: визнання житла аварійним, непридатним для проживання; його знесення з мотивів суспільної необхідності; провадження власником дозволеної законом діяльності. Уточнюється порядок обстеження житлових будинків. Дія зазначених норм Житлового кодексу поширюється на всі житлові будинки і приміщення незалежно від форми власності.

До статті 8 вносяться зміни щодо уточнення механізму переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових, а саме у разі: зміни функціонального призначення житлового будинку чи приміщення; проведення письмового опитування визначених законом осіб щодо надання згоди на таке переведення; наявності висновків відповідних державних органів. Встановлюється, що умови та порядок переведення житлових будинків і квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Житловий кодекс, Цивільний кодекс України, закони України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про адміністративні послуги".

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту вдосконалює та уточнює на законодавчому рівні порядок виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду, а також механізм переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові, а нежитлових - до складу житлових з метою найповнішої реалізації громадянами права власності на об'єкти нерухомого майна.

 

Народні депутати України

Опрос