Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.02.2015 № 2166
Дата рассмотрения: 13.03.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

27 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію 2028 (2015) "Гуманітарна ситуація: українські біженці і переміщені особи", у якій Асамблея відзначила дії Верховної Ради України щодо ухвалення 20 жовтня 2014 року закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" і пов'язаного з ним законодавства з питань оподаткування та гуманітарної допомоги, напрацьованому у співпраці з Європейською комісією за демократію через право (Венеціанська Комісія). Разом з тим, зазначена резолюція, містила заклик відповідним органам української влади: повністю дотримуватися міжнародних стандартів, визначених в Керівних принципах 1998 року щодо питань внутрішньо переміщених осіб; продовжувати впроваджувати у дію Закон про права і свободи ВПО та забезпечити, щоб відповідне рамкове законодавство було повним, цілісним та прозорим, беручи до уваги точки зору відповідних міжнародних організацій та громадянського суспільства; забезпечити, щоб ВПО систематично надавалася б інформація та консультації щодо їхніх прав, щоб дотримувалося їхнє право вільно вирішувати, чи хочуть вони повернутися додому та інтегруватися там, чи переселитися в іншу частину країни, а також вживати заходів, щоб допомогти їм у здійсненні їхнього вибору; виключити випадки дискримінації ромів, які не мають документів, що засвідчують їхню особу, та - через це - стикаються з труднощами під час реєстрації як ВПО; розробити та впровадити політику, структури і програми для тих ВПО, які зможуть безпечно повертатися в свої будинки, або знайти альтернативні довгострокові рішення для тих, кому може бути відмовлено у поверненні; уникати вжиття/або відкликання заходів, що мають відношення до надання основних державних послуг на територіях, контрольованих сепаратистами, що можуть погіршити надзвичайно тяжку ситуацію для тих, хто там проживає; забезпечити підзвітність і прозорість організацій, що отримують допомогу, щодо розподілу міжнародної допомоги та фінансування вимушеним переселенцям; усунути непотрібні бюрократичні перешкоди у роботі міжнародних та неурядових організацій, гуманітарних дій з допомоги; провести розслідування і там, де це є доцільним, притягати до відповідальності за всі випадки порушення прав людини та порушення норм гуманітарного права без зволікань, незалежно та неупереджено; в цьому плані тісно співпрацювати з міжнародними слідчими органами; вживати відповідних заходів з підтримки гармонійних відносин між ВПО та приймаючими громадами, включаючи попередження можливої стигматизації та дискримінації по відношенню до ВПО і, в більш загальному плані, сприяти національній єдності та примиренню.

Зазначений законопроект пропонує врахувати окремих рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи та удосконалити загальні процедури обліку, реєстрації тощо, встановлені для внутрішньо переміщених осіб Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Відповідно, пропонується зменшити бюрократичні перепони, що стоять на шляху до отримання особою статусу внутрішньо переміщеної особи.

Цей законопроект готувався з урахуванням практичних потреб внутрішньо переміщених осіб та має на меті удосконалити чинне законодавство у цій сфері. Законопроект, зокрема вирішує питання чи можуть іноземець або особа без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання на території України бути внутрішньо переміщеними особами; що робити якщо особа, яка перемістилась, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення та багато інших питань, які сьогодні турбують внутрішньо переміщених осіб.

2. Цілі й завдання прийняття Закону

Основною метою зазначеного законопроекту є посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та спрощення процедур обліку таких осіб.

3. Загальна характеристика і основні положення Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Зокрема, зазначеними змінами пропонується уточнити поняття внутрішньо переміщеної особи; удосконалити питання гарантій внутрішньо переміщеним особам, зокрема на створення умов для добровільного повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні; удосконалити процедуру отримання довідки внутрішньо переміщеної особи; скасувати необхідність реєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи; розширити перелік прав внутрішньо переміщеної особи тощо. Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", щодо виключення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з переліку документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Закони України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання".

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не призведе до зміни видаткової чи дохідної частини Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону

Наслідком прийняття цього проекту стане посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, удосконалення процедур отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та сприятиме реалізації рекомендацій, висловлених українській владі в Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 2028 (2015) "Гуманітарна ситуація: українські біженці і переміщені особи".

 

Народні депутати України

Логвинський Г. В.

Пацкан В. В.

Шкрум А. І.

Геращенко І. В.

Немиря Г. М.

Опрос