Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно оптимизации базы налогообложения для плательщиков единого налога четвертой группы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.02.2015 № 2160
Дата рассмотрения: 17.02.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 N 71-VIII, було внесено зміни до спрощеної системи оподаткування. Зокрема, з 1 січня 2015 року платники фіксованого сільськогосподарського податку автоматично стають платниками єдиного податку четвертої групи. Ставки податку для платників єдиного податку четвертої групи збільшено втричі, а їх розмір залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та у відповідності з частиною 9 статті 293 Податкового кодексу України. Більше того, згідно частини 2 статті 2921 Податкового кодексу України базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є нормативна грошова оцінка з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України.

Прийняті зміни призвели до значного посилення фіскального навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, а чинні норми податкового законодавства суперечать економічній сутності запровадження спрощеної системи оподаткування, а саме стимулювання малого підприємництва.

Тому, даним законопроектом пропонується при розрахунку суми єдиного податку четвертої групи використовувати нормативну грошову оцінку, проведену станом на 1 липня 1995 року, без врахування коефіцієнта індексації, що дозволить привести фіскальне навантаження на сільськогосподарських товаровиробників до економічно-обгрунтованих рівнів.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є підтримка сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, шляхом встановлення економічно-обгрунтованого рівня оподаткування.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)" передбачається внести зміни до податкового законодавства, зменшивши фіскальне навантаження на сільськогосподарських виробників, що є платниками єдиного податку четвертої групи, а саме у Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) частину 2 статті 2921 викласти у такій редакції: "Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 1995 року.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена станом на 1 липня 1995 року".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За своєю економічною суттю, спрощена система оподаткування є спеціальним податковим режимом, запровадженим Указом Президента N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" для зниження фіскального навантаження та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Відповідно до змін, внесених Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 N 71-VIII, значно посилилося фіскальне навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, що до 1 січня 2015 року сплачували фіксований сільськогосподарський податок. Це підтверджується розрахунками, представленими у таблиці 1.

Таблиця 1

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, що використовують спрощену систему оподаткування

Категорії земель

Фіксований сільськогосподарський податок у 2014 році

Єдиний податок четвертої групу 2015 році

Площа землі

НГО середня

Ставка

Сума податку

Площа землі

НГО середня

Ставка

Сума податку

рілля

73629,00

4517,60

0,15

498939,56

73629,00

31698,00

0,45

10502514,19

сіножаті

194,00

1305,00

0,15

379,76

194,00

8777,00

0,45

7662,32

пасовища

133,00

819,00

0,15

224,82

183,00

3657,00

0,45

3011,54

водний фонд

33,18

4727,00

0,45

705,79

33,18

33178,00

1,35

14861,42

багаторічні насадження

49,65

12763,00

0,09

570,31

49,65

51014,00

0,27

6838,68

Разом

74088,83

24131,60

 

500820,23

74088,83

128324,00

 

10534888,15

Таким чином, згідно проведених розрахунків, з 1 січня 2015 року фіскальне навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, що використовують спрощену систему оподаткування, збільшилося більш ніж у 20 разів у грошовому вираженні, що безумовно дестимулює мале підприємництво в аграрній сфері.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованих змін є одним із дієвих способів державної підтримки вітчизняного агропромислового комплексу, як однієї з провідних галузей економіки України, що сприятиме розвитку сільськогосподарського товаровиробництва, насамперед стимулювання малого підприємництва.

 

Народні депутати України

Кучер М. І.

Бакуменко О. Б.

Юрчишин П. В.

Опрос